Hiếu Nguyễn

Khi người học trò sẵn sàng thì người thầy chân chính sẽ xuất hiện

Sàn HNX tháng 9/2016: Chỉ số ngành công nghiệp tăng mạnh nhất

Thị trường cổ phiếu sàn HNX trong tháng 9 nhìn chung tích cực với sự gia tăng cả về điểm số cũng như tính thanh khoản. Cụ thể, bình quân khối lượng giao dịch đạt 41.64 triệu cp/phiên và con số này cho giá trị giao dịch đạt 512.9 tỷ đồng/phiên. Chỉ số các ngành đều tăng, trong đó chỉ số ngành công nghiệp là tăng mạnh nhất.

Theo thống kê, tổng số chứng khoán niêm yết tại HNX tính đến thời điểm cuối tháng là 377 mã cp, với tổng khối lượng niêm yết đạt 10,895 triệu cp, tương ứng với tổng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt xấp xỉ 108,950 tỷ đồng, trong đó có có 1 mã hủy niêm yết (CHP).

Nhìn chung, giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết tháng này diễn biến theo chiều hướng khá tích cực với sự gia tăng về điểm số của HNX-Index đi cùng với sự gia tăng về thanh khoản thị trường. HNX-Index có 12 phiên tăng điểm và 9 phiên giảm điểm, tổng cộng tăng 0.62 điểm (tương đương 0.73%) so với thời điểm cuối tháng trước, dừng tại mức 85 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/9/2016. Cụ thể, thanh khoản thị trường tăng so với tháng trước, tổng khối lượng giao dịch (KLGD) đạt 874.599 triệu cp, giá trị giao dịch (GTGD) tương ứng đạt 10,770 tỷ đồng, tính bình quân KLGD đạt 41.64 triệu cp/phiên, GTGD bình quân đạt 512.9 tỷ đồng/phiên. Tính riêng giao dịch của nhóm 10 cp có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường đạt 209.62 triệu cp, chiếm 23.97% KLGD toàn thị trường.

Về chỉ số, các chỉ số trong bộ chỉ số HNX hầu hết đều tăng điểm, trong đó tăng mạnh nhất là chỉ số ngành Công nghiệp đạt 218.02 điểm, tăng 13.77 điểm, chỉ số HNX Mid/Small Cap đạt 161.63 điểm, tăng 1.85 điểm, chỉ số HNX Large Cap đạt 117.68 điểm, tăng 0.66 điểm và chỉ số ngành Xây dựng đạt 137.08 điểm, tăng 0,06 điểm. Ở chiều ngược lại, có hai chỉ số giảm điểm là chỉ số ngành Tài chính dừng tại mức 110.73 điểm, giảm 2.99 điểm và chỉ số HNX30TRI dừng tại 186.02 điểm, giảm 1.04 điểm.

Đáng chú ý có cp SHB giữ vị trí dẫn đầu với khối lượng chuyển nhượng đạt 84.26 triệu cp, chiếm 9.63% KLGD toàn thị trường.

Xét về giá cổ phiếu, số lượng cp tăng giá là 159 cp (chiếm 42.18% tổng số lượng cp niêm yết trên thị trường), số lượng cp giảm giá là 178 cp, còn lại là 40 cp đứng giá. Xét về tỷ lệ tăng giá, những cp tăng giá mạnh nhất trong tháng là PIV tương ứng tăng 48.39%.

Tháng này, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) tăng mạnh với tổng cộng 98.59 triệu cp được chuyển nhượng, tương ứng với GTGD đạt 1,395 tỷ đồng, trong đó giao dịch mua vào là 39.04 triệu cp, giao dịch bán ra là 59.55 triệu cp.

Các mã cp được NĐTNN mua vào nhiều nhất gồm có: PVS (8.63 triệu cp), VCG (7.29 triệu cp), ACB (4.26 triệu cp), SHB (3.95 triệu cp), BVS (2.37 triệu cp). Trong khi đó, động thái bán ra mạnh nhất tại các mã cp là SHB (24.81 triệu cp), PVS (15.21 triệu cp), SCR (5.46 triệu cp), ACB (4.26 triệu cp) và VCG (2.26 triệu cp).

Về tình hình giao dịch của chỉ số HNX 30, với 21 phiên giao dịch trong đó có 11 phiên tăng điểm và 10 phiên giảm điểm, chỉ số này giảm 1.35 điểm so với thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng 8/2016, dừng ở mốc 153.4 điểm tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 30/09/2016. Giao dịch bình quân của nhóm cổ phiếu HNX30 đạt 20.2 triệu cp/phiên, GTGD đạt xấp xỉ 267.4 tỷ đồng/phiên, chiếm tỷ trọng 48.5% KLGD và 52.15% GTGD bình quân toàn thị trường. Tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 30/9/2015, giá trị vốn hóa nhóm cổ phiếu HNX 30 chiếm 52.44% giá trị vốn hóa toàn thị trường.

5 cp giao dịch nhiều nhất trong tháng 9/2016
5 cp tăng giá mạnh nhất trong tháng 9/2016

Trên thị trường sơ cấp, hoạt động đấu giá cổ phần trong tháng 9 được tổ chức với 1 phiên bán đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO). Khối lượng cổ phần chào bán của phiên đấu giá đạt 2.9 triệu cổ phần, số lượng đăng ký mua hợp lệ đạt hơn 3 triệu cổ phần (vượt 6.3% so với khối lượng cổ phần chào bán). Kết quả, đã bán hết toàn bộ số cổ phần đưa ra đấu giá (2.9 triệu cổ phần) với tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 36.8 tỷ đồng, cao hơn 30.9 triệu đồng so với mức giá khởi điểm./.

* Tài liệu đính kèm

Tong ket thi truong co phieu thang_9.2016.doc

Từ khóa: Thị trường cổ phiếu HNX, Chỉ số ngành công nghiệp

Sàn HNX tháng 9/2016: Chỉ số ngành công nghiệp tăng mạnh nhất

Thị trường cổ phiếu sàn HNX trong tháng 9 nhìn chung tích cực với sự gia tăng cả về điểm số cũng như tính thanh khoản. Cụ thể, bình quân khối lượng giao dịch đạt 41.64 triệu cp/phiên và con số này cho giá trị giao dịch đạt 512.9 tỷ đồng/phiên. Chỉ số các ngành đều tăng, trong đó chỉ số ngành công nghiệp là tăng mạnh nhất.

Theo thống kê, tổng số chứng khoán niêm yết tại HNX tính đến thời điểm cuối tháng là 377 mã cp, với tổng khối lượng niêm yết đạt 10,895 triệu cp, tương ứng với tổng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt xấp xỉ 108,950 tỷ đồng, trong đó có có 1 mã hủy niêm yết (CHP).

Nhìn chung, giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết tháng này diễn biến theo chiều hướng khá tích cực với sự gia tăng về điểm số của HNX-Index đi cùng với sự gia tăng về thanh khoản thị trường. HNX-Index có 12 phiên tăng điểm và 9 phiên giảm điểm, tổng cộng tăng 0.62 điểm (tương đương 0.73%) so với thời điểm cuối tháng trước, dừng tại mức 85 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/9/2016. Cụ thể, thanh khoản thị trường tăng so với tháng trước, tổng khối lượng giao dịch (KLGD) đạt 874.599 triệu cp, giá trị giao dịch (GTGD) tương ứng đạt 10,770 tỷ đồng, tính bình quân KLGD đạt 41.64 triệu cp/phiên, GTGD bình quân đạt 512.9 tỷ đồng/phiên. Tính riêng giao dịch của nhóm 10 cp có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường đạt 209.62 triệu cp, chiếm 23.97% KLGD toàn thị trường.

Về chỉ số, các chỉ số trong bộ chỉ số HNX hầu hết đều tăng điểm, trong đó tăng mạnh nhất là chỉ số ngành Công nghiệp đạt 218.02 điểm, tăng 13.77 điểm, chỉ số HNX Mid/Small Cap đạt 161.63 điểm, tăng 1.85 điểm, chỉ số HNX Large Cap đạt 117.68 điểm, tăng 0.66 điểm và chỉ số ngành Xây dựng đạt 137.08 điểm, tăng 0,06 điểm. Ở chiều ngược lại, có hai chỉ số giảm điểm là chỉ số ngành Tài chính dừng tại mức 110.73 điểm, giảm 2.99 điểm và chỉ số HNX30TRI dừng tại 186.02 điểm, giảm 1.04 điểm.

Đáng chú ý có cp SHB giữ vị trí dẫn đầu với khối lượng chuyển nhượng đạt 84.26 triệu cp, chiếm 9.63% KLGD toàn thị trường.

Xét về giá cổ phiếu, số lượng cp tăng giá là 159 cp (chiếm 42.18% tổng số lượng cp niêm yết trên thị trường), số lượng cp giảm giá là 178 cp, còn lại là 40 cp đứng giá. Xét về tỷ lệ tăng giá, những cp tăng giá mạnh nhất trong tháng là PIV tương ứng tăng 48.39%.

Tháng này, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) tăng mạnh với tổng cộng 98.59 triệu cp được chuyển nhượng, tương ứng với GTGD đạt 1,395 tỷ đồng, trong đó giao dịch mua vào là 39.04 triệu cp, giao dịch bán ra là 59.55 triệu cp.

Các mã cp được NĐTNN mua vào nhiều nhất gồm có: PVS (8.63 triệu cp), VCG (7.29 triệu cp), ACB (4.26 triệu cp), SHB (3.95 triệu cp), BVS (2.37 triệu cp). Trong khi đó, động thái bán ra mạnh nhất tại các mã cp là SHB (24.81 triệu cp), PVS (15.21 triệu cp), SCR (5.46 triệu cp), ACB (4.26 triệu cp) và VCG (2.26 triệu cp).

Về tình hình giao dịch của chỉ số HNX 30, với 21 phiên giao dịch trong đó có 11 phiên tăng điểm và 10 phiên giảm điểm, chỉ số này giảm 1.35 điểm so với thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng 8/2016, dừng ở mốc 153.4 điểm tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 30/09/2016. Giao dịch bình quân của nhóm cổ phiếu HNX30 đạt 20.2 triệu cp/phiên, GTGD đạt xấp xỉ 267.4 tỷ đồng/phiên, chiếm tỷ trọng 48.5% KLGD và 52.15% GTGD bình quân toàn thị trường. Tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 30/9/2015, giá trị vốn hóa nhóm cổ phiếu HNX 30 chiếm 52.44% giá trị vốn hóa toàn thị trường.

5 cp giao dịch nhiều nhất trong tháng 9/2016
5 cp tăng giá mạnh nhất trong tháng 9/2016

Trên thị trường sơ cấp, hoạt động đấu giá cổ phần trong tháng 9 được tổ chức với 1 phiên bán đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO). Khối lượng cổ phần chào bán của phiên đấu giá đạt 2.9 triệu cổ phần, số lượng đăng ký mua hợp lệ đạt hơn 3 triệu cổ phần (vượt 6.3% so với khối lượng cổ phần chào bán). Kết quả, đã bán hết toàn bộ số cổ phần đưa ra đấu giá (2.9 triệu cổ phần) với tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 36.8 tỷ đồng, cao hơn 30.9 triệu đồng so với mức giá khởi điểm./.

* Tài liệu đính kèm

Tong ket thi truong co phieu thang_9.2016.doc

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (8)

 • ACB 25.8 +0.4 +1.57% 718,964
 • BVS 21.1 0.0 0.00% 28,860
 • CHP 27.8 +0.2 +0.72% 56,400
 • PIV 27.3 -0.9 -3.19% 246,000
 • PVS 16.1 -0.1 -0.62% 1,228,727
 • SCR 11.5 0.0 0.00% 3,766,170
 • SHB 8.0 0.0 0.00% 22,555,300
 • VCG 20.0 +0.3 +1.52% 1,614,309

Biến động cổ phiếu28/07 15:01

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • DLG 4.6 +0.09 +2.00% 10,377,140
 • OGC 2.3 -0.12 -5.00% 9,180,510
 • HAI 14.2 +0.90 +6.79% 8,154,230
 • MBB 23.5 +1.30 +5.86% 6,617,260
 • FLC 7.4 +0.01 +0.14% 5,899,000

VS - Index28/07 15:01

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán