Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

NT2: Lãi ròng 9 tháng hơn 860 tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch

Theo BCTC quý 3/2016 của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2), mặc dù doanh thu thuần và doanh thu tài chính sụt giảm nhưng chi phí tài chính lũy kế 9 tháng đầu năm cũng giảm mạnh 45% kéo lãi ròng đạt tăng 24% lên 860 tỷ đồng vượt 18% kế hoạch năm.

Tính riêng trong quý 3, NT2 đạt doanh thu thuần 1,510 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng mạnh 36% lên mức 1,246 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm 27% còn 263.5 tỷ đồng.

Theo giải trình của Công ty, lợi nhuận gộp trong quý giảm do trong tháng 9 hệ thống khí Nam Côn Sơn giảm và cắt khí để bảo dưỡng lớn định kỳ 5 năm. Vì vậy, nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giảm sản lượng và chạy dầu trong thời gian này.

Đáng chú ý, chi phí tài chính giảm mạnh 74% xuống còn 69 tỷ đồng, do lỗ chênh lệch tỷ giá giảm. Do vậy lãi ròng tăng mạnh gần 2.4 lần lên 165 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, NT2 ghi nhận hơn 4,461 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 11% so với cùng kỳ do doanh thu bán điện giảm khi giá khí trên thị trường giảm mạnh và đạt 74% kế hoạch năm. Lãi ròng 860 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2015, vượt 18% kế hoạch năm.

Công ty cho biết, lãi ròng 9 tháng tăng là do lỗ chênh lệch tỷ giá giảm (năm 2016 không phát sinh nghiệp vụ phân bổ lỗ chênh lệch tỷ giá giai đoạn đầu tư xây dựng nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào chi phí tài chính), bên cạnh đó chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 26 tỷ đồng do hoàn nhập dự phòng khoản phải thu lãi chậm thanh toán tiền điện của Công ty Mua bán điện (EPTC) 35 tỷ đồng. Doanh thu 9 tháng giảm vì giá nguyên liệu đầu vào giá bán điện giảm theo giá thị trường.

Tính đến 30/09/2016, nợ phải trả là 6,537 tỷ đồng chiếm 57% tổng tài sản./.

Tài liệu đính kèm:
20161018_20161018 - NT2 - BCTC Q3-2016.pdf

Từ khóa: NT2, quý 3/2016, lãi ròng

 Bài viết cùng chủ đề (221) : Lãi lỗ quý 3/2016 

NT2: Lãi ròng 9 tháng hơn 860 tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch

Theo BCTC quý 3/2016 của CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2), mặc dù doanh thu thuần và doanh thu tài chính sụt giảm nhưng chi phí tài chính lũy kế 9 tháng đầu năm cũng giảm mạnh 45% kéo lãi ròng đạt tăng 24% lên 860 tỷ đồng vượt 18% kế hoạch năm.

Tính riêng trong quý 3, NT2 đạt doanh thu thuần 1,510 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng mạnh 36% lên mức 1,246 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm 27% còn 263.5 tỷ đồng.

Theo giải trình của Công ty, lợi nhuận gộp trong quý giảm do trong tháng 9 hệ thống khí Nam Côn Sơn giảm và cắt khí để bảo dưỡng lớn định kỳ 5 năm. Vì vậy, nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giảm sản lượng và chạy dầu trong thời gian này.

Đáng chú ý, chi phí tài chính giảm mạnh 74% xuống còn 69 tỷ đồng, do lỗ chênh lệch tỷ giá giảm. Do vậy lãi ròng tăng mạnh gần 2.4 lần lên 165 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, NT2 ghi nhận hơn 4,461 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 11% so với cùng kỳ do doanh thu bán điện giảm khi giá khí trên thị trường giảm mạnh và đạt 74% kế hoạch năm. Lãi ròng 860 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2015, vượt 18% kế hoạch năm.

Công ty cho biết, lãi ròng 9 tháng tăng là do lỗ chênh lệch tỷ giá giảm (năm 2016 không phát sinh nghiệp vụ phân bổ lỗ chênh lệch tỷ giá giai đoạn đầu tư xây dựng nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào chi phí tài chính), bên cạnh đó chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 26 tỷ đồng do hoàn nhập dự phòng khoản phải thu lãi chậm thanh toán tiền điện của Công ty Mua bán điện (EPTC) 35 tỷ đồng. Doanh thu 9 tháng giảm vì giá nguyên liệu đầu vào giá bán điện giảm theo giá thị trường.

Tính đến 30/09/2016, nợ phải trả là 6,537 tỷ đồng chiếm 57% tổng tài sản./.

Tài liệu đính kèm:
20161018_20161018 - NT2 - BCTC Q3-2016.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • NT2 27.5 -0.5 -1.79% 732,080

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán