Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

SSI: Mua lại hơn 300,000 cp quỹ

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (HOSE: SSI) thông báo sẽ mua lại tối đa 300,500 cp, trong đó mua lại 300,000 cp ESOP do người lao động nghỉ việc và 500 cp theo yêu cầu của nhà đầu tư có tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSI.

Thời gian giao dịch dự kiến là từ 17/10 đến 21/10/2016 thông qua chuyển nhượng tại tổ chức phát hành hoặc giao dịch qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. Nguồn vốn mua lại là từ thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại đến 30/6/2016 căn cứ BCTC hợp nhất ngày 30/06/2016 đã soát xét của Công ty.

Giá mua lại đối với cp ESOP là 10,000 đồng/cp trừ đi giá trị quyền và lợi ích vật chất tương ứng trên mỗi cổ phiếu thu hồi mà nhân viên đã nhận hoặc đang chờ về tài khoản tính từ ngày 23/10/2015 đến ngày thực hiện mua lại. Giá mua đối với số cp lô lẻ mua lại của nhà đầu tư xác định theo biên độ tại ngày thực hiện giao dịch./.

Tài liệu đính kèm:
20161006_20161006 - SSI - CBTT mua lai CP ESOP & CP lo le cua NDT.pdf

 

SSI: Mua lại hơn 300,000 cp quỹ

CTCP Chứng khoán Sài Gòn (HOSE: SSI) thông báo sẽ mua lại tối đa 300,500 cp, trong đó mua lại 300,000 cp ESOP do người lao động nghỉ việc và 500 cp theo yêu cầu của nhà đầu tư có tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSI.

Thời gian giao dịch dự kiến là từ 17/10 đến 21/10/2016 thông qua chuyển nhượng tại tổ chức phát hành hoặc giao dịch qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán. Nguồn vốn mua lại là từ thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại đến 30/6/2016 căn cứ BCTC hợp nhất ngày 30/06/2016 đã soát xét của Công ty.

Giá mua lại đối với cp ESOP là 10,000 đồng/cp trừ đi giá trị quyền và lợi ích vật chất tương ứng trên mỗi cổ phiếu thu hồi mà nhân viên đã nhận hoặc đang chờ về tài khoản tính từ ngày 23/10/2015 đến ngày thực hiện mua lại. Giá mua đối với số cp lô lẻ mua lại của nhà đầu tư xác định theo biên độ tại ngày thực hiện giao dịch./.

Tài liệu đính kèm:
20161006_20161006 - SSI - CBTT mua lai CP ESOP & CP lo le cua NDT.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • SSI 25.3 +0.1 +0.20% 645,900

Biến động cổ phiếu26/07 09:53

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • VHG 2.1 +0.02 +0.95% 8,827,850
 • HAI 12.4 +0.80 +6.90% 2,716,470
 • OGC 2.4 +0.02 +0.84% 1,366,660
 • BID 20.4 -0.10 -0.49% 1,211,430
 • ROS 89.8 +0.30 +0.34% 1,092,520

VS - Index26/07 09:53

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán