Hiếu Nguyễn

Khi người học trò sẵn sàng thì người thầy chân chính sẽ xuất hiện

TP.HCM: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Khu dân cư phía Đông đường Gò Cát quận 9

UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 4669/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 điều chỉnh, mở rộng Khu dân cư phía Đông đường Gò Cát, phường Phú Hữu, quận 9.

Đợc biết, đồ án điều chỉnh nhằm xóa quy hoạch không khả thi, làm cơ sở thực hiện dự án và đáp ứng nhu cầu đầu tư của tổ chức, cá nhân trong khu vực quy hoạch. Đồng thời, phục vụ công tác đấu giá khu đất do nhà nước quản lý nhằm tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn quận 9 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4148/UBND-TM ngày 09/08/2012.

Cụ thể, diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch gồm 2 khu, trong đó khu 1 chiếm 71,779 m2 và khu 2 chiếm 35,616 m2. Đồng thời, phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch gồm các ô phố có ký hiệu: I-1, I-2, I-8, một phần I-9, I-20, I-23, II-5, II-7, II-11, một phần II-14 và đường giao thông trên bản vẽ tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất của đồ án quy hoạch. Cụ thể, khu 1 có phía Đông giáp ô phố ký hiệu I-28, II-27, phía Tây giáp đường Gò Cát, phía Nam giáp đường quy hoạch nội bộ và phía Bắc giáp đường Đ8; trong khi đó khu 2 có phía Đông giáp đường Gò Cát, phía Tây Nam giáp đường Đ11và cuối cùng phía Bắc giáp đường Đ7.

Về nội dung điều chỉnh bao gồm chức năng sử dụng đất, quy mô dân số, các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị.

Theo đó, UBND quận 9 có trách nhiệm cập nhật và thể hiện trong hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết những nội dung điều chỉnh nêu trên. Sau khi rà soát, đánh giá quá trình thực hiện đồ án này theo định kỳ thời hạn đã được quy định, cần tổng hợp các nội dung điều chỉnh để đưa vào nội dung nghiên cứu điều chỉnh tổng thể đồ án./.

Từ khóa: TP.HCM, Khu dân cư phía Đông đường Gò Cát

TP.HCM: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Khu dân cư phía Đông đường Gò Cát quận 9

UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 4669/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 điều chỉnh, mở rộng Khu dân cư phía Đông đường Gò Cát, phường Phú Hữu, quận 9.

Đợc biết, đồ án điều chỉnh nhằm xóa quy hoạch không khả thi, làm cơ sở thực hiện dự án và đáp ứng nhu cầu đầu tư của tổ chức, cá nhân trong khu vực quy hoạch. Đồng thời, phục vụ công tác đấu giá khu đất do nhà nước quản lý nhằm tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn quận 9 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 4148/UBND-TM ngày 09/08/2012.

Cụ thể, diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch gồm 2 khu, trong đó khu 1 chiếm 71,779 m2 và khu 2 chiếm 35,616 m2. Đồng thời, phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch gồm các ô phố có ký hiệu: I-1, I-2, I-8, một phần I-9, I-20, I-23, II-5, II-7, II-11, một phần II-14 và đường giao thông trên bản vẽ tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất của đồ án quy hoạch. Cụ thể, khu 1 có phía Đông giáp ô phố ký hiệu I-28, II-27, phía Tây giáp đường Gò Cát, phía Nam giáp đường quy hoạch nội bộ và phía Bắc giáp đường Đ8; trong khi đó khu 2 có phía Đông giáp đường Gò Cát, phía Tây Nam giáp đường Đ11và cuối cùng phía Bắc giáp đường Đ7.

Về nội dung điều chỉnh bao gồm chức năng sử dụng đất, quy mô dân số, các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị.

Theo đó, UBND quận 9 có trách nhiệm cập nhật và thể hiện trong hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết những nội dung điều chỉnh nêu trên. Sau khi rà soát, đánh giá quá trình thực hiện đồ án này theo định kỳ thời hạn đã được quy định, cần tổng hợp các nội dung điều chỉnh để đưa vào nội dung nghiên cứu điều chỉnh tổng thể đồ án./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán