Tiểu My

Smile!

TVM: Lãi trước thuế 9 tháng gần 3 tỷ, chưa bằng một nửa kế hoạch năm

CTCP TVĐT Mỏ & Công nghiệp – Vinacomin (UPCoM: TVM) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua một số chỉ tiêu kết quả SXKD 9 tháng, kế hoạch SXKD quý 4 và cả năm 2016.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2016, tổng giá trị hợp đồng TVM ký được gần 152 tỷ đồng (cùng kỳ 2015 là 330 tỷ đồng), chỉ bằng 54% kế hoạch phối hợp kinh doanh (KHPHKD) và 45% kế hoạch điều hành (KHĐH) năm 2016. Doanh thu đạt 197 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế ở mức 2.93 tỷ đồng, bằng 49% KHPHKD và 41.6% KHĐH.

Về kế hoạch quý 4 và cả năm 2016, TVM đặt chỉ tiêu 153 tỷ đồng doanh thu và 4 tỷ đồng lợi nhuận cho quý 4/2016, 350 tỷ đồng doanh thu và 7 tỷ đồng lợi nhuận cho cả năm 2016.

 

Ngoài ra, HĐQT cũng thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu hơn 287 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 4.6 tỷ đồng, cổ tức khoảng 20%. Đối với kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2017, HĐQT đã nhất trí với chỉ tiêu 2.9 tỷ đồng chi phí thiết bị và không có chi phí xây dựng.

Tài liệu đính kèm:
TVM_2016.10.14_9a0394b_18548_bn_2016_10_13_1546_1.PDF

Từ khóa: TVM, Vinacomin, kết quả kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận

 Bài viết cùng chủ đề (221) : Lãi lỗ quý 3/2016 

TVM: Lãi trước thuế 9 tháng gần 3 tỷ, chưa bằng một nửa kế hoạch năm

CTCP TVĐT Mỏ & Công nghiệp – Vinacomin (UPCoM: TVM) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua một số chỉ tiêu kết quả SXKD 9 tháng, kế hoạch SXKD quý 4 và cả năm 2016.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2016, tổng giá trị hợp đồng TVM ký được gần 152 tỷ đồng (cùng kỳ 2015 là 330 tỷ đồng), chỉ bằng 54% kế hoạch phối hợp kinh doanh (KHPHKD) và 45% kế hoạch điều hành (KHĐH) năm 2016. Doanh thu đạt 197 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế ở mức 2.93 tỷ đồng, bằng 49% KHPHKD và 41.6% KHĐH.

Về kế hoạch quý 4 và cả năm 2016, TVM đặt chỉ tiêu 153 tỷ đồng doanh thu và 4 tỷ đồng lợi nhuận cho quý 4/2016, 350 tỷ đồng doanh thu và 7 tỷ đồng lợi nhuận cho cả năm 2016.

 

Ngoài ra, HĐQT cũng thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2017 với tổng doanh thu hơn 287 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 4.6 tỷ đồng, cổ tức khoảng 20%. Đối với kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 2017, HĐQT đã nhất trí với chỉ tiêu 2.9 tỷ đồng chi phí thiết bị và không có chi phí xây dựng.

Tài liệu đính kèm:
TVM_2016.10.14_9a0394b_18548_bn_2016_10_13_1546_1.PDF

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán