Tiểu My

Smile!

NSC: Công ty mẹ lãi ròng 9 tháng 122 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch năm

CTCP Giống cây trồng Trung ương (HOSE: NSC) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016 cũng như kế hoạch quý 4/2016 của Công ty mẹ.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2016, NSC đạt gần 530 tỷ đồng doanh thu, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước và bằng 66% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 122 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch và tăng 17% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 công ty mẹ
Triệu đồng

NSC đưa ra kế hoạch quý 4/2016 cho Công ty mẹ với doanh thu 280 tỷ và lợi nhuận sau thuế ở mức 63 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng nhất trí thông qua phương án thành lập chi nhánh Đồng Tháp nhằm mở rộng vùng sản xuất kinh doanh của Công ty tại đồng bằng sông Cửu Long./.

Tài liệu đính kèm:
20161010_20161010 - NSC - NGHI QUYET HDQT SO 46.pdf

Từ khóa: NSC, kết quả kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, Công ty mẹ

 Bài viết cùng chủ đề (221) : Lãi lỗ quý 3/2016 

NSC: Công ty mẹ lãi ròng 9 tháng 122 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch năm

CTCP Giống cây trồng Trung ương (HOSE: NSC) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016 cũng như kế hoạch quý 4/2016 của Công ty mẹ.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2016, NSC đạt gần 530 tỷ đồng doanh thu, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước và bằng 66% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 122 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch và tăng 17% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 công ty mẹ
Triệu đồng

NSC đưa ra kế hoạch quý 4/2016 cho Công ty mẹ với doanh thu 280 tỷ và lợi nhuận sau thuế ở mức 63 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng nhất trí thông qua phương án thành lập chi nhánh Đồng Tháp nhằm mở rộng vùng sản xuất kinh doanh của Công ty tại đồng bằng sông Cửu Long./.

Tài liệu đính kèm:
20161010_20161010 - NSC - NGHI QUYET HDQT SO 46.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • NSC 118.0 +6.0 +5.36% 5,250

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • VSM (1.92) 0.01 - -
 • HKT 1.28 - - -
 • PVB 6.01 - - (6.7)
 • PC1 64.65 122.39 - 11.9
 • HHG 8.7 23.8 - 4.4
 • UDC (0.07) 0.06 - 3.4
 • PPI 0.12 - - (812.5)
 • TV1 1.38 3.15 - 14.9
 • VJC 599.46 975.92 - -
 • BTT 9.43 17.32 - 14.5
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán