Hiếu Nguyễn

Khi người học trò sẵn sàng thì người thầy chân chính sẽ xuất hiện

Xuất nhập khẩu Việt Nam – Nga: Vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thực có

Trong 8 tháng tính từ đầu năm 2016 Nga là đối tác thương mại lớn thứ 25 của Việt Nam, trong đó là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn thứ 26 của các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam và ở chiều ngược lại Nga là nguồn hàng lớn thứ 17 của các nhà nhập khẩu Việt Nam. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều  giữa Việt Nam – Nga mới chỉ chiếm gần 1% trong tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam với tất cả các thị trường trên thế giới.

Được biết, Nga là đối tác thương mại hàng hóa quan trọng của Việt Nam trong nhiều năm qua, xếp thứ 8 trong tổng số các thị trường thuộc khu vực châu Âu của Việt Nam.

Vào năm 2014 và 2015 là hai năm gặp khó khăn của nhiều mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chủ lực giữa Việt Nam – Nga nên trị giá xuất nhập khẩu bị suy giảm, lần lượt giảm tương ứng 7.6% và giảm 14.2%.

Tuy nhiên, bước sang năm 2016, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu giữa hai nước có dấu hiệu khởi sắc, tính trong 8 tháng đầu từ năm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Nga đã đạt 1.78 tỷ USD, tăng tới 25.2% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Nga đạt gần 1.05 tỷ USD, tăng 12,8%; ở chiều ngược lại nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Nga đạt 730 triệu USD, tăng 48.7%.

Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Nga trong 8 tháng tính từ đầu năm 2016 tăng 119 triệu USD so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tăng mạnh ở nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện tăng 67 triệu USD, giày dép các loại tăng 14 triệu USD, hàng dệt may tăng 10.4 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Nga trong 8 tháng năm 2016 tăng tới 239 triệu USD, trong đó tăng mạnh ở nhóm hàng sắt thép các loại tăng 134 triệu USD, than đá tăng 131 triệu USD, ô tô nguyên chiếc các loại tăng 53 triệu USD.

Diễn biến kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại Việt Nam - Nga giai đoạn năm 2010 - 2015 và 8 tháng từ đầu năm 2016

Trong 8 tháng tính từ đầu năm 2016, Việt Nam xuất siêu 316 triệu USD sang thị trường Nga, giảm 27.6% so với cùng kỳ năm 2015 và bằng 11.7% mức thặng dư của Việt Nam trong buôn bán với tất cả các thị trường.

Về mặt hàng, 8 tháng đầu năm nay Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Nga các mặt hàng công nghiệp nhẹ và tiêu dùng, chiếm hơn 80% kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này, cụ thể như: điện thoại các loại & linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; hàng thủy sản; hàng dệt may; giầy dép các loại; hàng rau quả; cà phê, hạt điều và hạt tiêu.

Kim ngạch và tỷ trọng mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Nga trong 8 tháng từ đầu năm 2016

Đáng chú ý chiếm tỷ trọng 80% kim ngạch nhập khẩu từ Nga chủ yếu là các mặt hàng như than đá, phân bón, sắt thép, ô tô nguyên chiếc và linh kiện phụ tùng, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng, quặng và khoáng sản, hàng thủy sản.

Kim ngạch và tỷ trọng mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam có xuất xứ từ Nga trong 8 tháng từ đầu năm 2016

Trong 8 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu 1.18 nghìn chiếc ô tô nguyên chiếc các loại từ thị trường Nga, cao gấp gần 4 lần (tương ứng tăng 868 chiếc) so với cùng thời gian năm 2015. Trong đó, nhập khẩu ô tô tải đạt 960 chiếc, tăng 707 chiếc; ô tô loại khác đạt 172 chiếc, tăng 137 chiếc; ô tô loại 9 chỗ ngồi trở xuống chỉ có 48 chiếc, trong khi 8 tháng năm 2015 chỉ nhập chỉ duy nhất 1 chiếc ô tô nguyên chiếc loại này. Với kết quả thực hiện trong 8 tháng qua, Nga vươn lên là nguồn hàng đứng thứ 7 cung cấp ô tô nguyên chiếc các loại sang thị trường Việt Nam./.

Từ khóa: Xuất nhập khẩu Việt Nam – Nga

Xuất nhập khẩu Việt Nam – Nga: Vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thực có

Trong 8 tháng tính từ đầu năm 2016 Nga là đối tác thương mại lớn thứ 25 của Việt Nam, trong đó là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn thứ 26 của các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam và ở chiều ngược lại Nga là nguồn hàng lớn thứ 17 của các nhà nhập khẩu Việt Nam. Tuy nhiên, kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều  giữa Việt Nam – Nga mới chỉ chiếm gần 1% trong tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam với tất cả các thị trường trên thế giới.

Được biết, Nga là đối tác thương mại hàng hóa quan trọng của Việt Nam trong nhiều năm qua, xếp thứ 8 trong tổng số các thị trường thuộc khu vực châu Âu của Việt Nam.

Vào năm 2014 và 2015 là hai năm gặp khó khăn của nhiều mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu chủ lực giữa Việt Nam – Nga nên trị giá xuất nhập khẩu bị suy giảm, lần lượt giảm tương ứng 7.6% và giảm 14.2%.

Tuy nhiên, bước sang năm 2016, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu giữa hai nước có dấu hiệu khởi sắc, tính trong 8 tháng đầu từ năm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Nga đã đạt 1.78 tỷ USD, tăng tới 25.2% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Nga đạt gần 1.05 tỷ USD, tăng 12,8%; ở chiều ngược lại nhập khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Nga đạt 730 triệu USD, tăng 48.7%.

Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Nga trong 8 tháng tính từ đầu năm 2016 tăng 119 triệu USD so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tăng mạnh ở nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện tăng 67 triệu USD, giày dép các loại tăng 14 triệu USD, hàng dệt may tăng 10.4 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Nga trong 8 tháng năm 2016 tăng tới 239 triệu USD, trong đó tăng mạnh ở nhóm hàng sắt thép các loại tăng 134 triệu USD, than đá tăng 131 triệu USD, ô tô nguyên chiếc các loại tăng 53 triệu USD.

Diễn biến kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại Việt Nam - Nga giai đoạn năm 2010 - 2015 và 8 tháng từ đầu năm 2016

Trong 8 tháng tính từ đầu năm 2016, Việt Nam xuất siêu 316 triệu USD sang thị trường Nga, giảm 27.6% so với cùng kỳ năm 2015 và bằng 11.7% mức thặng dư của Việt Nam trong buôn bán với tất cả các thị trường.

Về mặt hàng, 8 tháng đầu năm nay Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Nga các mặt hàng công nghiệp nhẹ và tiêu dùng, chiếm hơn 80% kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này, cụ thể như: điện thoại các loại & linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; hàng thủy sản; hàng dệt may; giầy dép các loại; hàng rau quả; cà phê, hạt điều và hạt tiêu.

Kim ngạch và tỷ trọng mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Nga trong 8 tháng từ đầu năm 2016

Đáng chú ý chiếm tỷ trọng 80% kim ngạch nhập khẩu từ Nga chủ yếu là các mặt hàng như than đá, phân bón, sắt thép, ô tô nguyên chiếc và linh kiện phụ tùng, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng, quặng và khoáng sản, hàng thủy sản.

Kim ngạch và tỷ trọng mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam có xuất xứ từ Nga trong 8 tháng từ đầu năm 2016

Trong 8 tháng qua, Việt Nam nhập khẩu 1.18 nghìn chiếc ô tô nguyên chiếc các loại từ thị trường Nga, cao gấp gần 4 lần (tương ứng tăng 868 chiếc) so với cùng thời gian năm 2015. Trong đó, nhập khẩu ô tô tải đạt 960 chiếc, tăng 707 chiếc; ô tô loại khác đạt 172 chiếc, tăng 137 chiếc; ô tô loại 9 chỗ ngồi trở xuống chỉ có 48 chiếc, trong khi 8 tháng năm 2015 chỉ nhập chỉ duy nhất 1 chiếc ô tô nguyên chiếc loại này. Với kết quả thực hiện trong 8 tháng qua, Nga vươn lên là nguồn hàng đứng thứ 7 cung cấp ô tô nguyên chiếc các loại sang thị trường Việt Nam./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 6/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,200 11,600 4.76
 • Giày da 1,350 6,850 3.85
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 620 3,540 10.71
 • Thủy sản 700 3,490 22.81
 • Dầu thô 400 1,537 87.79
 • Than đá 20 149 17.65
 • Gạo 264 1,291 29.41
 • Café 266 1,888 -9.22
 • Điện tử máy tính 1,900 10,850 26.67
 • Máy móc thiết bị 1,100 6,200 44.74
 • TỔNG CỘNG 17,800 95,600 20.27
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 17,850 36.00
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,800 15,700 33.33
 • Xăng dầu 656 3,066 45.13
 • Hóa chất 340 1,920 25.93
 • Sản phẩm hóa chất 380 2,110 15.15
 • Sắt thép 735 4,904 -7.55
 • Vải 1,100 5,650 10.00
 • Ô tô 436 2,771 -20.15
 • Thức ăn gia súc 300 1,800 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 100 425 81.82
 • TỔNG CỘNG 18,000 99,800 20.81
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán