Hiếu Nguyễn

Khi người học trò sẵn sàng thì người thầy chân chính sẽ xuất hiện

Sau kiểm tra tăng thu hơn 8 ngàn tỷ đồng thuế

Theo Báo cáo về tình hình thực hiện chương trình công tác 9 tháng đầu năm 2016 và chương trình công tác tháng 10/ 2016 của Bộ Tài chính, cơ quan Thuế đã xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 8,065 tỷ đồng.

Cụ thể, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 48,562 doanh nghiệp và kiểm tra 586,733 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 8,065 tỷ đồng, theo đó số thuế đã nộp ngân sách nhà nước là 3,814 tỷ đồng. Được biết thêm, Thanh tra Bộ Tài chính cùng với đó cũng đã thực hiện 26 cuộc thanh tra và lưu hành 37 kết luận thanh tra,  kết quả đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính 15,208 tỷ đồng.

Về công tác hành chính, tính đến 20/9/2016 đã có trên 552 nghìn doanh nghiệp đạt hơn 99% số doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký thực hiện khai thuế qua mạng Internet. Đồng thời đã ký kết thoả thuận với 43 ngân hàng thương mại để triển khai nộp thuế điện tử tại 63 địa phương trong cả nước, đến nay đã có 530 nghìn doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế và ngân hàng thương mại. Tổng cục Thuế đang thực hiện rà soát, hoàn thiện quy trình hoàn thuế điện tử, xây dựng kế hoạch triển khai Đề án hoàn thuế điện tử, phấn đấu đến hết năm 2016 thực hiện hoàn thuế điện tử ở cấp độ 4 tối thiểu đạt 95%. Đến nay, Tổng cục Thuế đã thực hiện chuẩn hóa TTHC còn 355 TTHC giảm 30 TTHC so với thời điểm 31/12/2015.

Theo đó, Tổng cục Thuế dự kiến tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng, chống thất thu, triển khai đề án chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, thương mại, dịch vụ đồng thời phối hợp với Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp./.

Từ khóa: Báo cáo về tình hình thực hiện chương trình công tác 9 tháng đầu năm 2016 và chương trình công tác tháng 10/ 2016 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế

Sau kiểm tra tăng thu hơn 8 ngàn tỷ đồng thuế

Theo Báo cáo về tình hình thực hiện chương trình công tác 9 tháng đầu năm 2016 và chương trình công tác tháng 10/ 2016 của Bộ Tài chính, cơ quan Thuế đã xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 8,065 tỷ đồng.

Cụ thể, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 48,562 doanh nghiệp và kiểm tra 586,733 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 8,065 tỷ đồng, theo đó số thuế đã nộp ngân sách nhà nước là 3,814 tỷ đồng. Được biết thêm, Thanh tra Bộ Tài chính cùng với đó cũng đã thực hiện 26 cuộc thanh tra và lưu hành 37 kết luận thanh tra,  kết quả đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính 15,208 tỷ đồng.

Về công tác hành chính, tính đến 20/9/2016 đã có trên 552 nghìn doanh nghiệp đạt hơn 99% số doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký thực hiện khai thuế qua mạng Internet. Đồng thời đã ký kết thoả thuận với 43 ngân hàng thương mại để triển khai nộp thuế điện tử tại 63 địa phương trong cả nước, đến nay đã có 530 nghìn doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế và ngân hàng thương mại. Tổng cục Thuế đang thực hiện rà soát, hoàn thiện quy trình hoàn thuế điện tử, xây dựng kế hoạch triển khai Đề án hoàn thuế điện tử, phấn đấu đến hết năm 2016 thực hiện hoàn thuế điện tử ở cấp độ 4 tối thiểu đạt 95%. Đến nay, Tổng cục Thuế đã thực hiện chuẩn hóa TTHC còn 355 TTHC giảm 30 TTHC so với thời điểm 31/12/2015.

Theo đó, Tổng cục Thuế dự kiến tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi nợ đọng, chống thất thu, triển khai đề án chống thất thu thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, thương mại, dịch vụ đồng thời phối hợp với Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán