Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

AAA: 05/12 GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 10%

Theo Nghị quyết HĐQT, CTCP Nhựa & Môi trường xanh An Phát dự kiến ngày 05/12/2016 là ngày GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%.

Ngày thanh toán cổ tức dự kiến là 15/12/2016. Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất quý 3.

Được biết trong năm nay, Công ty đã chi trả cổ tức cho năm 2015 vào ngày 22/04/2016, tỷ lệ 7%. Trong năm 2016, mức chi trả cổ tức kế hoạch là 10% - 15% bằng tiền mặt. 

Tài liệu đính kèm:

21_11_2016_ Nghi quyet hop HĐQT ve viec tra co tuc.PDF

Từ khóa: AAA, cổ tức, năm 2016

AAA: 05/12 GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền, tỷ lệ 10%

Theo Nghị quyết HĐQT, CTCP Nhựa & Môi trường xanh An Phát dự kiến ngày 05/12/2016 là ngày GDKHQ nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%.

Ngày thanh toán cổ tức dự kiến là 15/12/2016. Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất quý 3.

Được biết trong năm nay, Công ty đã chi trả cổ tức cho năm 2015 vào ngày 22/04/2016, tỷ lệ 7%. Trong năm 2016, mức chi trả cổ tức kế hoạch là 10% - 15% bằng tiền mặt. 

Tài liệu đính kèm:

21_11_2016_ Nghi quyet hop HĐQT ve viec tra co tuc.PDF

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • AAA 23.8 +0.1 +0.21% 655,400

Kết quả kinh doanh năm 2016

 • MCK LNST % KH EPS P/E
 • VNM 9,350.33 113% 7,300 19.3
 • GAS 7,110.49 100% 3,721 14.4
 • DCM 619.83 96% 1,171 9.1
 • VCF 380.95 152% 14,333 11.2
 • PGS 341.7 110% 6,861 2.6
 • VTO 86.96 101% 1,103 7.4
 • STG 86.39 284% 2,352 10
 • VIP 83.27 116% 1,259 5.8
 • CLL 81.33 100% 2,392 11.1
 • VPS 77.59 - 4,245 4.7
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán