Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

VNE: Core Asia không còn là công ty con

Đến ngày 07/10/2016, Công ty TNHH Quản lý dự án Core Asia không còn là công ty con của Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (HOSE: VNE) mà trở thành công ty liên kết.

Theo VNE, căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thì Công ty TNHH Quản lý dự án Core Asia đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên 2.67 tỷ đồng và tỷ lệ vốn góp của VNE vào công ty này đã giảm từ 51% xuống còn 38.23% vốn điều lệ./.

Tài liệu đính kèm:
20161010_20161010 - VNE - CORE khong con la Cty con.pdf

VNE: Core Asia không còn là công ty con

Đến ngày 07/10/2016, Công ty TNHH Quản lý dự án Core Asia không còn là công ty con của Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (HOSE: VNE) mà trở thành công ty liên kết.

Theo VNE, căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thì Công ty TNHH Quản lý dự án Core Asia đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên 2.67 tỷ đồng và tỷ lệ vốn góp của VNE vào công ty này đã giảm từ 51% xuống còn 38.23% vốn điều lệ./.

Tài liệu đính kèm:
20161010_20161010 - VNE - CORE khong con la Cty con.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • VNE 9.4 -0.3 -3.19% 238,730

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CEE 26.98 56.09 - -
 • BWE 23.92 76.81 - -
 • TFC (5.05) - - 21
 • DGW 8.59 17.17 - 10.5
 • LDG 80.91 136.01 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (14.9)
 • AMD 5.95 13.18 - 22.1
 • DGL 39.37 66.85 - 12.8
 • HAR 8.88 - - (1,183.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán