Hiếu Nguyễn

Khi người học trò sẵn sàng thì người thầy chân chính sẽ xuất hiện

Thúc đẩy giao thương Việt Nam – EAEU qua con đường hành chính

Để các doanh nghiệp tận dụng lợi thế từ Hiệp định FTA Việt Nam - EAEU, phía Việt Nam và phía Liên minh châu Âu đã ban hành nhiều văn bản tạo thuận lợi cho việc thực thi Hiệp định.

Ngày 12/10/2016, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị “Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Liên minh kinh tế Á - Âu khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EAEU có hiệu lực” tại Thành phố Hồ Chí Minh do Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng chủ trì. Tại đây, hàng loạt các văn bản tạo thuận lợi cho việc thực thi Hiệp định được ban hành như:

Về phía Việt Nam:

 • Ban hành Nghị định số 137/2016/NĐ-CP ngày 29/09/2016 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam giai đoạn 2016 - 2018
 • Ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BCT ngày 19/08/2016 về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2016, có hiệu lực từ ngày 05/10/2016
 • Ban hànhThông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/09/2016 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu, có hiệu lực từ ngày 05/10/2016

Về phía Liên minh Kinh tế Á – Âu:

 • Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban Kinh tế Á - Âu bao gồm: Toàn văn Hiệp định Việt Nam - EAEU bằng tiếng Anh và tiếng Nga, Giới thiệu tổng quan đối với từng chương của Hiệp định, bao gồm các điều khoản chính, các lợi ích, thuận lợi mà Hiệp định mang lại cũng như rủi ro và các biện pháp phòng ngừa rủi ro được quy định tại Hiệp định, Bản giới thiệu về Hiệp định theo hình thức Q&A.
 • Ban hành Quyết định số 36 ngày 19/04/2016 về việc áp dụng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 05/10/2016)
 • Quyết định số 76 ngày 21/06/2016 và Quyết định số 98 ngày 30/08/2016 về phân bổ hạn ngạch thuế quan đối với 10 tấn gạo hạt dài nhập khẩu với thuế xuất 0% từ Việt Nam cho các nước thành viên Liên minh để nhập khẩu trong năm 2016 và 2017, theo đó Liên bang Nga được phân bổ 8,974 tấn/năm, Belarus 1,026 tấn/năm trong năm 2016 và 2017.
 • Ban hành Quyết định số 103 ngày 06/09/2016 điều chỉnh một số mã HS trong danh sách hàng hóa áp dụng thuế nhập khẩu theo Hiệp định Việt Nam - EAEU.

Được biết, Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) bao gồm 5 nước thành viên (Liên bang Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgystan và Armenia) là khu vực có quan hệ chính trị - kinh tế truyền thống đối với Việt Nam. Quan hệ thương mại song phương năm 2015 giữa hai bên là 3.6 tỷ USD, tăng 6% năm 2014, tuy nhiên nếu tính về tỷ trọng chung, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang khối Liên minh chỉ chiếm khoảng 1.1% tổng nhập khẩu của khối này và kim ngạch hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam từ khối Liên minh chỉ chiếm khoảng 0.5% tổng kim ngạch xuất khẩu của khối này. Với kỳ vọng thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu, từ tháng 3 năm 2013, các bên đã khởi động và tiến hành đàm phán Hiệp định Thương mại tự do. Sau hơn hai năm đàm phán, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu (Hiệp định Việt Nam - EAEU) đã chính thức được ký kết vào ngày 29/05/2015 và có hiệu lực từ ngày 05/10/ 2016.

90% dòng thuế được cắt bỏ - tạo cửa ngõ thuận lợi phát triển giao thương

Theo như Hiệp định Việt Nam - EAEU, với tỷ lệ gần 90% dòng thuế được cắt, giảm thuế quan nhập khẩu (trong đó 59.3% xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực) là lợi thế lớn cho Việt Nam trong việc cạnh tranh với các nước khác trên thế giới khi xuất khẩu hàng hóa vào khu vực thị trường này. Cụ thể, theo Hiệp định, đối với dệt may, 82% tổng số dòng thuế cam kết, cắt giảm, 42% xoá bỏ hoàn toàn với lộ trình tối đa trong 10 năm, 36% xoá bỏ hoàn toàn ngay khi Hiệp định có hiệu lực; đối với giày dép, 77% tổng số dòng thuế được cắt, giảm, 73% xoá bỏ hoàn toàn, lộ trình tối đa 5 năm; đối với thuỷ sản, 95% tổng số dòng thuế được cắt giảm, lộ trình tối đa 10 năm trong đó 71% có thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% ngay khi Hiệo định có hiệu lực (chiếm 100% kim ngạch xuất khẩu trung bình 2010 -2012 của Việt Nam sang khối Liên minh), 5% dòng còn lại là các mặt hàng Việt Nam không có thế mạnh xuất khẩu; chè nguyên liệu (xanh, đen) và cà phê nguyên liệu (chưa rang) được hưởng mức thuế 0% ngay khi có hiệu lực (EAEU không cam kết giảm thuế với chè xanh đóng gói dưới 3kg và cà phê rang); đối với đồ gỗ, 76% tổng số dòng thuế được cắt giảm, 65% dòng thuế được hưởng mức thuế nhập khẩu 0% tối đa trong 10 năm; đối với nhựa và cao su, 100% tổng số dòng thuế được cắt, giảm, 97% hưởng mức thuế nhập khẩu 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực./.

Từ khóa: Hiệp định FTA Việt Nam - EAEU, văn bản

Thúc đẩy giao thương Việt Nam – EAEU qua con đường hành chính

Để các doanh nghiệp tận dụng lợi thế từ Hiệp định FTA Việt Nam - EAEU, phía Việt Nam và phía Liên minh châu Âu đã ban hành nhiều văn bản tạo thuận lợi cho việc thực thi Hiệp định.

Ngày 12/10/2016, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị “Đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Liên minh kinh tế Á - Âu khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EAEU có hiệu lực” tại Thành phố Hồ Chí Minh do Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng chủ trì. Tại đây, hàng loạt các văn bản tạo thuận lợi cho việc thực thi Hiệp định được ban hành như:

Về phía Việt Nam:

 • Ban hành Nghị định số 137/2016/NĐ-CP ngày 29/09/2016 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam giai đoạn 2016 - 2018
 • Ban hành Thông tư số 16/2016/TT-BCT ngày 19/08/2016 về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2016, có hiệu lực từ ngày 05/10/2016
 • Ban hànhThông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/09/2016 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu, có hiệu lực từ ngày 05/10/2016

Về phía Liên minh Kinh tế Á – Âu:

 • Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban Kinh tế Á - Âu bao gồm: Toàn văn Hiệp định Việt Nam - EAEU bằng tiếng Anh và tiếng Nga, Giới thiệu tổng quan đối với từng chương của Hiệp định, bao gồm các điều khoản chính, các lợi ích, thuận lợi mà Hiệp định mang lại cũng như rủi ro và các biện pháp phòng ngừa rủi ro được quy định tại Hiệp định, Bản giới thiệu về Hiệp định theo hình thức Q&A.
 • Ban hành Quyết định số 36 ngày 19/04/2016 về việc áp dụng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam, có hiệu lực từ ngày 05/10/2016)
 • Quyết định số 76 ngày 21/06/2016 và Quyết định số 98 ngày 30/08/2016 về phân bổ hạn ngạch thuế quan đối với 10 tấn gạo hạt dài nhập khẩu với thuế xuất 0% từ Việt Nam cho các nước thành viên Liên minh để nhập khẩu trong năm 2016 và 2017, theo đó Liên bang Nga được phân bổ 8,974 tấn/năm, Belarus 1,026 tấn/năm trong năm 2016 và 2017.
 • Ban hành Quyết định số 103 ngày 06/09/2016 điều chỉnh một số mã HS trong danh sách hàng hóa áp dụng thuế nhập khẩu theo Hiệp định Việt Nam - EAEU.

Được biết, Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) bao gồm 5 nước thành viên (Liên bang Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgystan và Armenia) là khu vực có quan hệ chính trị - kinh tế truyền thống đối với Việt Nam. Quan hệ thương mại song phương năm 2015 giữa hai bên là 3.6 tỷ USD, tăng 6% năm 2014, tuy nhiên nếu tính về tỷ trọng chung, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang khối Liên minh chỉ chiếm khoảng 1.1% tổng nhập khẩu của khối này và kim ngạch hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam từ khối Liên minh chỉ chiếm khoảng 0.5% tổng kim ngạch xuất khẩu của khối này. Với kỳ vọng thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu, từ tháng 3 năm 2013, các bên đã khởi động và tiến hành đàm phán Hiệp định Thương mại tự do. Sau hơn hai năm đàm phán, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu (Hiệp định Việt Nam - EAEU) đã chính thức được ký kết vào ngày 29/05/2015 và có hiệu lực từ ngày 05/10/ 2016.

90% dòng thuế được cắt bỏ - tạo cửa ngõ thuận lợi phát triển giao thương

Theo như Hiệp định Việt Nam - EAEU, với tỷ lệ gần 90% dòng thuế được cắt, giảm thuế quan nhập khẩu (trong đó 59.3% xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực) là lợi thế lớn cho Việt Nam trong việc cạnh tranh với các nước khác trên thế giới khi xuất khẩu hàng hóa vào khu vực thị trường này. Cụ thể, theo Hiệp định, đối với dệt may, 82% tổng số dòng thuế cam kết, cắt giảm, 42% xoá bỏ hoàn toàn với lộ trình tối đa trong 10 năm, 36% xoá bỏ hoàn toàn ngay khi Hiệp định có hiệu lực; đối với giày dép, 77% tổng số dòng thuế được cắt, giảm, 73% xoá bỏ hoàn toàn, lộ trình tối đa 5 năm; đối với thuỷ sản, 95% tổng số dòng thuế được cắt giảm, lộ trình tối đa 10 năm trong đó 71% có thuế suất thuế nhập khẩu bằng 0% ngay khi Hiệo định có hiệu lực (chiếm 100% kim ngạch xuất khẩu trung bình 2010 -2012 của Việt Nam sang khối Liên minh), 5% dòng còn lại là các mặt hàng Việt Nam không có thế mạnh xuất khẩu; chè nguyên liệu (xanh, đen) và cà phê nguyên liệu (chưa rang) được hưởng mức thuế 0% ngay khi có hiệu lực (EAEU không cam kết giảm thuế với chè xanh đóng gói dưới 3kg và cà phê rang); đối với đồ gỗ, 76% tổng số dòng thuế được cắt giảm, 65% dòng thuế được hưởng mức thuế nhập khẩu 0% tối đa trong 10 năm; đối với nhựa và cao su, 100% tổng số dòng thuế được cắt, giảm, 97% hưởng mức thuế nhập khẩu 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 6/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,200 11,600 4.76
 • Giày da 1,350 6,850 3.85
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 620 3,540 10.71
 • Thủy sản 700 3,490 22.81
 • Dầu thô 400 1,537 87.79
 • Than đá 20 149 17.65
 • Gạo 264 1,291 29.41
 • Café 266 1,888 -9.22
 • Điện tử máy tính 1,900 10,850 26.67
 • Máy móc thiết bị 1,100 6,200 44.74
 • TỔNG CỘNG 17,800 95,600 20.27
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 17,850 36.00
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,800 15,700 33.33
 • Xăng dầu 656 3,066 45.13
 • Hóa chất 340 1,920 25.93
 • Sản phẩm hóa chất 380 2,110 15.15
 • Sắt thép 735 4,904 -7.55
 • Vải 1,100 5,650 10.00
 • Ô tô 436 2,771 -20.15
 • Thức ăn gia súc 300 1,800 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 100 425 81.82
 • TỔNG CỘNG 18,000 99,800 20.81
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán