Tiểu My

Smile!

SAM: Lãi ròng 9 tháng tăng trưởng 122% nhờ hoạt động tài chính

CTCP Đầu tư & Phát triển Sacom (HOSE: SAM) đã công bố BCTC công ty mẹ quý 3/2016 với lãi ròng hơn 4.5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2015 và 2014 lần lượt lỗ gần 6.6 tỷ và 1.8 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý 3/2016, SAM chỉ đạt hơn 1.2 tỷ đồng doanh thu thuần, thấp hơn rất nhiều so với con số 537 tỷ đồng doanh thu thuần của quý 3/2015 (do toàn bộ việc kinh doanh căn hộ đã chuyển cho công ty con trong năm 2016). Song do giá vốn quý 3/2016 chỉ hơn 155 triệu đồng (cùng kỳ 2015 gần 538 tỷ đồng) đã giúp cho SAM đạt mức lãi gộp hơn 1 tỷ đồng, thay vì mức lỗ gộp 648 triệu đồng của cùng kỳ 2015.

Hoạt động tài chính tiếp tục mang về nguồn thu lớn cho SAM với doanh thu đột biến 33 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước là 2.3 tỷ đồng) thì chi phí tài chính lại đang trở thành mối lo ngại lớn khi tăng mạnh từ 5 tỷ lên 24.7 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng thêm 51% lên mức 4.7 tỷ đồng.

Do vậy, SAM kết thúc quý 3/2016 với hơn 4.5 tỷ đồng lãi ròng, trong khi cùng kỳ 2015 lỗ gần 6.6 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, SAM đạt doanh thu thuần gần 2.3 tỷ đồng (cùng kỳ 2015 hơn 570 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế gần 28 tỷ đồng, tăng 122% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/09/2016, SAM có hơn 1,900 tỷ đồng đầu tư vào các công ty con, 701 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết và 66.5 tỷ đồng góp vốn vào các đơn vị khác.

 

Tài liệu đính kèm:
20161017_20161017 - SAM - BCTC RIENG Q3-2016.pdf

Từ khóa: SAM, Sacom, BCTC, quý 3, doanh thu, lãi gộp, lợi nhuận

 Bài viết cùng chủ đề (221) : Lãi lỗ quý 3/2016 

SAM: Lãi ròng 9 tháng tăng trưởng 122% nhờ hoạt động tài chính

CTCP Đầu tư & Phát triển Sacom (HOSE: SAM) đã công bố BCTC công ty mẹ quý 3/2016 với lãi ròng hơn 4.5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2015 và 2014 lần lượt lỗ gần 6.6 tỷ và 1.8 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý 3/2016, SAM chỉ đạt hơn 1.2 tỷ đồng doanh thu thuần, thấp hơn rất nhiều so với con số 537 tỷ đồng doanh thu thuần của quý 3/2015 (do toàn bộ việc kinh doanh căn hộ đã chuyển cho công ty con trong năm 2016). Song do giá vốn quý 3/2016 chỉ hơn 155 triệu đồng (cùng kỳ 2015 gần 538 tỷ đồng) đã giúp cho SAM đạt mức lãi gộp hơn 1 tỷ đồng, thay vì mức lỗ gộp 648 triệu đồng của cùng kỳ 2015.

Hoạt động tài chính tiếp tục mang về nguồn thu lớn cho SAM với doanh thu đột biến 33 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước là 2.3 tỷ đồng) thì chi phí tài chính lại đang trở thành mối lo ngại lớn khi tăng mạnh từ 5 tỷ lên 24.7 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng thêm 51% lên mức 4.7 tỷ đồng.

Do vậy, SAM kết thúc quý 3/2016 với hơn 4.5 tỷ đồng lãi ròng, trong khi cùng kỳ 2015 lỗ gần 6.6 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, SAM đạt doanh thu thuần gần 2.3 tỷ đồng (cùng kỳ 2015 hơn 570 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế gần 28 tỷ đồng, tăng 122% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/09/2016, SAM có hơn 1,900 tỷ đồng đầu tư vào các công ty con, 701 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết và 66.5 tỷ đồng góp vốn vào các đơn vị khác.

 

Tài liệu đính kèm:
20161017_20161017 - SAM - BCTC RIENG Q3-2016.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SAM 10.1 -0.3 -2.42% 639,140

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán