Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

VC3: Phát hành tối đa 50 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm, lãi suất 10%/năm

HĐQT CTCP Xây dựng số 3 công bố Nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm tăng quy mô vốn hoạt động; số lượng phát hành tối đa 500 trái phiếu kỳ hạn 2 năm, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

VC3: Cải thiện biên lãi gộp, lãi ròng quý 2 tăng 97% cùng kỳ

Lãi suất trái phiếu cố định 10%/năm; tiền lãi được trả sau, định kỳ 1 năm 1 lần. Thời gian phát hành dự kiến vào quý 4/2016.

Theo BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu của VC3 tăng nhẹ đạt 212 tỷ đồng nhưng giá vốn giảm 10% còn 173 tỷ đồng đã giúp lợi nhuận gộp trong kỳ tăng mạnh lên 38.5 tỷ đồng, gấp 2.5 lần so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, lãi ròng trong kỳ của đơn vị đạt hơn 20 tỷ đồng, cũng tăng 2.5 so với 6 tháng đầu năm 2015.

Theo BCTC quý 2/2016 thì Công ty đang có gần 50 tỷ đồng vay và nợ thuê ngắn hạn (hạn mức 80-116 tỷ) và 10.6 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính dài hạn./.

Tài liệu đính kèm:
VC3_2016.10.11_84c88e6_at_signed.pdf

 

Từ khóa: VC3, phát hành, trái phiếu

VC3: Phát hành tối đa 50 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm, lãi suất 10%/năm

HĐQT CTCP Xây dựng số 3 công bố Nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm tăng quy mô vốn hoạt động; số lượng phát hành tối đa 500 trái phiếu kỳ hạn 2 năm, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

VC3: Cải thiện biên lãi gộp, lãi ròng quý 2 tăng 97% cùng kỳ

Lãi suất trái phiếu cố định 10%/năm; tiền lãi được trả sau, định kỳ 1 năm 1 lần. Thời gian phát hành dự kiến vào quý 4/2016.

Theo BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu của VC3 tăng nhẹ đạt 212 tỷ đồng nhưng giá vốn giảm 10% còn 173 tỷ đồng đã giúp lợi nhuận gộp trong kỳ tăng mạnh lên 38.5 tỷ đồng, gấp 2.5 lần so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, lãi ròng trong kỳ của đơn vị đạt hơn 20 tỷ đồng, cũng tăng 2.5 so với 6 tháng đầu năm 2015.

Theo BCTC quý 2/2016 thì Công ty đang có gần 50 tỷ đồng vay và nợ thuê ngắn hạn (hạn mức 80-116 tỷ) và 10.6 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính dài hạn./.

Tài liệu đính kèm:
VC3_2016.10.11_84c88e6_at_signed.pdf

 

Thảo luận

Đăng nhập xĐọc nhiều 7 ngày qua

Đăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VC3 20.5 +1.6 +8.47% 825,445

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • C69 1.1 2.13 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • HPM 0.56 - - (43.3)
 • ATS 0.21 0.56 - 27.2
 • VMI 2.7 4.74 - 4.4
 • PSE 1.84 5.24 - 11.6
 • VSI 6.1 9.6 - 6.3
 • KSA 2.06 3.55 - 36.8
 • CVN 1.41 1.92 - 4.1
 • KST 0.37 3.66 - 7.9
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán