Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Nhập khẩu phân ure tăng 58.8% trong tháng 9

Theo Bộ Nông Nghiệp, ước tính khối lượng nhập khẩu phân bón các loại trong tháng 9/2016 đạt 272 nghìn tấn với giá trị 70 triệu USD, đưa khối lượng phân bón nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2016 đạt 2.97 triệu tấn với giá trị đạt 806 triệu USD, giảm 6.1% về khối lượng và giảm 20.1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, khối lượng nhập khẩu phân đạm URE ước đạt 443 nghìn tấn với giá trị đạt 103 triệu USD, tăng 58.8% về khối lượng và 16,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015; phân SA ước đạt 754 nghìn tấn với giá trị nhập khẩu đạt 91 triệu USD, giảm 3.8% về khối lượng và giảm 18.5% về giá trị so với năm 2015.

Nguồn nhập khẩu phân bón chủ yếu vẫn đến từ Trung Quốc với 41.5% tổng khối lượng nhập khẩu mặt hàng này. Trong 8 tháng đầu năm 2016, nhập khẩu phân bón từ thị trường này tuy giảm 14.7% về khối lượng và giảm 27.8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015 nhưng vẫn là thị trường nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam.

Các thị trường có giá trị tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2015 là thị trường Malayxia (tăng 3.04 lần về khối lượng và tăng 2.1 lần về giá trị), tiếp theo là thị trường Israen (tăng 2.06 lần về khối lượng và tăng 72.8% về giá trị), Indonesia (tăng 86.9% về khối lượng và tăng 39.1% về giá trị) và thị trường Canada và Lào tăng nhẹ về khối lượng nhưng giá trị lại giảm. Ngoài 5 thị trường trên thì các thị trường còn lại đều giảm cả về khối lượng và giá trị. Trong đó, thị trường có giá trị giảm mạnh nhất là Nhật Bản với mức giảm 46% về khối lượng và trên 54.8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015./.

Từ khóa: phân bón, nhập khẩu phân ure, thị trường

Nhập khẩu phân ure tăng 58.8% trong tháng 9

Theo Bộ Nông Nghiệp, ước tính khối lượng nhập khẩu phân bón các loại trong tháng 9/2016 đạt 272 nghìn tấn với giá trị 70 triệu USD, đưa khối lượng phân bón nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2016 đạt 2.97 triệu tấn với giá trị đạt 806 triệu USD, giảm 6.1% về khối lượng và giảm 20.1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, khối lượng nhập khẩu phân đạm URE ước đạt 443 nghìn tấn với giá trị đạt 103 triệu USD, tăng 58.8% về khối lượng và 16,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015; phân SA ước đạt 754 nghìn tấn với giá trị nhập khẩu đạt 91 triệu USD, giảm 3.8% về khối lượng và giảm 18.5% về giá trị so với năm 2015.

Nguồn nhập khẩu phân bón chủ yếu vẫn đến từ Trung Quốc với 41.5% tổng khối lượng nhập khẩu mặt hàng này. Trong 8 tháng đầu năm 2016, nhập khẩu phân bón từ thị trường này tuy giảm 14.7% về khối lượng và giảm 27.8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015 nhưng vẫn là thị trường nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam.

Các thị trường có giá trị tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2015 là thị trường Malayxia (tăng 3.04 lần về khối lượng và tăng 2.1 lần về giá trị), tiếp theo là thị trường Israen (tăng 2.06 lần về khối lượng và tăng 72.8% về giá trị), Indonesia (tăng 86.9% về khối lượng và tăng 39.1% về giá trị) và thị trường Canada và Lào tăng nhẹ về khối lượng nhưng giá trị lại giảm. Ngoài 5 thị trường trên thì các thị trường còn lại đều giảm cả về khối lượng và giá trị. Trong đó, thị trường có giá trị giảm mạnh nhất là Nhật Bản với mức giảm 46% về khối lượng và trên 54.8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 6/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,200 11,600 4.76
 • Giày da 1,350 6,850 3.85
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 620 3,540 10.71
 • Thủy sản 700 3,490 22.81
 • Dầu thô 400 1,537 87.79
 • Than đá 20 149 17.65
 • Gạo 264 1,291 29.41
 • Café 266 1,888 -9.22
 • Điện tử máy tính 1,900 10,850 26.67
 • Máy móc thiết bị 1,100 6,200 44.74
 • TỔNG CỘNG 17,800 95,600 20.27
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 17,850 36.00
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,800 15,700 33.33
 • Xăng dầu 656 3,066 45.13
 • Hóa chất 340 1,920 25.93
 • Sản phẩm hóa chất 380 2,110 15.15
 • Sắt thép 735 4,904 -7.55
 • Vải 1,100 5,650 10.00
 • Ô tô 436 2,771 -20.15
 • Thức ăn gia súc 300 1,800 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 100 425 81.82
 • TỔNG CỘNG 18,000 99,800 20.81
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán