Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

SWC: Thêm 2 cá nhân chuyển nhượng cổ phần cho Đầu tư hạ tầng Sotrans

HĐQT của Tổng CTCP Đường sông Miền Nam đã thông qua danh sách 2 cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng Sotrans.

Theo đó, 2 cá nhân Lê Lương Ngân và Phạm Thị Ngọc Thơ sẽ chuyển nhượng lần lượt 500,000 cp và 171,000 cp cho Đầu tư hạ tầng Sotrans. Thời gian thực hiện từ ngày 28/09 đến 21/10/2016./.

Tài liệu đính kèm:
SWC_2016.9.30_ae5453a_swc.pdf

 

Từ khóa: SWC, chuyển nhượng, Đầu tư hạ tầng Sotrans

SWC: Thêm 2 cá nhân chuyển nhượng cổ phần cho Đầu tư hạ tầng Sotrans

HĐQT của Tổng CTCP Đường sông Miền Nam đã thông qua danh sách 2 cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng Sotrans.

Theo đó, 2 cá nhân Lê Lương Ngân và Phạm Thị Ngọc Thơ sẽ chuyển nhượng lần lượt 500,000 cp và 171,000 cp cho Đầu tư hạ tầng Sotrans. Thời gian thực hiện từ ngày 28/09 đến 21/10/2016./.

Tài liệu đính kèm:
SWC_2016.9.30_ae5453a_swc.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh năm 2016

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • TPP 19.22 - 3,063 10.7
 • CTP 13.33 - 1,333 10.5
 • L14 26.95 189% 6,663 7.7
 • VTB 15.69 109% 1,452 9.9
 • PRC 3.12 - 2,612 5.9
 • PVI 539.66 80% 2,435 10.3
 • PSW 28.12 102% 1,661 7.3
 • VJC 2,291.71 - 7,639 -
 • VSC 251.28 128% 5,772 10.4
 • FID 3.33 28% 194 10.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán