Tiểu My

Smile!

PVB: Quý 3 tiếp tục lỗ hơn 37 tỷ đồng do kinh doanh dưới giá vốn

BCTC quý 3/2016 của CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (HNX: PVB) ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 37 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu quý 3/2016 của PVB chỉ vỏn vẹn hơn 1.4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước con số này lên tới 165 tỷ đồng doanh thu. Giá vốn tiếp tục giữ ở mức cao, gần 34 tỷ đồng khiến PVB lỗ gộp hơn 32 tỷ đồng (cùng kỳ 2015 lỗ gộp 10 tỷ đồng).

Sau khi trừ chi phí quản lý doanh nghiệp 6.2 tỷ đồng cùng các khoản chi phí khác, PVB ghi nhận khoản lỗ ròng lên đến hơn 37 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ ròng hơn 20.5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PVB đạt tổng doanh thu hơn 4 tỷ đồng (cùng kỳ 2015 là 847 tỷ đồng), lỗ ròng ở mức 53 tỷ đồng, bỏ xa kế hoạch lãi ròng 4.7 tỷ đồng trong năm 2016.

Trước đó, theo tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2016, Ban lãnh đạo Công ty cho biết, năm 2016 đánh giá là một năm rất khó khăn đối với hầu hết các đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm, khai thác, chế biến, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ dầu khí do ảnh hưởng của việc giá dầu trên thế giới giảm sâu. Các dự án khai thác dầu khí có liên quan đến công tác thi công bọc ống phải tạm dừng, giãn tiến độ triển khai (dự án GPP Cà Mai, dự án Kình Ngư Trắng,... và một số dự án khác của các JOC, POC) đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch, hoạt động kinh doanh của các đơn vị dịch vụ, trong đó có PVB.

Tại thời điểm 30/9/2016, các khoản phải thu ngắn hạn của PVB so với đầu năm đã giảm mạnh 70% về còn 93 tỷ đồng, trong khi tiền và các khoản tương đương tiền lại tăng từ 93 tỷ đồng (đầu năm) lên gần 200 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn còn hơn 86.5 tỷ đồng, giảm 32% so với đầu năm.

Tài liệu đính kèm:

Bao cao tai chinh quy 3 2016 - PVB.pdf

Từ khóa: PVB, bọc ống dầu khí, bctc, kết quả kinh doanh, doanh thu, lãi gộp, lợi nhuận

 Bài viết cùng chủ đề (221) : Lãi lỗ quý 3/2016 

PVB: Quý 3 tiếp tục lỗ hơn 37 tỷ đồng do kinh doanh dưới giá vốn

BCTC quý 3/2016 của CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (HNX: PVB) ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 37 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu quý 3/2016 của PVB chỉ vỏn vẹn hơn 1.4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước con số này lên tới 165 tỷ đồng doanh thu. Giá vốn tiếp tục giữ ở mức cao, gần 34 tỷ đồng khiến PVB lỗ gộp hơn 32 tỷ đồng (cùng kỳ 2015 lỗ gộp 10 tỷ đồng).

Sau khi trừ chi phí quản lý doanh nghiệp 6.2 tỷ đồng cùng các khoản chi phí khác, PVB ghi nhận khoản lỗ ròng lên đến hơn 37 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ ròng hơn 20.5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PVB đạt tổng doanh thu hơn 4 tỷ đồng (cùng kỳ 2015 là 847 tỷ đồng), lỗ ròng ở mức 53 tỷ đồng, bỏ xa kế hoạch lãi ròng 4.7 tỷ đồng trong năm 2016.

Trước đó, theo tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2016, Ban lãnh đạo Công ty cho biết, năm 2016 đánh giá là một năm rất khó khăn đối với hầu hết các đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm, khai thác, chế biến, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ dầu khí do ảnh hưởng của việc giá dầu trên thế giới giảm sâu. Các dự án khai thác dầu khí có liên quan đến công tác thi công bọc ống phải tạm dừng, giãn tiến độ triển khai (dự án GPP Cà Mai, dự án Kình Ngư Trắng,... và một số dự án khác của các JOC, POC) đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch, hoạt động kinh doanh của các đơn vị dịch vụ, trong đó có PVB.

Tại thời điểm 30/9/2016, các khoản phải thu ngắn hạn của PVB so với đầu năm đã giảm mạnh 70% về còn 93 tỷ đồng, trong khi tiền và các khoản tương đương tiền lại tăng từ 93 tỷ đồng (đầu năm) lên gần 200 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn còn hơn 86.5 tỷ đồng, giảm 32% so với đầu năm.

Tài liệu đính kèm:

Bao cao tai chinh quy 3 2016 - PVB.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • PVB 11.9 -0.1 -0.83% 115,160

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán