Tiểu My

Smile!

SJM: Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Thủy điện Đăk Lây

CTCP Sông Đà 19 (UPCoM: SJM) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của SJM tại Công ty TNHH Thủy điện Đăk Lây.

Cụ thể, SJM sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần góp vốn tại Thủy điện Đăk Lây tương ứng giá trị gần 15 tỷ đồng theo mệnh giá.

Giá trị chuyển nhượng thu hồi một phần được sử dụng để trả nợ các khoản vay ngắn hạn với giá trị 3.4 tỷ đồng. Phần còn lại gửi tiết kiệm ngân hàng chờ cơ hội đầu tư vào các dự án thích hợp.

Tài liệu đính kèm:
SJM_2016.10.10_fadc043_SJM___QD_thoai_von_tai_Dak_Lay_signed.pdf

 

Từ khóa: SJM, Sông Đà 19, chuyển nhưởng vốn góp, thủy điện đăk Lây

SJM: Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Thủy điện Đăk Lây

CTCP Sông Đà 19 (UPCoM: SJM) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của SJM tại Công ty TNHH Thủy điện Đăk Lây.

Cụ thể, SJM sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần góp vốn tại Thủy điện Đăk Lây tương ứng giá trị gần 15 tỷ đồng theo mệnh giá.

Giá trị chuyển nhượng thu hồi một phần được sử dụng để trả nợ các khoản vay ngắn hạn với giá trị 3.4 tỷ đồng. Phần còn lại gửi tiết kiệm ngân hàng chờ cơ hội đầu tư vào các dự án thích hợp.

Tài liệu đính kèm:
SJM_2016.10.10_fadc043_SJM___QD_thoai_von_tai_Dak_Lay_signed.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • BWE 23.92 76.81 - -
 • TFC (5.05) - - 21
 • DGW 8.59 17.17 - 10.5
 • LDG 80.91 136.01 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (14.9)
 • AMD 5.95 13.18 - 22.1
 • DGL 39.37 66.85 - 12.8
 • HAR 8.88 - - (1,183.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán