Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Phó thống đốc: Vấn đề xử lý nợ xấu gặp rất nhiều khó khăn

Sáng 7/10/2016, tại Hà Nội, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham dự phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ủy ban Kinh tế. Liên quan đến vấn đề nợ xấu và tái cơ cấu, Phó Thống đốc cho rằng vấn đề xử lý nợ xấu đang gặp rất nhiều khó khăn về quy định pháp luật, vướng mắc trong xử lý tài sản bảo đảm.

Số liệu nợ xấu cập nhật đến tháng 8/2016 ở mức 2.66%, là mức thấp hơn mức 3% như mục tiêu đã đưa ra vào cuối năm 2015. Đáng chú ý, trong 8 tháng đầu năm 2016, xử lý nợ xấu được 58.8 ngàn tỷ đồng, trong đó chủ yếu xử lý được là nhờ thu nợ từ các khách hàng, cho thấy tín hiệu khả quan của nền kinh tế cũng giúp cho khách hàng có thể trả nợ được. Thứ hai là sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu cũng như bán các loại tài sản để thu hồi nợ. Ngoài ra, mua nợ xấu của VAMC ở mức 16 ngàn tỷ đồng. Đó là mức thấp so với cùng kỳ nhưng đây là một tín hiệu cho thấy đa số các TCTD đều có mức nợ xấu dưới 3% nên không có nợ xấu để bán cho VAMC.

Theo Phó Thống đốc, vấn đề bây giờ là xử lý nợ xấu đã mua về VAMC. Trên thực tế, NHNN đã tiếp tục triển khai nhưng vấn đề xử lý nợ xấu đang gặp rất nhiều khó khăn về quy định pháp luật, vướng mắc trong xử lý TSBĐ… Hiện nay, NHNN đang tiếp tục nghiên cứu để đưa những nội dung này trong đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 để trình lên các cấp.

Bên cạnh đó, Phó thống đốc cũng đã trao đổi trước một số ý kiến liên quan đến ngành Ngân hàng tại phiên họp.

Liên quan đến vấn đề tín dụng, có ý kiến cho rằng, tăng trưởng này đang ở mức quá cao và năm 2016 nên ở mức 15 - 16%. Phó thống đốc giải thích, đối với nội tại của nền kinh tế Việt Nam, nhu cầu vốn cho doanh nghiệp vẫn dựa vào vốn của ngân hàng rất nhiều, chúng ta chưa thể phát triển các thị trường khác để chỉ vay vốn ngắn hạn từ ngân hàng. Cho nên, nhu cầu vốn với hệ thống ngân hàng vẫn rất lớn. Đặc biệt, trong năm 2016, kênh giải ngân từ đầu tư công vẫn còn chậm, nên tín dụng vẫn là một kênh quan trọng.

Liên quan đến vấn đề tín dụng bất động sản, bà Hồng cho biết, Thống đốc NHNN đã chỉ đạo rất quyết liệt, điều hành theo hướng mở rộng tín dụng phải đi đôi với an toàn và hiệu quả. Trên thực tế, tín dụng bất động sản vẫn tăng nhưng tốc độ tăng chậm lại rất nhiều so với tốc độ tăng của năm 2015. Đến 31/8/2016, tín dụng bất động sản tăng 6.73%, chậm so với tốc độ tăng 13.06% của cùng thời kỳ năm 2015. Diễn biến và xu hướng này đã đang diễn ra rất đúng với chỉ đạo của Thống đốc NHNN./.

Từ khóa: xử lý nợ xấu, khó khăn, tăng trưởng tín dụng

Phó thống đốc: Vấn đề xử lý nợ xấu gặp rất nhiều khó khăn

Sáng 7/10/2016, tại Hà Nội, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã tham dự phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ủy ban Kinh tế. Liên quan đến vấn đề nợ xấu và tái cơ cấu, Phó Thống đốc cho rằng vấn đề xử lý nợ xấu đang gặp rất nhiều khó khăn về quy định pháp luật, vướng mắc trong xử lý tài sản bảo đảm.

Số liệu nợ xấu cập nhật đến tháng 8/2016 ở mức 2.66%, là mức thấp hơn mức 3% như mục tiêu đã đưa ra vào cuối năm 2015. Đáng chú ý, trong 8 tháng đầu năm 2016, xử lý nợ xấu được 58.8 ngàn tỷ đồng, trong đó chủ yếu xử lý được là nhờ thu nợ từ các khách hàng, cho thấy tín hiệu khả quan của nền kinh tế cũng giúp cho khách hàng có thể trả nợ được. Thứ hai là sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu cũng như bán các loại tài sản để thu hồi nợ. Ngoài ra, mua nợ xấu của VAMC ở mức 16 ngàn tỷ đồng. Đó là mức thấp so với cùng kỳ nhưng đây là một tín hiệu cho thấy đa số các TCTD đều có mức nợ xấu dưới 3% nên không có nợ xấu để bán cho VAMC.

Theo Phó Thống đốc, vấn đề bây giờ là xử lý nợ xấu đã mua về VAMC. Trên thực tế, NHNN đã tiếp tục triển khai nhưng vấn đề xử lý nợ xấu đang gặp rất nhiều khó khăn về quy định pháp luật, vướng mắc trong xử lý TSBĐ… Hiện nay, NHNN đang tiếp tục nghiên cứu để đưa những nội dung này trong đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 để trình lên các cấp.

Bên cạnh đó, Phó thống đốc cũng đã trao đổi trước một số ý kiến liên quan đến ngành Ngân hàng tại phiên họp.

Liên quan đến vấn đề tín dụng, có ý kiến cho rằng, tăng trưởng này đang ở mức quá cao và năm 2016 nên ở mức 15 - 16%. Phó thống đốc giải thích, đối với nội tại của nền kinh tế Việt Nam, nhu cầu vốn cho doanh nghiệp vẫn dựa vào vốn của ngân hàng rất nhiều, chúng ta chưa thể phát triển các thị trường khác để chỉ vay vốn ngắn hạn từ ngân hàng. Cho nên, nhu cầu vốn với hệ thống ngân hàng vẫn rất lớn. Đặc biệt, trong năm 2016, kênh giải ngân từ đầu tư công vẫn còn chậm, nên tín dụng vẫn là một kênh quan trọng.

Liên quan đến vấn đề tín dụng bất động sản, bà Hồng cho biết, Thống đốc NHNN đã chỉ đạo rất quyết liệt, điều hành theo hướng mở rộng tín dụng phải đi đôi với an toàn và hiệu quả. Trên thực tế, tín dụng bất động sản vẫn tăng nhưng tốc độ tăng chậm lại rất nhiều so với tốc độ tăng của năm 2015. Đến 31/8/2016, tín dụng bất động sản tăng 6.73%, chậm so với tốc độ tăng 13.06% của cùng thời kỳ năm 2015. Diễn biến và xu hướng này đã đang diễn ra rất đúng với chỉ đạo của Thống đốc NHNN./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán