Tiểu My

Smile!

TMP: Lãi ròng 9 tháng đạt 83 tỷ, giảm hơn 50%

Theo BCTC hợp nhất quý 3 năm 2016, CTCP Thủy điện Thác Mơ (HOSE: TMP) ghi nhận doanh thu thuần 146.5 tỷ đồng, giảm nhẹ 7%; trong khi lợi nhuận sau thuế gần 53 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý 3/2016, TMP đạt doanh thu thuần 146.5 tỷ đồng, giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng giảm tương ứng về còn 65.7 tỷ đồng giúp cho lợi nhuận gộp không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm 2015, đạt gần 81 tỷ đồng.

Trong khi chi phí tài chính tăng mạnh 49% lên 10 tỷ đồng thì chi phí quản lý doanh nghiệp do được kiểm soát tốt nên đã giảm khá nhiều, chỉ còn 5.9 tỷ đồng, giảm 42%.

Do đó, sau khi trừ đi các chi phí liên quan, TMP ghi nhận mức lãi ròng gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm trước, khoảng 53 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TMP ghi nhận 347.6 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 29%. Trong khi lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 83 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với cùng kỳ và bằng 66% so với kế hoạch năm.

Tài liệu đính kèm:
20161014_20161014 - TMP - BCTC hop nhat quy 3 nam 2016.pdf

Từ khóa: TMP, thủy điện Thác Mơ, kết quả kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận

 Bài viết cùng chủ đề (221) : Lãi lỗ quý 3/2016 

TMP: Lãi ròng 9 tháng đạt 83 tỷ, giảm hơn 50%

Theo BCTC hợp nhất quý 3 năm 2016, CTCP Thủy điện Thác Mơ (HOSE: TMP) ghi nhận doanh thu thuần 146.5 tỷ đồng, giảm nhẹ 7%; trong khi lợi nhuận sau thuế gần 53 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý 3/2016, TMP đạt doanh thu thuần 146.5 tỷ đồng, giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng giảm tương ứng về còn 65.7 tỷ đồng giúp cho lợi nhuận gộp không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm 2015, đạt gần 81 tỷ đồng.

Trong khi chi phí tài chính tăng mạnh 49% lên 10 tỷ đồng thì chi phí quản lý doanh nghiệp do được kiểm soát tốt nên đã giảm khá nhiều, chỉ còn 5.9 tỷ đồng, giảm 42%.

Do đó, sau khi trừ đi các chi phí liên quan, TMP ghi nhận mức lãi ròng gần như không thay đổi so với cùng kỳ năm trước, khoảng 53 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TMP ghi nhận 347.6 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 29%. Trong khi lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 83 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với cùng kỳ và bằng 66% so với kế hoạch năm.

Tài liệu đính kèm:
20161014_20161014 - TMP - BCTC hop nhat quy 3 nam 2016.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • TMP 35.4 +2.2 +6.63% 7,520

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • PXT 1.44 5.19 - 6.1
 • VCR (3.98) - - 83
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán