Tiểu My

Smile!

SAM: Tăng mức góp vốn bổ sung vào An Việt lên 180 tỷ đồng

CTCP Đầu tư và  Phát triển Sacom (HOSE: SAM) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc sửa đổi phương án góp vốn bổ sung vào CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt.

Cụ thể, HĐQT quyết định nâng mức góp vốn bổ sung từ 103.5 tỷ lên 180 tỷ đồng vào An Việt trong đợt tăng vốn từ 100 tỷ lên 500 tỷ đồng của An Việt.

Trước đó, HĐQT đã thông qua việc mua 4.5 triệu cp, chiếm 45% vốn điều lệ của An Việt với giá trị chuyển nhượng 52 tỷ đồng. Đồng thời góp vốn bổ sung 103.5 tỷ đồng trong đợt tăng vốn của An Việt từ 100 tỷ lên 330 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
20161013_20161013 - SAM - CBTT NQHDQT ve viec sua doi noi dung gop von tai CTCP Dau Tu va Phat trien Ha tang An Viet.pdf

 

Từ khóa: SAM, Sacom, An Việt, góp vốn bổ sung

SAM: Tăng mức góp vốn bổ sung vào An Việt lên 180 tỷ đồng

CTCP Đầu tư và  Phát triển Sacom (HOSE: SAM) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc sửa đổi phương án góp vốn bổ sung vào CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt.

Cụ thể, HĐQT quyết định nâng mức góp vốn bổ sung từ 103.5 tỷ lên 180 tỷ đồng vào An Việt trong đợt tăng vốn từ 100 tỷ lên 500 tỷ đồng của An Việt.

Trước đó, HĐQT đã thông qua việc mua 4.5 triệu cp, chiếm 45% vốn điều lệ của An Việt với giá trị chuyển nhượng 52 tỷ đồng. Đồng thời góp vốn bổ sung 103.5 tỷ đồng trong đợt tăng vốn của An Việt từ 100 tỷ lên 330 tỷ đồng./.

Tài liệu đính kèm:
20161013_20161013 - SAM - CBTT NQHDQT ve viec sua doi noi dung gop von tai CTCP Dau Tu va Phat trien Ha tang An Viet.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập x



Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SAM 8.6 0.0 0.00% 434,200

Kết quả kinh doanh năm 2016

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • TPP 19.22 - 3,063 10.7
 • CTP 13.33 - 1,333 10.5
 • VJC 2,291.71 - 7,639 -
 • L14 26.95 189% 6,663 7.7
 • VTB 15.69 109% 1,452 9.9
 • PRC 3.12 - 2,612 5.9
 • PVI 539.66 80% 2,435 10.3
 • PSW 28.12 102% 1,661 7.3
 • VSC 251.28 128% 5,772 10.4
 • FID 3.33 28% 194 10.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán