Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

VPD: 14/10 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền năm 2015 tỷ lệ 5%

CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (VPD) đã có thông báo ngày 14/10/2016 là ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 5% và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2.5%. Thời gian trả cổ tức bằng tiền dự kiến vào ngày 04/11/2016.

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/10/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2015:
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 04/11/2016
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Chứng khoán FPT theo các địa chỉ như sau:
(+) Tại Hà Nội: Tầng 2. Tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội, điện thoại: (84-4). 3773 7070 – máy lẻ: 5705; fax: (84-4) 3773 9056;
(+) Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tầng 3. tòa nhà Ben Thanh Times Square, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Thành phố Hồ Chí Minh; Phòng Lưu ký và Quản lý cổ đông, điện thoại 08,6290,8686 – máy lẻ: 8711/8713;
               + Chứng khoán chưa lưu ký: (+) Tại Đà Nẵng: 100 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: (84-511) 3553 666 – máy lẻ: 666. fax: (84-511) 3553 888.
Người sở hữu chứng khoán đến nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 04/11/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 2.5% (Người sở hữu 1,000 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ:Cổ đông A sở hữu 175 cổ phiếu, cổ đông A được nhận: 175 x 2.5% = 4.38 cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 4 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ còn lại sẽ hủy bỏ coi như không phát hành.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Chứng khoán FPT theo các địa chỉ như sau:
(+) Tại Hà Nội: Tầng 2. Tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội, điện thoại: (84-4). 3773 7070 – máy lẻ: 5705; fax: (84-4) 3773 9056;
(+) Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tầng 3. tòa nhà Ben Thanh Times Square, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Thành phố Hồ Chí Minh; Phòng Lưu ký và Quản lý cổ đông, điện thoại 08,6290,8686 – máy lẻ: 8711/8713;
               + Chứng khoán chưa lưu ký: (+) Tại Đà Nẵng: 100 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: (84-511) 3553 666 – máy lẻ: 666. fax: (84-511) 3553 888.
Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng vào các ngày làm việc trong tuần. Cổ đông mang theo sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký./.

VPD: 14/10 GDKHQ nhận cổ tức bằng tiền năm 2015 tỷ lệ 5%

CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (VPD) đã có thông báo ngày 14/10/2016 là ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 5% và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2.5%. Thời gian trả cổ tức bằng tiền dự kiến vào ngày 04/11/2016.

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/10/2016
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2015:
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 04/11/2016
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Chứng khoán FPT theo các địa chỉ như sau:
(+) Tại Hà Nội: Tầng 2. Tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội, điện thoại: (84-4). 3773 7070 – máy lẻ: 5705; fax: (84-4) 3773 9056;
(+) Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tầng 3. tòa nhà Ben Thanh Times Square, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Thành phố Hồ Chí Minh; Phòng Lưu ký và Quản lý cổ đông, điện thoại 08,6290,8686 – máy lẻ: 8711/8713;
               + Chứng khoán chưa lưu ký: (+) Tại Đà Nẵng: 100 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: (84-511) 3553 666 – máy lẻ: 666. fax: (84-511) 3553 888.
Người sở hữu chứng khoán đến nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 04/11/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 2.5% (Người sở hữu 1,000 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ:Cổ đông A sở hữu 175 cổ phiếu, cổ đông A được nhận: 175 x 2.5% = 4.38 cổ phiếu, số cổ phiếu mà cổ đông A được nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống là 4 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ còn lại sẽ hủy bỏ coi như không phát hành.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Chứng khoán FPT theo các địa chỉ như sau:
(+) Tại Hà Nội: Tầng 2. Tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội, điện thoại: (84-4). 3773 7070 – máy lẻ: 5705; fax: (84-4) 3773 9056;
(+) Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tầng 3. tòa nhà Ben Thanh Times Square, 136-138 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Thành phố Hồ Chí Minh; Phòng Lưu ký và Quản lý cổ đông, điện thoại 08,6290,8686 – máy lẻ: 8711/8713;
               + Chứng khoán chưa lưu ký: (+) Tại Đà Nẵng: 100 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, điện thoại: (84-511) 3553 666 – máy lẻ: 666. fax: (84-511) 3553 888.
Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng vào các ngày làm việc trong tuần. Cổ đông mang theo sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • FPT 46.4 +0.7 +1.42% 940,300

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TAG 6.87 6.87 - 41.5
 • VSM 1.93 1.93 - -
 • SJF 20.54 20.54 - -
 • BVH 380.48 380.48 - 29.2
 • LEC 4.99 4.99 - -
 • NKG 155.93 155.93 - 3
 • HII 10.86 10.86 - -
 • CTS 30.84 30.84 - 11.5
 • GKM 1.38 1.38 - -
 • DPR 87.88 87.88 - 11.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán