Nguyễn Hùng Minh

Precise in the world not precise

Xaydung204: Bị phạt 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn

Ngày 10/10/2016, UBCKNN ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Xây dựng 204 (OTC: Xaydung204).

CTCP Xây dựng 204 bị phạt tiền 50 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty báo cáo không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2014, 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015; Báo cáo thường niên các năm 2014, 2015; Nghị quyết, Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2015, 2016./.

Từ khóa: Xaydung204, vi phạm hành chính, xử phạt

Xaydung204: Bị phạt 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn

Ngày 10/10/2016, UBCKNN ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Xây dựng 204 (OTC: Xaydung204).

CTCP Xây dựng 204 bị phạt tiền 50 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty báo cáo không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2014, 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015; Báo cáo thường niên các năm 2014, 2015; Nghị quyết, Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2015, 2016./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán