Trường Sơn

Always full margin

Xây dựng Bạc Liêu thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước

Về quy hoạch “Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu” và định hướng “xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước”, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương, Tỉnh khẩn trương xây dựng Đề án gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu.

Cũng tại Thông báo này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Bạc Liêu tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng XII, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2016, tạo bước phát triển mới cho những năm tiếp theo. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để tăng thu ngân sách địa phương; tiết kiệm chi, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động của Tỉnh thực hiện các Nghị quyết số 19, 35, 60 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư; phát huy tiềm năng, thế mạnh phát triển các nhà máy điện gió trên địa bàn.

Đồng thời, chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch ngành, lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ tài chính, vận tải, du lịch. Phối hợp các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm phát huy thế mạnh của từng tỉnh và bổ trợ lẫn nhau trong vùng.

Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và tái cơ cấu nông nghiệp, tăng cường liên kết theo chuỗi, nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới. Ngành nuôi trồng thủy sản phấn đấu trở thành một trong những ngành kinh tế chủ đạo, là vùng nuôi tôm thâm canh gắn với công nghiệp chế biến tôm lớn nhất của cả nước; đồng thời nghiên cứu giải pháp xử lý nước thải nuôi tôm bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các cấp, bậc học; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm. Huy động các nguồn vốn xã hội để thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội, chế độ, chính sách xã hội đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tăng cường quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác tôn giáo, dân tộc./.

Xây dựng Bạc Liêu thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước

Về quy hoạch “Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu” và định hướng “xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước”, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương, Tỉnh khẩn trương xây dựng Đề án gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu.

Cũng tại Thông báo này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Bạc Liêu tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng XII, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2016, tạo bước phát triển mới cho những năm tiếp theo. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để tăng thu ngân sách địa phương; tiết kiệm chi, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động của Tỉnh thực hiện các Nghị quyết số 19, 35, 60 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư; phát huy tiềm năng, thế mạnh phát triển các nhà máy điện gió trên địa bàn.

Đồng thời, chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch ngành, lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ tài chính, vận tải, du lịch. Phối hợp các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm phát huy thế mạnh của từng tỉnh và bổ trợ lẫn nhau trong vùng.

Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và tái cơ cấu nông nghiệp, tăng cường liên kết theo chuỗi, nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới. Ngành nuôi trồng thủy sản phấn đấu trở thành một trong những ngành kinh tế chủ đạo, là vùng nuôi tôm thâm canh gắn với công nghiệp chế biến tôm lớn nhất của cả nước; đồng thời nghiên cứu giải pháp xử lý nước thải nuôi tôm bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các cấp, bậc học; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm. Huy động các nguồn vốn xã hội để thực hiện tốt hơn chính sách an sinh xã hội, chế độ, chính sách xã hội đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tăng cường quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác tôn giáo, dân tộc./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 6/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,200 11,600 4.76
 • Giày da 1,350 6,850 3.85
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 620 3,540 10.71
 • Thủy sản 700 3,490 22.81
 • Dầu thô 400 1,537 87.79
 • Than đá 20 149 17.65
 • Gạo 264 1,291 29.41
 • Café 266 1,888 -9.22
 • Điện tử máy tính 1,900 10,850 26.67
 • Máy móc thiết bị 1,100 6,200 44.74
 • TỔNG CỘNG 17,800 95,600 20.27
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 17,850 36.00
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,800 15,700 33.33
 • Xăng dầu 656 3,066 45.13
 • Hóa chất 340 1,920 25.93
 • Sản phẩm hóa chất 380 2,110 15.15
 • Sắt thép 735 4,904 -7.55
 • Vải 1,100 5,650 10.00
 • Ô tô 436 2,771 -20.15
 • Thức ăn gia súc 300 1,800 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 100 425 81.82
 • TỔNG CỘNG 18,000 99,800 20.81
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán