Tiểu My

Smile!

NHNN cho MBB tăng vốn lên 17,127 tỷ bằng cách trả cổ tức 5% bằng cp

Ngân hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB) công bố thông tin chấp thuận của NHNN Việt Nam cho phép tăng vốn điều lệ năm 2016 từ 16,312 tỷ đồng lên hơn 17,127 tỷ đồng theo phương án đã được ĐHĐCĐ của MBB thông qua.

Được biết, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016, các cổ đông đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 815 tỷ đồng bằng việc phát hành 81.5 triệu cp cho các cổ đông hiện hữu để trả cổ tức đợt 2 năm 2015 theo tỷ lệ 5% (sở hữu 100 cp được nhận thêm 5 cp mới). Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế của MBB năm 2015 sau khi trích lập các quỹ. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 2 - quý 4/2016.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này cùng với gần 312 tỷ đồng từ đợt phát hành 31.2 triệu cp để sáp nhập SDFC vào MBB (đã hoàn thành ngày 05/04/2016) sẽ được dùng để đầu tư mở rộng trụ sở, vật kiến trúc 831 tỷ đồng; đầu tư công nghệ và trang thiết bị khác 116.5 tỷ đồng; bổ sung vốn khác 179.8 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20161006_20161005 - MBB - Chap thuan tang von dieu le nam 2016.pdf

Từ khóa: MBB, Ngân hàng Quân Đội, phát hành, tăng vốn

NHNN cho MBB tăng vốn lên 17,127 tỷ bằng cách trả cổ tức 5% bằng cp

Ngân hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB) công bố thông tin chấp thuận của NHNN Việt Nam cho phép tăng vốn điều lệ năm 2016 từ 16,312 tỷ đồng lên hơn 17,127 tỷ đồng theo phương án đã được ĐHĐCĐ của MBB thông qua.

Được biết, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016, các cổ đông đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 815 tỷ đồng bằng việc phát hành 81.5 triệu cp cho các cổ đông hiện hữu để trả cổ tức đợt 2 năm 2015 theo tỷ lệ 5% (sở hữu 100 cp được nhận thêm 5 cp mới). Nguồn thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế của MBB năm 2015 sau khi trích lập các quỹ. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 2 - quý 4/2016.

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này cùng với gần 312 tỷ đồng từ đợt phát hành 31.2 triệu cp để sáp nhập SDFC vào MBB (đã hoàn thành ngày 05/04/2016) sẽ được dùng để đầu tư mở rộng trụ sở, vật kiến trúc 831 tỷ đồng; đầu tư công nghệ và trang thiết bị khác 116.5 tỷ đồng; bổ sung vốn khác 179.8 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20161006_20161005 - MBB - Chap thuan tang von dieu le nam 2016.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • MBB 20.3 -0.5 -2.40% 1,073,920

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán