Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

PHR: Lãi trước thuế 9 tháng vượt kế hoạch cả năm

CTCP Cao su Phước Hòa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu gần 627 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 136 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PHR đạt sản lượng hơn 9,813 tấn mủ quy khô, tương đương gần 55.8% kế hoạch cả năm. Thu mua mủ từ vườn cây tư nhân và hộ khoán được 9,113 tấn (tương đương 91% kế hoạch năm).

Theo đó, PHR đạt tổng doanh thu gần 626.8 tỷ đồng, tương đương 69% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng ước đạt 135.6 tỷ đồng, vượt 8% chỉ tiêu cả năm đề ra.

Điểm lại kết quả 8 tháng đầu năm, PHR đạt tổng lợi nhuận trước thuế 83.32 tỷ đồng tương đương 66.17% kế hoạch năm.

Về hoạt động đầu tư, trong 9 tháng PHR đã đầu tư hơn 12 tỷ đồng cho các hạng mục XDCB, tương đương 58% kế hoạch năm.

Trong quý 4/2016, PHR dự kiến đạt sản lượng 7,786 tấn mủ khô, riêng trong tháng 10 mục tiêu đạt 2,112 tấn. Bên cạnh đó, PHR phấn đấu thu mua 4,500 tấn mủ  trong quý 4/2016 để tăng nguồn nguyên liệu cho chế biến. Đồng thời, tổ chức thực hiện thanh lý 650.56 ha sao su, chuẩn bị đất sạch sau thanh lý để trồng tái canh đầu mua mưa 2017./.

Tài liệu đính kèm:
20161010_20161010 - PHR - Bao cao ket qua san xuat kinh doanh 9 thang va phuong huong Quy IV nam 2016.pdf

Từ khóa: PHR, 9 tháng, 2016

PHR: Lãi trước thuế 9 tháng vượt kế hoạch cả năm

CTCP Cao su Phước Hòa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm với doanh thu gần 627 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 136 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PHR đạt sản lượng hơn 9,813 tấn mủ quy khô, tương đương gần 55.8% kế hoạch cả năm. Thu mua mủ từ vườn cây tư nhân và hộ khoán được 9,113 tấn (tương đương 91% kế hoạch năm).

Theo đó, PHR đạt tổng doanh thu gần 626.8 tỷ đồng, tương đương 69% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng ước đạt 135.6 tỷ đồng, vượt 8% chỉ tiêu cả năm đề ra.

Điểm lại kết quả 8 tháng đầu năm, PHR đạt tổng lợi nhuận trước thuế 83.32 tỷ đồng tương đương 66.17% kế hoạch năm.

Về hoạt động đầu tư, trong 9 tháng PHR đã đầu tư hơn 12 tỷ đồng cho các hạng mục XDCB, tương đương 58% kế hoạch năm.

Trong quý 4/2016, PHR dự kiến đạt sản lượng 7,786 tấn mủ khô, riêng trong tháng 10 mục tiêu đạt 2,112 tấn. Bên cạnh đó, PHR phấn đấu thu mua 4,500 tấn mủ  trong quý 4/2016 để tăng nguồn nguyên liệu cho chế biến. Đồng thời, tổ chức thực hiện thanh lý 650.56 ha sao su, chuẩn bị đất sạch sau thanh lý để trồng tái canh đầu mua mưa 2017./.

Tài liệu đính kèm:
20161010_20161010 - PHR - Bao cao ket qua san xuat kinh doanh 9 thang va phuong huong Quy IV nam 2016.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PHR 37.4 -0.1 -0.27% 551,810

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • C69 1.1 2.13 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • HPM 0.56 - - (43.3)
 • ATS 0.21 0.56 - 27.2
 • VMI 2.7 4.74 - 4.4
 • PSE 1.84 5.24 - 11.6
 • VSI 6.1 9.6 - 6.3
 • KSA 2.06 3.55 - 36.8
 • CVN 1.41 1.92 - 4.1
 • KST 0.37 3.66 - 7.9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán