Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

TDS: Lãi ròng quý 3 gần 6 tỷ đồng, giảm 48%

CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL công bố BCTC quý 3/2016 cho thấy mặc dù doanh thu trong quý tăng 13% so với cùng kỳ năm trước lên 423 tỷ nhưng do giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn làm lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 48% còn 5.9 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý 3, giá vốn hàng bán của TDS tăng 19% so với cùng kỳ năm 2015 lên mức 408 tỷ đồng làm biên lợi nhuận gộp giảm còn 4% từ mức 8% quý 3/2015. Do đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm mạnh 48% còn 5.9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính giảm 80% từ mức 4.3 tỷ đồng về mức 753 triệu đồng do giảm lãi vay.

Theo giải trình của Ban lãnh đạo, trong quý 3 giá nguyên liệu đầu vào tăng trong khi giá bán ra tăng chậm mặc dù đã đẩy mạnh tiêu thụ. Ngoài ra, chi phí bán hàng âm 2.5 tỷ đồng là do điều chỉnh một số chi phí trích trước ở các quý trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TDS đạt doanh thu tăng nhẹ 3% lên mức 1,241 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 9% còn 28 tỷ đồng; lần lượt đạt 92% và vượt 43% kế hoạch năm (1,345 tỷ đồng doanh thu và 19.5 tỷ lợi nhuận sau thuế).

Tại thời điểm ngày 30/09/2016, hàng tồn kho của TDS giảm 7% so với đầu năm còn 122 tỷ đồng. Riêng khoản phải thu ngắn hạn lại giảm 30% còn 47 tỷ đồng chủ yếu do giảm phải thu của khách hàng.

Tài liệu đính kèm:
TDS_2016.10.18_06b65bd_bao_cao_tai_chinh_quy_3_nam_2016.pdf
TDS_2016.10.18_7fc5a98_giai_trinh_bao_cao_tai_chinh_quy_3_nam_2016.pdf

 

Từ khóa: TDS, quý 3/2016

 Bài viết cùng chủ đề (221) : Lãi lỗ quý 3/2016 

TDS: Lãi ròng quý 3 gần 6 tỷ đồng, giảm 48%

CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL công bố BCTC quý 3/2016 cho thấy mặc dù doanh thu trong quý tăng 13% so với cùng kỳ năm trước lên 423 tỷ nhưng do giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn làm lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 48% còn 5.9 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý 3, giá vốn hàng bán của TDS tăng 19% so với cùng kỳ năm 2015 lên mức 408 tỷ đồng làm biên lợi nhuận gộp giảm còn 4% từ mức 8% quý 3/2015. Do đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm mạnh 48% còn 5.9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính giảm 80% từ mức 4.3 tỷ đồng về mức 753 triệu đồng do giảm lãi vay.

Theo giải trình của Ban lãnh đạo, trong quý 3 giá nguyên liệu đầu vào tăng trong khi giá bán ra tăng chậm mặc dù đã đẩy mạnh tiêu thụ. Ngoài ra, chi phí bán hàng âm 2.5 tỷ đồng là do điều chỉnh một số chi phí trích trước ở các quý trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TDS đạt doanh thu tăng nhẹ 3% lên mức 1,241 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 9% còn 28 tỷ đồng; lần lượt đạt 92% và vượt 43% kế hoạch năm (1,345 tỷ đồng doanh thu và 19.5 tỷ lợi nhuận sau thuế).

Tại thời điểm ngày 30/09/2016, hàng tồn kho của TDS giảm 7% so với đầu năm còn 122 tỷ đồng. Riêng khoản phải thu ngắn hạn lại giảm 30% còn 47 tỷ đồng chủ yếu do giảm phải thu của khách hàng.

Tài liệu đính kèm:
TDS_2016.10.18_06b65bd_bao_cao_tai_chinh_quy_3_nam_2016.pdf
TDS_2016.10.18_7fc5a98_giai_trinh_bao_cao_tai_chinh_quy_3_nam_2016.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán