Tiểu My

Smile!

PPP: Lãi ròng 9 tháng hơn 6 tỷ đồng

CTCP Dược phẩm Phong Phú (HNX: PPP) công bố BCTC quý 3/2016 với doanh thu thuần tăng trưởng 44%, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.9 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 3 của PPP đạt 30.9 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ, qua đó ghi nhận mức lãi gộp tăng thêm 49% lên gần 5.9 tỷ đồng.

Trong khi chi phí bán hàng có mức giảm đáng kể từ 1.7 tỷ xuống còn 769 triệu đồng thì chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng thêm 709 triệu đồng lên hơn 2.5 tỷ đồng. Do vậy, PPP kết thúc quý 3 với lãi ròng hơn 1.9 tỷ đồng, vượt xa so với mức lãi 145 triệu đồng của cùng kỳ năm trước.

Tính trong 9 tháng đầu năm, PPP đạt 87.6 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng thêm 24%. Sau khi trừ các chi phí liên quan và tính thêm khoản lỗ khác gần 683 triệu đồng, PPP đạt lãi ròng 9 tháng hơn 6 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ và bằng 92% kế hoạch năm 2016.

Tính đến ngày 30/9/2016, vốn chủ sở hữu đã tăng 34% so với đầu năm, lên gần 73 tỷ đồng. Ngược lại, nợ phải trả giảm 29% về còn 44.4 tỷ đồng, chủ yếu do khoản vay và nợ thuê dài hạn đã giảm từ 21.4 tỷ đồng về 0. Tiền và các khoản tương đương tiền cũng giảm từ 10.5 tỷ xuống còn 4.4 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho tăng thêm 16% và 24%, cùng đạt 20.5 tỷ đồng.  

Tài liệu đính kèm:
PPP_2016.10.26_f513808_BCTC_Q3_2016_HOP_NHAT.pdf
PPP_2016.10.26_9e52016_GIAI_TRINH_CHENH_LECH_LNST_10___HOP_NHAT.docx

 

Từ khóa: PPP, dược phẩm Phong Phú, quý 3, 2016, doanh thu, lợi nhuận

 Bài viết cùng chủ đề (221) : Lãi lỗ quý 3/2016 

PPP: Lãi ròng 9 tháng hơn 6 tỷ đồng

CTCP Dược phẩm Phong Phú (HNX: PPP) công bố BCTC quý 3/2016 với doanh thu thuần tăng trưởng 44%, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.9 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 3 của PPP đạt 30.9 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ, qua đó ghi nhận mức lãi gộp tăng thêm 49% lên gần 5.9 tỷ đồng.

Trong khi chi phí bán hàng có mức giảm đáng kể từ 1.7 tỷ xuống còn 769 triệu đồng thì chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng thêm 709 triệu đồng lên hơn 2.5 tỷ đồng. Do vậy, PPP kết thúc quý 3 với lãi ròng hơn 1.9 tỷ đồng, vượt xa so với mức lãi 145 triệu đồng của cùng kỳ năm trước.

Tính trong 9 tháng đầu năm, PPP đạt 87.6 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng thêm 24%. Sau khi trừ các chi phí liên quan và tính thêm khoản lỗ khác gần 683 triệu đồng, PPP đạt lãi ròng 9 tháng hơn 6 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ và bằng 92% kế hoạch năm 2016.

Tính đến ngày 30/9/2016, vốn chủ sở hữu đã tăng 34% so với đầu năm, lên gần 73 tỷ đồng. Ngược lại, nợ phải trả giảm 29% về còn 44.4 tỷ đồng, chủ yếu do khoản vay và nợ thuê dài hạn đã giảm từ 21.4 tỷ đồng về 0. Tiền và các khoản tương đương tiền cũng giảm từ 10.5 tỷ xuống còn 4.4 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho tăng thêm 16% và 24%, cùng đạt 20.5 tỷ đồng.  

Tài liệu đính kèm:
PPP_2016.10.26_f513808_BCTC_Q3_2016_HOP_NHAT.pdf
PPP_2016.10.26_9e52016_GIAI_TRINH_CHENH_LECH_LNST_10___HOP_NHAT.docx

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PPP 10.1 0.0 0.00% 0

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán