Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Những khoản cổ tức chốt quyền nửa đầu tháng 10

Theo thống kê của Vietstock tính đến ngày 30/09/2016 đã có 20 công ty thông báo chốt quyền thanh toán cổ tức trong nửa đầu tháng 10/2016. Nổi bật trong số đó là đợt phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ khủng cho cổ đông hay chi trả cổ tức đi cùng với thưởng cổ phiếu của SRC, VCSSBT.

Đáng chú ý, CTCP Cao su Sao Vàng (HOSE: SRC) sẽ phát hành hơn 8 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 40%, ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/10/2016. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (thể hiện ở khoản mục Vốn khác của chủ sở hữu trên BCTC 6 tháng năm 2016).

Tiếp đó, CTCP Đá thạch anh cao cấp (HNX: VCS) tiến hành tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2016 với tỷ lệ 20%, đồng thời phát hành gần 7 triệu cp trả cổ tức với tỷ lệ 13.2%. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015. Ngày giao dịch không hưởng quyền 03/10/2016 và Công ty sẽ thực hiện thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 21/10/2016.

Kế đến, CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (HOSE: SBT) tiến hành tạm ứng cổ tức niên độ 2015 - 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6% và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 24%, ngày giao dịch không hưởng quyền 11/10/2016. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành hơn 58.4 triệu cp (tương đương hơn 584 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 30%), trong đó 11.7 triệu cp để tạm ứng cổ tức và 46.7 triệu cp để tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu. Nguồn vốn phát hành trả cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế (giai đoạn 01/07/2015 – 31/12/2015); phát hành cổ phiếu thưởng lấy từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển.

Số đông các doanh nghiệp công bố chi cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ trong khoảng từ 5% - 15%.

Những khoản cổ tức chốt quyền nửa đầu tháng 10
TM: Tiền mặt
CP: Cổ phiếu

Từ khóa: cổ tức, chốt quyền, SRC, VCS, SBT, thanh toán

Những khoản cổ tức chốt quyền nửa đầu tháng 10

Theo thống kê của Vietstock tính đến ngày 30/09/2016 đã có 20 công ty thông báo chốt quyền thanh toán cổ tức trong nửa đầu tháng 10/2016. Nổi bật trong số đó là đợt phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ khủng cho cổ đông hay chi trả cổ tức đi cùng với thưởng cổ phiếu của SRC, VCSSBT.

Đáng chú ý, CTCP Cao su Sao Vàng (HOSE: SRC) sẽ phát hành hơn 8 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 40%, ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/10/2016. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (thể hiện ở khoản mục Vốn khác của chủ sở hữu trên BCTC 6 tháng năm 2016).

Tiếp đó, CTCP Đá thạch anh cao cấp (HNX: VCS) tiến hành tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2016 với tỷ lệ 20%, đồng thời phát hành gần 7 triệu cp trả cổ tức với tỷ lệ 13.2%. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015. Ngày giao dịch không hưởng quyền 03/10/2016 và Công ty sẽ thực hiện thanh toán cổ tức tiền mặt vào ngày 21/10/2016.

Kế đến, CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (HOSE: SBT) tiến hành tạm ứng cổ tức niên độ 2015 - 2016 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6% và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 24%, ngày giao dịch không hưởng quyền 11/10/2016. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành hơn 58.4 triệu cp (tương đương hơn 584 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 30%), trong đó 11.7 triệu cp để tạm ứng cổ tức và 46.7 triệu cp để tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu. Nguồn vốn phát hành trả cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế (giai đoạn 01/07/2015 – 31/12/2015); phát hành cổ phiếu thưởng lấy từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển.

Số đông các doanh nghiệp công bố chi cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ trong khoảng từ 5% - 15%.

Những khoản cổ tức chốt quyền nửa đầu tháng 10
TM: Tiền mặt
CP: Cổ phiếu

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (3)

 • SBT 40.2 0.0 0.00% 375,340
 • SRC 15.1 +0.3 +2.03% 1,750
 • VCS 155.0 +3.9 +2.58% 32,790

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4.1)
 • MPT 1.71 4.55 - 7.4
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • KPF 0.04 0.15 - 20.5
 • DPS 2.4 4.3 - 10.4
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • TVC 2.68 12.21 - 7.9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán