Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

SLS: Dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 tỷ lệ 10% và tăng vốn thêm 20%

HĐQT CTCP Mía Đường Sơn La công bố nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2016, tỷ lệ 10% và tăng VĐL thêm 20% lên 81.6 tỷ đồng.

Dự kiến thời gian chi trả cổ tức vào tháng 11/2016. Được biết Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 với tỷ lệ 30% vào tháng 6 năm nay.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo Công ty sẽ quyết định phương thức tăng vốn thêm 13.6 tỷ đồng, dự kiến VĐL Công ty sẽ tăng lên 81.6 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
SLS_2016.10.12_969c9f3_Nghi_quyet_58_signed.pdf

Từ khóa: SLS, cổ tức, tăng vốn

SLS: Dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 tỷ lệ 10% và tăng vốn thêm 20%

HĐQT CTCP Mía Đường Sơn La công bố nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2016, tỷ lệ 10% và tăng VĐL thêm 20% lên 81.6 tỷ đồng.

Dự kiến thời gian chi trả cổ tức vào tháng 11/2016. Được biết Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 với tỷ lệ 30% vào tháng 6 năm nay.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo Công ty sẽ quyết định phương thức tăng vốn thêm 13.6 tỷ đồng, dự kiến VĐL Công ty sẽ tăng lên 81.6 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
SLS_2016.10.12_969c9f3_Nghi_quyet_58_signed.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SLS 160.0 0.0 0.00% 1,500

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • MLS (30.71) (29.69) - (4.1)
 • MPT 1.71 4.55 - 7.4
 • SGO 0.25 - - 106.7
 • MBG 0.35 1.22 - 7.5
 • KPF 0.04 0.15 - 20.5
 • DPS 2.4 4.3 - 10.4
 • FID 0.93 - - 100
 • CSV 58.39 110.38 - 8.5
 • SCI 3.01 4.44 - 16.7
 • TVC 2.68 12.21 - 7.9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán