Phạm Hưng

Cố gắng nỗ lực hết mình

Phó Thủ tướng yêu cầu đạt mục tiêu sản xuất, sử dụng xăng E5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tình hình thực hiện lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5.

* Tiêu thụ xăng E5: Vẫn chờ “đột phá” (!?)

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương (nhất là các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh) và các doanh nghiệp tiếp tục kiên trì thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 31/8/2015 và các Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 24/4/2014, số 19/TB-VPCP ngày 22/1/2015 và số 19/TB-VPCP ngày 19/1/2016 nhằm phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống và các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện lộ trình, trong đó làm rõ sự phù hợp của lộ trình với thực tiễn triển khai trong thời gian vừa qua, tính khả thi của lộ trình này sau 4 năm thực hiện; trên cơ sở đó đề xuất giải pháp xử lý phù hợp với thực tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2016.

Hiện tại, thị trường xăng sinh học E5 khá ảm đạm vì người dân chưa mặn mà với xăng E5, giá thành sản xuất cồn để pha chế xăng E5 quá cao, trong khi giá xăng khoáng xuống thấp, hệ thống phân phối còn quá mỏng. Hầu hết các doanh nghiệp phối trộn, kinh doanh xăng E5 đều lỗ nặng do phải đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cột bơm, bể chứa… trong khi các ưu đãi về thuế, phí chưa hấp dẫn, chưa khuyến khích doanh nghiệp đầu tư.../.

 

Từ khóa: xăng E5, sản xuất, Phó Thủ tướng, chỉ đạo

Phó Thủ tướng yêu cầu đạt mục tiêu sản xuất, sử dụng xăng E5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tình hình thực hiện lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5.

* Tiêu thụ xăng E5: Vẫn chờ “đột phá” (!?)

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương (nhất là các thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh) và các doanh nghiệp tiếp tục kiên trì thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 31/8/2015 và các Thông báo số 173/TB-VPCP ngày 24/4/2014, số 19/TB-VPCP ngày 22/1/2015 và số 19/TB-VPCP ngày 19/1/2016 nhằm phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống và các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện lộ trình, trong đó làm rõ sự phù hợp của lộ trình với thực tiễn triển khai trong thời gian vừa qua, tính khả thi của lộ trình này sau 4 năm thực hiện; trên cơ sở đó đề xuất giải pháp xử lý phù hợp với thực tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2016.

Hiện tại, thị trường xăng sinh học E5 khá ảm đạm vì người dân chưa mặn mà với xăng E5, giá thành sản xuất cồn để pha chế xăng E5 quá cao, trong khi giá xăng khoáng xuống thấp, hệ thống phân phối còn quá mỏng. Hầu hết các doanh nghiệp phối trộn, kinh doanh xăng E5 đều lỗ nặng do phải đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cột bơm, bể chứa… trong khi các ưu đãi về thuế, phí chưa hấp dẫn, chưa khuyến khích doanh nghiệp đầu tư.../.

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán