Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

PHS: Tăng cho vay, lãi ròng 9 tháng đạt gần 4.3 tỷ

Doanh thu trong quý 3/2016 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng (OTC: PHS) đạt hơn 31 tỷ đồng, tăng gấp 1.5 lần so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng đạt 4.8 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ 8.8 tỷ đồng quý 3/2015.

Trong cơ cấu doanh thu quý 3 của PHS, tiền thu từ các khoản cho vay và phải thu chiếm 60% tổng doanh thu (18.8 tỷ đồng), kế đến là doanh thu môi giới chiếm 30% (9 tỷ đồng). Mặc dù doanh thu tăng mạnh nhưng chi phí hoạt động trong quý 3/2016 của PHS giảm 27%, ghi nhận ở mức 11 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tại thời điểm kết thúc quý 3/2016 là hơn 660 tỷ đồng, tăng so với mức 424 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của Công ty tăng 1.8 lần lên 516 tỷ đồng

Tính đến 30/09/2016, tổng tài sản của PHS đạt 934 tỷ đồng, tăng 1.5 lần so với cùng kỳ năm 2015. Khoản cho vay ký quỹ của Công ty ở mức gần 672 tỷ đồng, tăng 2 lần; khoản ứng trước tiền bán là 46.7 tỷ đồng, tăng 1.4 lần.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu PHS đạt 79 tỷ đồng tăng 1.4 lần so với cùng kỳ 2015, trong đó doanh thu môi giới chiếm 31% đạt 24.8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất (60%) là lãi cho vay và phải thu 48 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của PHS đạt gần 4.3 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ 15.5 tỷ cùng kỳ năm 2015.

Tài liệu đính kèm:

PHS_BCTC_Q3.2016.pdf

PHS_CBTT_BCTC_QIII.2015cims.pdf

Từ khóa: PHS, quý 3/2016

PHS: Tăng cho vay, lãi ròng 9 tháng đạt gần 4.3 tỷ

Doanh thu trong quý 3/2016 của CTCP Chứng khoán Phú Hưng (OTC: PHS) đạt hơn 31 tỷ đồng, tăng gấp 1.5 lần so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng đạt 4.8 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ 8.8 tỷ đồng quý 3/2015.

Trong cơ cấu doanh thu quý 3 của PHS, tiền thu từ các khoản cho vay và phải thu chiếm 60% tổng doanh thu (18.8 tỷ đồng), kế đến là doanh thu môi giới chiếm 30% (9 tỷ đồng). Mặc dù doanh thu tăng mạnh nhưng chi phí hoạt động trong quý 3/2016 của PHS giảm 27%, ghi nhận ở mức 11 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả tại thời điểm kết thúc quý 3/2016 là hơn 660 tỷ đồng, tăng so với mức 424 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của Công ty tăng 1.8 lần lên 516 tỷ đồng

Tính đến 30/09/2016, tổng tài sản của PHS đạt 934 tỷ đồng, tăng 1.5 lần so với cùng kỳ năm 2015. Khoản cho vay ký quỹ của Công ty ở mức gần 672 tỷ đồng, tăng 2 lần; khoản ứng trước tiền bán là 46.7 tỷ đồng, tăng 1.4 lần.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu PHS đạt 79 tỷ đồng tăng 1.4 lần so với cùng kỳ 2015, trong đó doanh thu môi giới chiếm 31% đạt 24.8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất (60%) là lãi cho vay và phải thu 48 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của PHS đạt gần 4.3 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ 15.5 tỷ cùng kỳ năm 2015.

Tài liệu đính kèm:

PHS_BCTC_Q3.2016.pdf

PHS_CBTT_BCTC_QIII.2015cims.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán