Quang Anh

I'm not lazy, I'm just very relaxed - Anonymous

Thanh tra đột xuất việc xả thải của công ty cổ phần DAP-Vinachem

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 2243/QĐ-BTNMT về việc thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần DAP-Vinachem, tại Khu công nghiệp Đình Vũ, thành phố Hải Phòng.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần DAP-Vinachem, do ông Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường) làm Trưởng đoàn.

Tham gia Đoàn thanh tra còn có đại diện các Bộ Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Công an; Hội Hóa học Việt Nam; Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; Viện Năng lượng và Nguyên tử Việt Nam; Đại học Khoa học tự nhiên; Đại học Xây dựng Hà Nội; và đại diện một số đơn vị của thành phố Hải Phòng.

Trong đợt thanh tra đột xuất này, Đoàn tranh tra sẽ tiến hành đánh giá toàn diện công tác quản lý nhà nước và việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực môi trường của công ty như: Việc triển khai các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, chương trình quan trắc, giám sát môi trường; thực hiện nội dung các giấy phép khai thác tài nguyên nước, xả nước thải…

Thời gian tiến hành thanh tra Công ty cổ phần DAP-Vinachem kéo dài trong 45 ngày...

http://www.vietnamplus.vn/thanh-tra-dot-xuat-viec-xa-thai-cua-cong-ty-co-phan-dapvinachem/409236.vnp

 

Thanh tra đột xuất việc xả thải của công ty cổ phần DAP-Vinachem

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 2243/QĐ-BTNMT về việc thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần DAP-Vinachem, tại Khu công nghiệp Đình Vũ, thành phố Hải Phòng.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần DAP-Vinachem, do ông Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường) làm Trưởng đoàn.

Tham gia Đoàn thanh tra còn có đại diện các Bộ Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Công an; Hội Hóa học Việt Nam; Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; Viện Năng lượng và Nguyên tử Việt Nam; Đại học Khoa học tự nhiên; Đại học Xây dựng Hà Nội; và đại diện một số đơn vị của thành phố Hải Phòng.

Trong đợt thanh tra đột xuất này, Đoàn tranh tra sẽ tiến hành đánh giá toàn diện công tác quản lý nhà nước và việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực môi trường của công ty như: Việc triển khai các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, chương trình quan trắc, giám sát môi trường; thực hiện nội dung các giấy phép khai thác tài nguyên nước, xả nước thải…

Thời gian tiến hành thanh tra Công ty cổ phần DAP-Vinachem kéo dài trong 45 ngày...

http://www.vietnamplus.vn/thanh-tra-dot-xuat-viec-xa-thai-cua-cong-ty-co-phan-dapvinachem/409236.vnp

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • BWE 23.92 76.81 - -
 • TFC (5.05) - - 21
 • DGW 8.59 17.17 - 10.5
 • LDG 80.91 136.01 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (14.9)
 • AMD 5.95 13.18 - 22.1
 • DGL 39.37 66.85 - 12.8
 • HAR 8.88 - - (1,183.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán