Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Vietcombank xin ý kiến cổ đông thành lập ngân hàng con 100% vốn tại Lào

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (HOSE: VCB) vừa có văn bản lấy ý kiến cổ đông về việc thành lập Ngân hàng con 100% vốn tại Lào.

Cụ thể, tên đầy đủ bằng tiếng Việt là Ngân hàng TNHH MTV Ngoại thương Việt Nam tại Lào; trụ sở tại Vientiane, CHDCND Lào. Vốn điều lệ ban đầu 80 triệu USD.

Hội đồng quản trị cho biết việc thành lập Ngân hàng 100% vốn tại Lào là phù hợp với chiến lược và nhu cầu mở rộng địa bàn hoạt động Vietcombank. Hội đồng quản trị trình cổ đông thông qua việc thành lập này và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục, giải quyết các vấn đề liên quan để thành lập ngân hàng con tại Lào phù hợp với quy định của pháp luật vào thời gian thích hợp.

Tính đến thời điểm 30/06/2016, Vietcombank có hai công ty con đang hoạt động tại nước ngoài là Công ty TNHH Tài chính Việt Nam (Công ty VFC), trụ sở tại Hồng Kông, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và Công ty Chuyển tiền Vietcombank (Công ty Chuyển tiền Tín Nghĩa), trụ sở tại Hoa Kỳ, phục vụ cộng đồng người Việt tại Mỹ gửi tiền cho người thân tại Việt Nam.

Danh sách công ty con của Vietcombank tính đến thời điểm 30/06/2016


Từ khóa: Vietcombank, Lào, ngân hàng con, VCB

Vietcombank xin ý kiến cổ đông thành lập ngân hàng con 100% vốn tại Lào

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (HOSE: VCB) vừa có văn bản lấy ý kiến cổ đông về việc thành lập Ngân hàng con 100% vốn tại Lào.

Cụ thể, tên đầy đủ bằng tiếng Việt là Ngân hàng TNHH MTV Ngoại thương Việt Nam tại Lào; trụ sở tại Vientiane, CHDCND Lào. Vốn điều lệ ban đầu 80 triệu USD.

Hội đồng quản trị cho biết việc thành lập Ngân hàng 100% vốn tại Lào là phù hợp với chiến lược và nhu cầu mở rộng địa bàn hoạt động Vietcombank. Hội đồng quản trị trình cổ đông thông qua việc thành lập này và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục, giải quyết các vấn đề liên quan để thành lập ngân hàng con tại Lào phù hợp với quy định của pháp luật vào thời gian thích hợp.

Tính đến thời điểm 30/06/2016, Vietcombank có hai công ty con đang hoạt động tại nước ngoài là Công ty TNHH Tài chính Việt Nam (Công ty VFC), trụ sở tại Hồng Kông, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và Công ty Chuyển tiền Vietcombank (Công ty Chuyển tiền Tín Nghĩa), trụ sở tại Hoa Kỳ, phục vụ cộng đồng người Việt tại Mỹ gửi tiền cho người thân tại Việt Nam.

Danh sách công ty con của Vietcombank tính đến thời điểm 30/06/2016


Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

  • VCB 37.4 -0.1 -0.13% 661,800
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán