Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

UDJ: Mua thỏa thuận gần 1.5 triệu cp quỹ giá không quá 8,500 đồng

HĐQT CTCP Phát triển Đô thị công bố Nghị quyết thông qua việc mua 1,485,000 cp quỹ (tỷ lệ 10%), giá mua không vượt quá 8,500 đồng/cp.

Thời gian giao dịch dự kiến từ 20/10 đến 19/11/2016 thông qua phương thức giao dịch thỏa thuận. Nguồn vốn thực hiện lấy từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Biến động giá cp UDJ từ đầu năm 2016
Nguồn: Vietstock Finance

.

Tài liệu đính kèm:
UDJ_2016.10.7_dcf74bb_CV_41_CBTT_signed.pdf
UDJ_2016.10.7_985f6a7_NQ_08_signed.pdf
UDJ_2016.10.7_108491d_QD_04_signed.pdf

Từ khóa: UDJ, cổ phiếu quỹ

UDJ: Mua thỏa thuận gần 1.5 triệu cp quỹ giá không quá 8,500 đồng

HĐQT CTCP Phát triển Đô thị công bố Nghị quyết thông qua việc mua 1,485,000 cp quỹ (tỷ lệ 10%), giá mua không vượt quá 8,500 đồng/cp.

Thời gian giao dịch dự kiến từ 20/10 đến 19/11/2016 thông qua phương thức giao dịch thỏa thuận. Nguồn vốn thực hiện lấy từ quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Biến động giá cp UDJ từ đầu năm 2016
Nguồn: Vietstock Finance

.

Tài liệu đính kèm:
UDJ_2016.10.7_dcf74bb_CV_41_CBTT_signed.pdf
UDJ_2016.10.7_985f6a7_NQ_08_signed.pdf
UDJ_2016.10.7_108491d_QD_04_signed.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • C69 1.1 2.13 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • HPM 0.56 - - (43.3)
 • ATS 0.21 0.56 - 27.2
 • VMI 2.7 4.74 - 4.4
 • PSE 1.84 5.24 - 11.6
 • VSI 6.1 9.6 - 6.3
 • KSA 2.06 3.55 - 36.8
 • CVN 1.41 1.92 - 4.1
 • KST 0.37 3.66 - 7.9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán