Trần Việt

Cứ đi là đến!

Thị phần môi giới quý 3 tại HNX: Chứng khoán Tân Việt gây bất ngờ lớn

Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã công bố thị phần môi giới quý 3/2016. Theo đó, khá bất ngờ với sự xuất hiện của Chứng khoán Tân Việt tại top 10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất.

Tuy SSI vẫn dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết nhưng đã giảm từ mức 11.76% xuống 10.8%, VND cũng cho thấy sự sụt giảm từ 10.06% xuống 8.46%.

Ngược lại, HCMMBS lại có sự bứt phá với thị phần 8.38% và 6.52%.

Bất ngờ lớn nhất tại top 10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất có lẽ thuộc về Chứng khoán Tân Việt (TVSI) lần đầu góp mặt đã đứng vị trí thứ 7 với 4.31%. Trong khi BVS và MSI rớt top 10.

1.   Mười (10) CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường niêm yết lớn nhất trên HNX trong quý 3/2016:

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

10.80%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

8.46%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

8.38%

4

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

7.72%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

6.52%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

4.52%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

4.31%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

4.01%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

3.78%

10

Công ty Cổ phần phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

3.46%

Đối với thị phần môi giới cổ phiếu UPCoM, VIX, HCM và MBS chia nhau 3 vị trí dẫn đầu. Điều này đã thay đổi rất nhiều so với quý trước khi mà FPTS và SSI lần lượt từ vị trí thứ 2 và 3 rớt xuống vị trí thứ 4 và 9.

1.     Mười (10) CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCoM lớn nhất trên HNX trong quý 3/2016:

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

12.31%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

8.56%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

7.93%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

7.92%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

7.87%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

6.20%

7

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

5.75%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

5.58%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

3.75%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

3.51%

Tại thị trường môi giới trái phiếu Chính phủ, BVS giảm thị phần từ trên 10% xuống nhóm từ 5% đến 10%.

3.     Mười (10) CTCK có thị phần môi giới trái phiếu Chính phủ lớn nhất trên HNX trong quý 3/2016:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN

Nhóm có thị phần trên 10%

Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Nhóm có thị phần từ 5% đến 10%

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

Nhóm có thị phần dưới 5%

CTCP Chứng khoán Bản Việt

Công ty TNHH Chứng khoán NH Á Châu

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Wealth Management (Việt Nam)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Tài liệu đính kèm:
HNX_2016.10.5_51c1e10_CBTT_Thi_phan_Quy_3.2016.doc

Thị phần môi giới quý 3 tại HNX: Chứng khoán Tân Việt gây bất ngờ lớn

Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã công bố thị phần môi giới quý 3/2016. Theo đó, khá bất ngờ với sự xuất hiện của Chứng khoán Tân Việt tại top 10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất.

Tuy SSI vẫn dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết nhưng đã giảm từ mức 11.76% xuống 10.8%, VND cũng cho thấy sự sụt giảm từ 10.06% xuống 8.46%.

Ngược lại, HCMMBS lại có sự bứt phá với thị phần 8.38% và 6.52%.

Bất ngờ lớn nhất tại top 10 CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất có lẽ thuộc về Chứng khoán Tân Việt (TVSI) lần đầu góp mặt đã đứng vị trí thứ 7 với 4.31%. Trong khi BVS và MSI rớt top 10.

1.   Mười (10) CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường niêm yết lớn nhất trên HNX trong quý 3/2016:

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

10.80%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

8.46%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

8.38%

4

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

7.72%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

6.52%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

4.52%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

4.31%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

4.01%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

3.78%

10

Công ty Cổ phần phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

3.46%

Đối với thị phần môi giới cổ phiếu UPCoM, VIX, HCM và MBS chia nhau 3 vị trí dẫn đầu. Điều này đã thay đổi rất nhiều so với quý trước khi mà FPTS và SSI lần lượt từ vị trí thứ 2 và 3 rớt xuống vị trí thứ 4 và 9.

1.     Mười (10) CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường UPCoM lớn nhất trên HNX trong quý 3/2016:

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

12.31%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

8.56%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

7.93%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

7.92%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

7.87%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

6.20%

7

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

5.75%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

5.58%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

3.75%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

3.51%

Tại thị trường môi giới trái phiếu Chính phủ, BVS giảm thị phần từ trên 10% xuống nhóm từ 5% đến 10%.

3.     Mười (10) CTCK có thị phần môi giới trái phiếu Chính phủ lớn nhất trên HNX trong quý 3/2016:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN

Nhóm có thị phần trên 10%

Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Nhóm có thị phần từ 5% đến 10%

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

Nhóm có thị phần dưới 5%

CTCP Chứng khoán Bản Việt

Công ty TNHH Chứng khoán NH Á Châu

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Wealth Management (Việt Nam)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Tài liệu đính kèm:
HNX_2016.10.5_51c1e10_CBTT_Thi_phan_Quy_3.2016.doc

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (7)

 • BVS 19.9 -0.3 -1.49% 76,000
 • FPTS 0.0 0.0 0.00% 0
 • HCM 41.0 +0.4 +0.86% 494,120
 • MBS 10.5 +0.1 +0.96% 258,715
 • SSI 25.4 +0.1 +0.40% 4,105,620
 • VIX 6.8 0.0 0.00% 269,457
 • VND 21.4 0.0 0.00% 409,975

Biến động cổ phiếu21/07 15:03

 • Giao dịch nhiều
 • Tăng mạnh
 • Giảm mạnh
 • FLC 7.2 -0.08 -1.09% 8,961,910
 • HQC 3.3 +0.01 +0.31% 7,768,470
 • OGC 2.7 +0.03 +1.12% 7,489,000
 • DXG 16.7 -0.10 -0.60% 5,378,520
 • ITA 4.3 -0.17 -3.80% 5,123,970

VS - Index21/07 15:03

bd

VietstockFinance 

 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán