Phương Châu

Cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ!!!

Thủ tướng phê duyệt dự án do Nhật Bản viện trợ

Chiều 04/10, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hợp tác kỹ thuật đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp viện trợ không hoàn lại.

Theo đó, tên dự án là "Tăng cường năng lực trong dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng".

Mục tiêu chung của dự án là cải thiện các quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công tại Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế.

Mục tiêu cụ thể dự án mang lại là hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng theo hướng tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế; tăng cường năng lực của các chủ thể có liên quan về dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, năng lực thi công xây dựng và quản lý dự án với mục tiêu là thực hiện các dự án xây dựng an toàn, chất lượng và hiệu quả.

Kết quả chủ yếu của dự án là tăng cường năng lực nhận diện các hạng mục công việc cần thiết liên quan đến công tác quản lý an toàn thi công xây dựng công trình; tăng cường năng lực tích hợp quản lý chất lượng và quản lý an toàn vào công tác dự toán chi phí trong thi công xây dựng; tăng cường năng lực quản lý hợp đồng thi công xây dựng.

Dự án thực hiện trong 3 năm với nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản là hơn 71 tỷ đồng.

Dự án đường sắt sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc

Cũng trong chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về đề xuất dự án đường sắt sử dụng vốn vay ODA từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF).

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý kiến nghị của Bộ KH&ĐT về đề xuất dự án sử dụng vốn vay ODA từ Quỹ EDCF.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương dự án "Cải tạo khu gian Hòa Duyệt-Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội-TPHCM" và dự án "Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội-TPHCM, giai đoạn 2", trình duyệt theo quy định./.

Thủ tướng phê duyệt dự án do Nhật Bản viện trợ

Chiều 04/10, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hợp tác kỹ thuật đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp viện trợ không hoàn lại.

Theo đó, tên dự án là "Tăng cường năng lực trong dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng".

Mục tiêu chung của dự án là cải thiện các quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công tại Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế.

Mục tiêu cụ thể dự án mang lại là hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng theo hướng tiếp cận với các tiêu chuẩn quốc tế; tăng cường năng lực của các chủ thể có liên quan về dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, năng lực thi công xây dựng và quản lý dự án với mục tiêu là thực hiện các dự án xây dựng an toàn, chất lượng và hiệu quả.

Kết quả chủ yếu của dự án là tăng cường năng lực nhận diện các hạng mục công việc cần thiết liên quan đến công tác quản lý an toàn thi công xây dựng công trình; tăng cường năng lực tích hợp quản lý chất lượng và quản lý an toàn vào công tác dự toán chi phí trong thi công xây dựng; tăng cường năng lực quản lý hợp đồng thi công xây dựng.

Dự án thực hiện trong 3 năm với nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản là hơn 71 tỷ đồng.

Dự án đường sắt sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc

Cũng trong chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về đề xuất dự án đường sắt sử dụng vốn vay ODA từ Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF).

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý kiến nghị của Bộ KH&ĐT về đề xuất dự án sử dụng vốn vay ODA từ Quỹ EDCF.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT xây dựng báo cáo đề xuất chủ trương dự án "Cải tạo khu gian Hòa Duyệt-Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội-TPHCM" và dự án "Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến đường sắt Hà Nội-TPHCM, giai đoạn 2", trình duyệt theo quy định./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán