Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

Tổng công ty Sông Đà dự kiến hoàn thành IPO trong quý 4

Tổng công ty Sông Đà đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 với doanh thu đạt gần 9,600 tỷ đồng, tương đương 76% kế hoạch năm, lãi trước thuế ghi nhận 300 tỷ đồng, vượt 39% chỉ tiêu cả năm.

Riêng trong quý 3/2016, Tổng công ty Sông Đà đạt doanh thu 3,307 tỷ đồng, vượt 18% so với kế hoạch quý đã đề ra. Theo đó, lãi trước thuế trong kỳ đạt 173 tỷ đồng, vượt 2 lần chỉ tiêu của quý. 

Tổng giá trị sản xuất trong 9 tháng đầu năm gần 12 ngàn tỷ đồng, tương đương 82% kế hoạch, trong đó giá trị tổng thầu xây dựng và EPC 7,102 tỷ đồng, giá trị kinh doanh điện 2,223 tỷ đồng, phần còn lại đến từ giá trị kinh doanh nhà và hoạt động khác.

Lũy kế 9 tháng, Tổng công ty Sông Đà ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 9,599 tỷ và 300 tỷ đồng lần lượt tương đương 76% và 139% kế hoạch cả năm.

Tính đến thời điểm kết thúc quý 3/2016, tổng tài sản của Tổng công ty Sông Đà ở mức 29,900 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu 7,950 tỷ đồng. Về hoạt động đầu tư, Tổng công ty Sông Đà đã chi 2,015 tỷ đồng đầu tư, tương đương 58% kế hoạch cả năm. Trong kỳ, tổng công ty ghi nhận giá trị trúng thầu 1,180 tỷ đồng.

Trong quý 4, Tổng công ty Sông Đà đặt mục tiêu tổng giá trị sản xuất ở mức 4,400 tỷ đồng, trong đó tổng thầu xây dựng và EPC ở mức 2,250 tỷ, giá trị sản xuất điện 1,200 tỷ đồng, giá trị kinh doanh nhà và hoạt động khác lần lượt đạt 400 tỷ và 550 tỷ đồng.

Theo đó, doanh thu quý 4 của Tổng công ty đạt 4,000 tỷ đồng, dự kiến nâng doanh thu thực hiện cả năm lên 13,599 tỷ đồng (ước vượt kế hoạch 8%). Lợi nhuận trước thuế trong quý 4 ước đạt 70 tỷ đồng, nâng lãi trước thuế của cả năm 2015 lên 370 tỷ đồng (dự kiến vượt 72% chỉ tiêu năm).

Quý 4, Tổng công ty Sông Đà sẽ tiếp tục tái cấu trúc, hoàn thành thoái vốn theo kế hoạch tại các đơn vị Hương Sơn, Đăkdring, Nậm Mức, Điện Miền Bắc I, Sông Chảy 5 và tiến hành thu hồi vốn tại các công trình trọng điểm với số tiền 1,310 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong kế hoạch trọng tâm trong quý 4, Tổng công ty Sông Đà dự kiến sẽ hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa. Được biết, Bộ Xây dựng hiện đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án cổ phần hóa Tổng công ty.

Từ khóa: Tổng công ty sông Đà, kế hoạch, quý 3, lãi ròng, doanh thu

 Bài viết cùng chủ đề (221) : Lãi lỗ quý 3/2016 

Tổng công ty Sông Đà dự kiến hoàn thành IPO trong quý 4

Tổng công ty Sông Đà đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 với doanh thu đạt gần 9,600 tỷ đồng, tương đương 76% kế hoạch năm, lãi trước thuế ghi nhận 300 tỷ đồng, vượt 39% chỉ tiêu cả năm.

Riêng trong quý 3/2016, Tổng công ty Sông Đà đạt doanh thu 3,307 tỷ đồng, vượt 18% so với kế hoạch quý đã đề ra. Theo đó, lãi trước thuế trong kỳ đạt 173 tỷ đồng, vượt 2 lần chỉ tiêu của quý. 

Tổng giá trị sản xuất trong 9 tháng đầu năm gần 12 ngàn tỷ đồng, tương đương 82% kế hoạch, trong đó giá trị tổng thầu xây dựng và EPC 7,102 tỷ đồng, giá trị kinh doanh điện 2,223 tỷ đồng, phần còn lại đến từ giá trị kinh doanh nhà và hoạt động khác.

Lũy kế 9 tháng, Tổng công ty Sông Đà ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 9,599 tỷ và 300 tỷ đồng lần lượt tương đương 76% và 139% kế hoạch cả năm.

Tính đến thời điểm kết thúc quý 3/2016, tổng tài sản của Tổng công ty Sông Đà ở mức 29,900 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu 7,950 tỷ đồng. Về hoạt động đầu tư, Tổng công ty Sông Đà đã chi 2,015 tỷ đồng đầu tư, tương đương 58% kế hoạch cả năm. Trong kỳ, tổng công ty ghi nhận giá trị trúng thầu 1,180 tỷ đồng.

Trong quý 4, Tổng công ty Sông Đà đặt mục tiêu tổng giá trị sản xuất ở mức 4,400 tỷ đồng, trong đó tổng thầu xây dựng và EPC ở mức 2,250 tỷ, giá trị sản xuất điện 1,200 tỷ đồng, giá trị kinh doanh nhà và hoạt động khác lần lượt đạt 400 tỷ và 550 tỷ đồng.

Theo đó, doanh thu quý 4 của Tổng công ty đạt 4,000 tỷ đồng, dự kiến nâng doanh thu thực hiện cả năm lên 13,599 tỷ đồng (ước vượt kế hoạch 8%). Lợi nhuận trước thuế trong quý 4 ước đạt 70 tỷ đồng, nâng lãi trước thuế của cả năm 2015 lên 370 tỷ đồng (dự kiến vượt 72% chỉ tiêu năm).

Quý 4, Tổng công ty Sông Đà sẽ tiếp tục tái cấu trúc, hoàn thành thoái vốn theo kế hoạch tại các đơn vị Hương Sơn, Đăkdring, Nậm Mức, Điện Miền Bắc I, Sông Chảy 5 và tiến hành thu hồi vốn tại các công trình trọng điểm với số tiền 1,310 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong kế hoạch trọng tâm trong quý 4, Tổng công ty Sông Đà dự kiến sẽ hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa. Được biết, Bộ Xây dựng hiện đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án cổ phần hóa Tổng công ty.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.5
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán