Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

S74: Nhận chuyển nhượng gần 85% vốn của CTCP Thủy điện Cao Nguyên - Sông Đà 7

HĐQT CTCP Sông Đà 7.04 (HNX: S74) thông qua việc nhận chuyển nhượng gần 102 tỷ đồng (tương đương 84.79% VĐL) của CTCP Thủy điện Cao Nguyên - Sông Đà 7 từ CTCP Sông Đà 7 (SD7).

Trước đó, ngày 09/09/2016, CTCP Sông Đà 7 đã bán thành công 3.12 triệu cp S74 để tái cơ cấu các khoản đầu tư, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch xuống 249,600 cp (3.85%) và không còn là cổ đông lớn tại S74./.

Tài liệu đính kèm:
S74_2016.10.6_bdbc8e7_NQ38HDQT_signed.pdf

 

Từ khóa: S74, SD7, Cao Nguyên - Sông Đà 7, chuyển nhượng

S74: Nhận chuyển nhượng gần 85% vốn của CTCP Thủy điện Cao Nguyên - Sông Đà 7

HĐQT CTCP Sông Đà 7.04 (HNX: S74) thông qua việc nhận chuyển nhượng gần 102 tỷ đồng (tương đương 84.79% VĐL) của CTCP Thủy điện Cao Nguyên - Sông Đà 7 từ CTCP Sông Đà 7 (SD7).

Trước đó, ngày 09/09/2016, CTCP Sông Đà 7 đã bán thành công 3.12 triệu cp S74 để tái cơ cấu các khoản đầu tư, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch xuống 249,600 cp (3.85%) và không còn là cổ đông lớn tại S74./.

Tài liệu đính kèm:
S74_2016.10.6_bdbc8e7_NQ38HDQT_signed.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (2)

 • S74 6.5 0.0 0.00% 2,500
 • SD7 4.4 -0.1 -2.22% 33,700

Kết quả kinh doanh năm 2016

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • KBC 557.37 75% 1,181 12.4
 • PNJ 449.57 124% 4,575 16.3
 • NTP 397.57 128% 5,832 12.9
 • CSV 170.41 114% 3,855 7.6
 • DPR 149.89 286% 3,736 10.7
 • IJC 127.98 66% 467 18
 • TDH 108.28 135% 1,825 7.3
 • IMP 101.16 96% 3,495 17.4
 • TV2 99.44 166% 20,994 9.5
 • SDT 82.03 105% 1,927 4.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán