Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

PPI: Ông Phan Lưu Minh Thịnh không còn là cổ đông lớn

Ông Phan Lưu Minh Thịnh đã bán thành công 450,000 cp của  CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (HOSE: PPI), giảm tỷ lệ sở hữu từ 5.65% (2,728,200 cp) xuống 4.72% (2,278,200 cp) và không còn là cổ đông lớn của PPI./.

Tài liệu đính kèm:
20161011_20161011 - PPI - BAO CAO NGAY KHONG CON LA CDL-PHANLUUMINHTHINH.JPG

PPI: Ông Phan Lưu Minh Thịnh không còn là cổ đông lớn

Ông Phan Lưu Minh Thịnh đã bán thành công 450,000 cp của  CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (HOSE: PPI), giảm tỷ lệ sở hữu từ 5.65% (2,728,200 cp) xuống 4.72% (2,278,200 cp) và không còn là cổ đông lớn của PPI./.

Tài liệu đính kèm:
20161011_20161011 - PPI - BAO CAO NGAY KHONG CON LA CDL-PHANLUUMINHTHINH.JPG

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PPI 3.1 0.0 -1.29% 506,800

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán