Phương Châu

Cuộc đời đầy bất ngờ với những khúc quanh và ngã rẽ!!!

VSSA muốn đấu thầu hạn ngạch nhập khẩu đường hằng năm

Sau thành công của lần đầu tiên thí điểm đấu thầu hạn ngạch nhập khẩu đường trong năm 2016, Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) mong muốn Chính phủ chính thức cho tổ chức hoạt động này hằng năm thay vì chỉ ở dạng thí điểm.

Sản xuất đường ở một nhà máy. Ảnh: TL

Ngày 4-10, Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) có công văn gởi Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị tổ chức đấu thầu hạn ngạch nhập khẩu đường hàng năm thay vì chỉ thí điểm như năm nay. VSSA kiến nghị, Chính phủ cho tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch nhập khẩu năm 2017 ngay trong quý đầu tiên của năm.

Thường mỗi năm, khoảng cuối quý 3, Bộ Công Thương mới công bố hạn ngạch nhập khẩu đường, vì lúc này về cơ bản, Việt Nam đã gần xong vụ mía đường nên Bộ Công Thương mới cho doanh nghiệp nhập về để tránh những tác động lên giá đường nội địa.

Theo VSSA, nên tiến hành cho đấu thầu sớm để thuận lợi cho các bộ, ngành có liên quan trong điều hành cung cầu và các thương nhân chủ động kế hoạch nhập khẩu và sản xuất của các đơn vị. Lượng đường nhập khẩu theo hạn ngạch chỉ có đường thô, thay vì có cả đường tinh luyện như mọi năm.

VSSA giải thích, hiện cả nước có 40 nhà máy đường với công suất thiết kế 155.000 tấn mía/ngày, trong đó khoảng 50% công suất thiết kế của các nhà máy đường là sản xuất đường tinh luyện nên có thể tinh luyện đường thô nhập khẩu.

Theo tính toán của VSSA, hiện giá đường thô và đường tinh luyện chênh lệch từ 100-120 đô la Mỹ/tấn, vì thế việc chỉ nhập đường thô sẽ tiết kiệm một lượng ngoại tệ khoảng vài triệu đô la Mỹ cho đất nước, đó là chưa kể việc nhập đường thô về tinh luyện còn tạo công ăn việc làm cho các nhà máy đường.

Liên quan đến cung cầu đường trong năm 2017, VSSA cho biết, theo kế hoạch sản xuất mía đường niên vụ 2016/2017, lượng đường sản xuất cả nước khoảng 1,5 triệu tấn, cộng với lượng tồn kho từ niên vụ 2015/2016 chuyển sang khoảng 200.000 tấn và lượng đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan từ Lào theo Hiệp định giữa hai Chính phủ, Việt Nam sẽ đảm bảo cân đối nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Năm 2016, sau nhiều lần kiến nghị, cuối cùng Bộ Công Thương cho thí điểm cơ chế đầu thầu đường trong hạn ngạch thuế quan. Vào đầu tháng 9, Bộ Công Thương đã tiến hành cho đấu giá công khai quyền nhập khẩu 85.000 tấn đường trong hạn ngạch năm nay. Nhận thấy những lợi ích từ đấu thầu hạn ngạch này nên VSSA muốn Chính phủ chuyển từ cơ chế điều hành thí điểm sang chính thức như đề cập ở trên.

http://www.thesaigontimes.vn/152318/vssa-muon-dau-thau-han-ngach-nhap-khau-duong-hang-nam.html/

VSSA muốn đấu thầu hạn ngạch nhập khẩu đường hằng năm

Sau thành công của lần đầu tiên thí điểm đấu thầu hạn ngạch nhập khẩu đường trong năm 2016, Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) mong muốn Chính phủ chính thức cho tổ chức hoạt động này hằng năm thay vì chỉ ở dạng thí điểm.

Sản xuất đường ở một nhà máy. Ảnh: TL

Ngày 4-10, Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) có công văn gởi Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị tổ chức đấu thầu hạn ngạch nhập khẩu đường hàng năm thay vì chỉ thí điểm như năm nay. VSSA kiến nghị, Chính phủ cho tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch nhập khẩu năm 2017 ngay trong quý đầu tiên của năm.

Thường mỗi năm, khoảng cuối quý 3, Bộ Công Thương mới công bố hạn ngạch nhập khẩu đường, vì lúc này về cơ bản, Việt Nam đã gần xong vụ mía đường nên Bộ Công Thương mới cho doanh nghiệp nhập về để tránh những tác động lên giá đường nội địa.

Theo VSSA, nên tiến hành cho đấu thầu sớm để thuận lợi cho các bộ, ngành có liên quan trong điều hành cung cầu và các thương nhân chủ động kế hoạch nhập khẩu và sản xuất của các đơn vị. Lượng đường nhập khẩu theo hạn ngạch chỉ có đường thô, thay vì có cả đường tinh luyện như mọi năm.

VSSA giải thích, hiện cả nước có 40 nhà máy đường với công suất thiết kế 155.000 tấn mía/ngày, trong đó khoảng 50% công suất thiết kế của các nhà máy đường là sản xuất đường tinh luyện nên có thể tinh luyện đường thô nhập khẩu.

Theo tính toán của VSSA, hiện giá đường thô và đường tinh luyện chênh lệch từ 100-120 đô la Mỹ/tấn, vì thế việc chỉ nhập đường thô sẽ tiết kiệm một lượng ngoại tệ khoảng vài triệu đô la Mỹ cho đất nước, đó là chưa kể việc nhập đường thô về tinh luyện còn tạo công ăn việc làm cho các nhà máy đường.

Liên quan đến cung cầu đường trong năm 2017, VSSA cho biết, theo kế hoạch sản xuất mía đường niên vụ 2016/2017, lượng đường sản xuất cả nước khoảng 1,5 triệu tấn, cộng với lượng tồn kho từ niên vụ 2015/2016 chuyển sang khoảng 200.000 tấn và lượng đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan từ Lào theo Hiệp định giữa hai Chính phủ, Việt Nam sẽ đảm bảo cân đối nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Năm 2016, sau nhiều lần kiến nghị, cuối cùng Bộ Công Thương cho thí điểm cơ chế đầu thầu đường trong hạn ngạch thuế quan. Vào đầu tháng 9, Bộ Công Thương đã tiến hành cho đấu giá công khai quyền nhập khẩu 85.000 tấn đường trong hạn ngạch năm nay. Nhận thấy những lợi ích từ đấu thầu hạn ngạch này nên VSSA muốn Chính phủ chuyển từ cơ chế điều hành thí điểm sang chính thức như đề cập ở trên.

http://www.thesaigontimes.vn/152318/vssa-muon-dau-thau-han-ngach-nhap-khau-duong-hang-nam.html/

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 6/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,200 11,600 4.76
 • Giày da 1,350 6,850 3.85
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 620 3,540 10.71
 • Thủy sản 700 3,490 22.81
 • Dầu thô 400 1,537 87.79
 • Than đá 20 149 17.65
 • Gạo 264 1,291 29.41
 • Café 266 1,888 -9.22
 • Điện tử máy tính 1,900 10,850 26.67
 • Máy móc thiết bị 1,100 6,200 44.74
 • TỔNG CỘNG 17,800 95,600 20.27
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 17,850 36.00
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,800 15,700 33.33
 • Xăng dầu 656 3,066 45.13
 • Hóa chất 340 1,920 25.93
 • Sản phẩm hóa chất 380 2,110 15.15
 • Sắt thép 735 4,904 -7.55
 • Vải 1,100 5,650 10.00
 • Ô tô 436 2,771 -20.15
 • Thức ăn gia súc 300 1,800 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 100 425 81.82
 • TỔNG CỘNG 18,000 99,800 20.81
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán