QC

Doanh nghiệp tự giới thiệu

VC3: Diện mạo mới sau quá trình tái cấu trúc

CTCP Xây dựng số 3 (HNX: VC3) tiền thân là một doanh nghiệp thuộc sở hữu của Tổng công ty Vinaconex- một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, tư vấn thiết kế, giám sát các công trình xây dựng ở Việt Nam. Được sự hỗ trợ từ tổng công ty, VC3 đã tham gia thi công và hoàn thành nhiều công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông.... trong phạm vi cả nước. Tuy nhiên, cũng như hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và kinh doanh bất động sản, giai đoạn 2012-2014 là thời điểm rất khó khăn đối với VC3 khi thị trường bất động sản trầm lắng, lãi suất tín dụng và nợ xấu ngân hàng tăng mạnh.

Trước những khó khăn đó, năm 2015 HĐQT và ban điều hành của VC3 đã chủ động thay đổi chiến lược kinh doanh theo hướng từng bước ổn định về mặt tài chính, xây dựng nền móng để Công ty phát triển bền vững theo mô hình holding company, trong đó xác định bất động sản là lĩnh vực trọng tâm. Bằng các thương vụ M&A Công ty đã tìm ra quỹ đất sạch tại tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thái Nguyên, Thái Bình... Việc chuyển trọng tâm sang bất động sản đã mang lại sức sống mới cho công ty khi thị trường bất động sản đã tạo đáy và hồi phục đi lên.

Theo đó, từ cuối năm 2015 VC3 đã đẩy mạnh mảng đầu tư kinh doanh các dự án bất động sản có quy mô lớn, đem lại doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng cao.  Với quỹ đất rất lớn gần 40 ha tập trung tại các thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, Thái Bình như Dự án Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội, Dự án khu dân cư số 5 Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, dự án Khu dân cư Phổ Yên- Thái Nguyên, dự án siêu thị văn phòng cho thuê - 389 Đê La Thành, Hà Nội… công ty đã có các phương án khai thác khả thi nhằm mang lại hiệu quả lớn nhất trong năm 2016 và các năm tiếp theo. Đồng thời, công ty đã tiến hành cắt giảm một số chi phí không cần thiết và đẩy mạnh thu hồi các khoản công nợ, điều đó đã giúp kết quả kinh doanh của VC3 tăng khá mạnh chỉ trong vòng 3 tháng cuối năm 2015.

Nguồn: VC3

Hoạt động sản xuất kinh doanh có sự tăng trưởng tốt từ cuối năm 2015 chủ yếu là nhờ vào doanh thu và lợi nhuận của mảng kinh doanh bất động sản. Mặc dù tổng doanh thu giảm 5.92% so với năm 2014 xuống còn 477 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng 144.5% lên gần 43 tỷ đồng. Có được kết quả trên là do công ty tiết giảm mạnh giá vốn hàng bán, trong khi đó doanh thu từ hoạt động tài chính tăng lên gần 7 tỷ đồng (so với con số 2 tỷ đồng năm 2014). Kết thúc năm 2015, Công ty hoàn thành 83.41% kế hoạch doanh thu và 103.2% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Biên lợi nhuận gộp của VC3 đang có xu hướng tăng từ 8.2% năm 2013 lên 18.2% năm 2015. Mặc dù doanh thu giảm nhẹ nhưng biên lợi nhuận gộp được cải thiện rõ rệt phần nào cho thấy giá vốn hàng bán của công ty đã được tiết giảm mạnh. Bên cạnh đó, biên lợi nhuận ròng bứt phá mạnh từ 2.03% năm 2013 lên 9.01% năm 2015, điều này cho thấy công tác quản lý các khoản chi phí trung gian đang được đảm bảo, trong đó đáng kể nhất đó là chi phí lãi vay được cắt giảm mạnh từ hơn 25 tỷ đồng năm 2011.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016  tiếp tục khởi sắc nhờ hoạch toán các dự án bất động sản. Doanh thu thuần quý 2 của công ty đạt gần 145 tỷ đồng tăng 4.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 11.6 tỷ đồng tăng gấp đôi so với cùng kỳ nhờ lợi nhuận hạch toán từ các dự án bất động sản. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016,  doanh thu thuần tăng nhẹ đạt hơn 208.5 tỷ đồng, LNST đạt 20.12 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2015.

Tính đến ngày 30/06/2016, nợ phải trả của VC3 là gần 1,022 tỷ đồng tăng 3.23% so với số đầu kỳ, tuy nhiên so với thời điểm cao nhất vào cuối năm 2011 thì nợ phải trả của Công ty đã giảm 17.11%. Đáng chú ý trong cơ cấu nợ của VC3 chủ yếu là khoản người mua trả tiền trước hơn 589 tỷ đồng.

Nếu so với một số doanh nghiệp cùng ngành bất động sản cùng niêm yết trên sàn thì tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản và trên vốn chủ sở hữu của VC3 đang ở mức rất thấp ( cụ thể, nợ vay chiếm 5% tổng tài sản và 25% vốn chủ sở hữu). Điều này cho thấy khả năng tự chủ tài chính cao của doanh nghiệp, cũng như không bị ảnh hưởng bởi áp lực chi phí lãi vay.

Trong năm 2016, Công ty đặt kế hoạch với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 504.24 tỷ đồng và 60.02 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu bất động sản năm nay kỳ vọng sẽ tăng trưởng so với 2015 khi ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ dự án Trung Văn ( cụ thể, theo chia sẻ từ doanh nghiệp: toà nhà CT1 hoạch toán lợi nhuận khoảng 25 tỷ đồng và CT2 khoảng 50 tỷ đồng). Đây là cơ sở để VC3 kỳ vọng sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra. Theo thông tin chia sẻ từ phía doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế năm 2016 dự kiến đạt khoảng 72-76 tỷ đồng, tăng khoảng 70% so với thực hiện năm 2015, EPS forward 2016 đạt khoảng 3,300-3,500 đồng/cp.

Sau quá trình tái cấu trúc toàn diện, VC3 đã và đang có sự thay đổi tích cực về kết quả kinh doanh cũng như hiệu quả bộ máy quản lý. Với quỹ đất dự án có nhiều tiềm năng và sự thành công trong đầu tư kinh doanh bất động sản, VC3 sẽ trở thành một trong các doanh nghiệp có đầy đủ tiềm lực để cạnh tranh lành mạnh với các doanh nghiệp bất động sản khác./.

VC3: Diện mạo mới sau quá trình tái cấu trúc

CTCP Xây dựng số 3 (HNX: VC3) tiền thân là một doanh nghiệp thuộc sở hữu của Tổng công ty Vinaconex- một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh, xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, tư vấn thiết kế, giám sát các công trình xây dựng ở Việt Nam. Được sự hỗ trợ từ tổng công ty, VC3 đã tham gia thi công và hoàn thành nhiều công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông.... trong phạm vi cả nước. Tuy nhiên, cũng như hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp và kinh doanh bất động sản, giai đoạn 2012-2014 là thời điểm rất khó khăn đối với VC3 khi thị trường bất động sản trầm lắng, lãi suất tín dụng và nợ xấu ngân hàng tăng mạnh.

Trước những khó khăn đó, năm 2015 HĐQT và ban điều hành của VC3 đã chủ động thay đổi chiến lược kinh doanh theo hướng từng bước ổn định về mặt tài chính, xây dựng nền móng để Công ty phát triển bền vững theo mô hình holding company, trong đó xác định bất động sản là lĩnh vực trọng tâm. Bằng các thương vụ M&A Công ty đã tìm ra quỹ đất sạch tại tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thái Nguyên, Thái Bình... Việc chuyển trọng tâm sang bất động sản đã mang lại sức sống mới cho công ty khi thị trường bất động sản đã tạo đáy và hồi phục đi lên.

Theo đó, từ cuối năm 2015 VC3 đã đẩy mạnh mảng đầu tư kinh doanh các dự án bất động sản có quy mô lớn, đem lại doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng cao.  Với quỹ đất rất lớn gần 40 ha tập trung tại các thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, Thái Bình như Dự án Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội, Dự án khu dân cư số 5 Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, dự án Khu dân cư Phổ Yên- Thái Nguyên, dự án siêu thị văn phòng cho thuê - 389 Đê La Thành, Hà Nội… công ty đã có các phương án khai thác khả thi nhằm mang lại hiệu quả lớn nhất trong năm 2016 và các năm tiếp theo. Đồng thời, công ty đã tiến hành cắt giảm một số chi phí không cần thiết và đẩy mạnh thu hồi các khoản công nợ, điều đó đã giúp kết quả kinh doanh của VC3 tăng khá mạnh chỉ trong vòng 3 tháng cuối năm 2015.

Nguồn: VC3

Hoạt động sản xuất kinh doanh có sự tăng trưởng tốt từ cuối năm 2015 chủ yếu là nhờ vào doanh thu và lợi nhuận của mảng kinh doanh bất động sản. Mặc dù tổng doanh thu giảm 5.92% so với năm 2014 xuống còn 477 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế lại tăng 144.5% lên gần 43 tỷ đồng. Có được kết quả trên là do công ty tiết giảm mạnh giá vốn hàng bán, trong khi đó doanh thu từ hoạt động tài chính tăng lên gần 7 tỷ đồng (so với con số 2 tỷ đồng năm 2014). Kết thúc năm 2015, Công ty hoàn thành 83.41% kế hoạch doanh thu và 103.2% kế hoạch lợi nhuận đề ra.

Biên lợi nhuận gộp của VC3 đang có xu hướng tăng từ 8.2% năm 2013 lên 18.2% năm 2015. Mặc dù doanh thu giảm nhẹ nhưng biên lợi nhuận gộp được cải thiện rõ rệt phần nào cho thấy giá vốn hàng bán của công ty đã được tiết giảm mạnh. Bên cạnh đó, biên lợi nhuận ròng bứt phá mạnh từ 2.03% năm 2013 lên 9.01% năm 2015, điều này cho thấy công tác quản lý các khoản chi phí trung gian đang được đảm bảo, trong đó đáng kể nhất đó là chi phí lãi vay được cắt giảm mạnh từ hơn 25 tỷ đồng năm 2011.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016  tiếp tục khởi sắc nhờ hoạch toán các dự án bất động sản. Doanh thu thuần quý 2 của công ty đạt gần 145 tỷ đồng tăng 4.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 11.6 tỷ đồng tăng gấp đôi so với cùng kỳ nhờ lợi nhuận hạch toán từ các dự án bất động sản. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016,  doanh thu thuần tăng nhẹ đạt hơn 208.5 tỷ đồng, LNST đạt 20.12 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2015.

Tính đến ngày 30/06/2016, nợ phải trả của VC3 là gần 1,022 tỷ đồng tăng 3.23% so với số đầu kỳ, tuy nhiên so với thời điểm cao nhất vào cuối năm 2011 thì nợ phải trả của Công ty đã giảm 17.11%. Đáng chú ý trong cơ cấu nợ của VC3 chủ yếu là khoản người mua trả tiền trước hơn 589 tỷ đồng.

Nếu so với một số doanh nghiệp cùng ngành bất động sản cùng niêm yết trên sàn thì tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản và trên vốn chủ sở hữu của VC3 đang ở mức rất thấp ( cụ thể, nợ vay chiếm 5% tổng tài sản và 25% vốn chủ sở hữu). Điều này cho thấy khả năng tự chủ tài chính cao của doanh nghiệp, cũng như không bị ảnh hưởng bởi áp lực chi phí lãi vay.

Trong năm 2016, Công ty đặt kế hoạch với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 504.24 tỷ đồng và 60.02 tỷ đồng. Trong đó, nguồn thu bất động sản năm nay kỳ vọng sẽ tăng trưởng so với 2015 khi ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ dự án Trung Văn ( cụ thể, theo chia sẻ từ doanh nghiệp: toà nhà CT1 hoạch toán lợi nhuận khoảng 25 tỷ đồng và CT2 khoảng 50 tỷ đồng). Đây là cơ sở để VC3 kỳ vọng sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đề ra. Theo thông tin chia sẻ từ phía doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế năm 2016 dự kiến đạt khoảng 72-76 tỷ đồng, tăng khoảng 70% so với thực hiện năm 2015, EPS forward 2016 đạt khoảng 3,300-3,500 đồng/cp.

Sau quá trình tái cấu trúc toàn diện, VC3 đã và đang có sự thay đổi tích cực về kết quả kinh doanh cũng như hiệu quả bộ máy quản lý. Với quỹ đất dự án có nhiều tiềm năng và sự thành công trong đầu tư kinh doanh bất động sản, VC3 sẽ trở thành một trong các doanh nghiệp có đầy đủ tiềm lực để cạnh tranh lành mạnh với các doanh nghiệp bất động sản khác./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VC3 19.1 -0.2 -1.04% 568,837

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán