Hiếu Nguyễn

Khi người học trò sẵn sàng thì người thầy chân chính sẽ xuất hiện

Quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN.

Theo đó, Thông tư này quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia các hoạt động có liên quan đến xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ATIGA.

Tháng 01/2016, các nước ASEAN đã thống nhất các nội dung cần sửa đổi trong chương quy tắc xuất xứ của ATIGA và Ban Thư ký ASEAN trình lên Hội đồng AFTA phê duyệt giữa kỳ, gồm 2 nội dung:

 • Danh mục các mặt hàng công nghệ thông tin theo HS 2012
 • Thủ tục cấp và kiểm tra C/O được sửa đổi để áp dụng C/O mẫu D điện tử.

Cuối tháng 2/2016 và đầu tháng 3/2016, Hội đồng AFTA đã gửi thư phê chuẩn đối với danh mục các mặt hàng công nghệ thông tin (ITA) theo HS 2012 và thông qua việc sửa đổi thủ tục cấp và kiểm tra C/O để áp dụng C/O mẫu D điện tử trong ATIGA.

Theo đó, để nội luật hóa những cam kết quốc tế này, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016. Trong đó sửa đổi và bổ sung các nội dung sau:

 • Phụ lục IV: Danh mục các mặt hàng công nghệ thông tin (ITA) theo mã HS 2012
 • Phụ lục VII: Thủ tục cấp và kiểm tra C/O (bổ sung một số điều để áp dụng C/O mẫu D điện tử)
 • Thời hạn lưu trữ hồ sơ (áp dụng cho cả hồ sơ giấy và dữ liệu hồ sơ điện tử) cũng được quy định 5 năm (thay vì 3 năm như quy định tại Thông tư 21/2010/TT-BCT trước đây.

* Tài liệu đính kèm

_TTASEAN.Final.rar

Từ khóa: ASEAN, Quy tắc xuất xứ hàng hóa

Quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN.

Theo đó, Thông tư này quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia các hoạt động có liên quan đến xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ATIGA.

Tháng 01/2016, các nước ASEAN đã thống nhất các nội dung cần sửa đổi trong chương quy tắc xuất xứ của ATIGA và Ban Thư ký ASEAN trình lên Hội đồng AFTA phê duyệt giữa kỳ, gồm 2 nội dung:

 • Danh mục các mặt hàng công nghệ thông tin theo HS 2012
 • Thủ tục cấp và kiểm tra C/O được sửa đổi để áp dụng C/O mẫu D điện tử.

Cuối tháng 2/2016 và đầu tháng 3/2016, Hội đồng AFTA đã gửi thư phê chuẩn đối với danh mục các mặt hàng công nghệ thông tin (ITA) theo HS 2012 và thông qua việc sửa đổi thủ tục cấp và kiểm tra C/O để áp dụng C/O mẫu D điện tử trong ATIGA.

Theo đó, để nội luật hóa những cam kết quốc tế này, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016. Trong đó sửa đổi và bổ sung các nội dung sau:

 • Phụ lục IV: Danh mục các mặt hàng công nghệ thông tin (ITA) theo mã HS 2012
 • Phụ lục VII: Thủ tục cấp và kiểm tra C/O (bổ sung một số điều để áp dụng C/O mẫu D điện tử)
 • Thời hạn lưu trữ hồ sơ (áp dụng cho cả hồ sơ giấy và dữ liệu hồ sơ điện tử) cũng được quy định 5 năm (thay vì 3 năm như quy định tại Thông tư 21/2010/TT-BCT trước đây.

* Tài liệu đính kèm

_TTASEAN.Final.rar

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • ITA 4.3 -0.2 -3.80% 5,123,970
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán