Quang Anh

I'm not lazy, I'm just very relaxed - Anonymous

Vinachem: Quý 3 tiếp tục lỗ khủng

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa mới công bố những con số mới nhất về kết quả kinh doanh quý 3/2016. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Công ty dường như không mấy khả quan khi xuất hiện những con số báo lỗ cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, doanh thu quý 3 ước đạt 9,631 tỷ đồng, giảm 6.8% so với cùng kỳ năm 2015, lũy kế 9 tháng ước đạt 31,327 tỷ đồng, giảm 8.4% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, so với cùng kỳ năm 2015, nhóm sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật quý 3 giảm 15%, lũy kế 9 tháng giảm 16%; cao su quý 3 giảm 2%, lũy kế 9 tháng giảm 9%; điện hoá (pin, ắc quy) quý 3 tăng 18%, lũy kế 9 tháng tăng 18%; chất giặt rửa quý 3 tăng 14%, lũy kế 9 tháng tăng 8%; hoá chất cơ bản, khí công nghiệp quý 3 giảm 0.2%, lũy kế 9 tháng tăng 8.7%; các sản phẩm khác quý 3 tăng 2 lần, lũy kế 9 tháng tăng 53%.

Ngoài ra, Công ty đã nộp NSNN quý 3 năm 2016 ước đạt 404 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng ước đạt 1,254 tỷ đồng.

Được biết, lợi nhuận quý 3 năm 2016 của các đơn vị có lãi trong Tập đoàn ước đạt 564 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2015; lũy kế 9 tháng ước lãi 1,943 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, cũng có 5 đơn vị ước lỗ 861 tỷ đồng, tăng 1.7 lần so với cùng kỳ năm 2015; lũy kế 9 tháng ước lỗ 2,240 tỷ đồng, tăng 2.6 lần so với năm 2015.

Xét về mảng xuất nhập khẩu quý 3 ước đạt 106.8 triệu USD, giảm 7% so với quý 3/2015, lũy kế 9 tháng năm 2016 đạt 305.4 triệu USD, bằng 48% kế hoạch năm, giảm 17.5% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, giá trị xuất khẩu ước đạt 165.1 triệu USD, giảm 11% so với cùng kỳ; giá trị nhập khẩu đạt 140.3 triệu USD, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong quý 4, Công ty đặt ra mục tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng với giá trị SXCN tính theo giá thực tế đạt 12,090 tỷ đồng, tăng 29% so với quý 3 năm 2016, ước cả năm 2016 đạt 41,228 tỷ đồng. Doanh thu quý 4 phấn đấu đạt 11,150 tỷ đồng, tăng 15.7% so với quý 3 năm 2016, ước cả năm 2016 đạt 42,595 tỷ đồng.

Trong quý cuối của năm, các đơn vị kinh doanh có hiệu quả phấn đấu lãi phát sinh là 672 tỷ đồng, các đơn vị có kết quả sản xuất kinh doanh lỗ trong 9 tháng đầu năm phấn đấu lỗ ở mức thấp nhất. Với kế hoạch này, tổng giá trị đầu tư phấn đấu đạt 1,200 tỷ đồng./.

 Bài viết cùng chủ đề (221) : Lãi lỗ quý 3/2016 

Vinachem: Quý 3 tiếp tục lỗ khủng

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa mới công bố những con số mới nhất về kết quả kinh doanh quý 3/2016. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của Công ty dường như không mấy khả quan khi xuất hiện những con số báo lỗ cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, doanh thu quý 3 ước đạt 9,631 tỷ đồng, giảm 6.8% so với cùng kỳ năm 2015, lũy kế 9 tháng ước đạt 31,327 tỷ đồng, giảm 8.4% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, so với cùng kỳ năm 2015, nhóm sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật quý 3 giảm 15%, lũy kế 9 tháng giảm 16%; cao su quý 3 giảm 2%, lũy kế 9 tháng giảm 9%; điện hoá (pin, ắc quy) quý 3 tăng 18%, lũy kế 9 tháng tăng 18%; chất giặt rửa quý 3 tăng 14%, lũy kế 9 tháng tăng 8%; hoá chất cơ bản, khí công nghiệp quý 3 giảm 0.2%, lũy kế 9 tháng tăng 8.7%; các sản phẩm khác quý 3 tăng 2 lần, lũy kế 9 tháng tăng 53%.

Ngoài ra, Công ty đã nộp NSNN quý 3 năm 2016 ước đạt 404 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng ước đạt 1,254 tỷ đồng.

Được biết, lợi nhuận quý 3 năm 2016 của các đơn vị có lãi trong Tập đoàn ước đạt 564 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2015; lũy kế 9 tháng ước lãi 1,943 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, cũng có 5 đơn vị ước lỗ 861 tỷ đồng, tăng 1.7 lần so với cùng kỳ năm 2015; lũy kế 9 tháng ước lỗ 2,240 tỷ đồng, tăng 2.6 lần so với năm 2015.

Xét về mảng xuất nhập khẩu quý 3 ước đạt 106.8 triệu USD, giảm 7% so với quý 3/2015, lũy kế 9 tháng năm 2016 đạt 305.4 triệu USD, bằng 48% kế hoạch năm, giảm 17.5% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, giá trị xuất khẩu ước đạt 165.1 triệu USD, giảm 11% so với cùng kỳ; giá trị nhập khẩu đạt 140.3 triệu USD, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong quý 4, Công ty đặt ra mục tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng với giá trị SXCN tính theo giá thực tế đạt 12,090 tỷ đồng, tăng 29% so với quý 3 năm 2016, ước cả năm 2016 đạt 41,228 tỷ đồng. Doanh thu quý 4 phấn đấu đạt 11,150 tỷ đồng, tăng 15.7% so với quý 3 năm 2016, ước cả năm 2016 đạt 42,595 tỷ đồng.

Trong quý cuối của năm, các đơn vị kinh doanh có hiệu quả phấn đấu lãi phát sinh là 672 tỷ đồng, các đơn vị có kết quả sản xuất kinh doanh lỗ trong 9 tháng đầu năm phấn đấu lỗ ở mức thấp nhất. Với kế hoạch này, tổng giá trị đầu tư phấn đấu đạt 1,200 tỷ đồng./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • SBV 28.07 39.79 - -
 • S4A 35.64 50.31 - 9.1
 • CDO 0.39 1.36 - 14.1
 • VAF 14.18 34.24 - 10
 • KSQ 0.05 0.12 - 23.2
 • HLD 2.78 6.3 - 7.6
 • STK 23.54 48.57 - 26
 • VKC 6.13 9.91 - 5.3
 • PXS 13.52 33.7 - 12.2
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán