Trần Ngọc

Người thực tế sống vì hiện tại để bắt đầu tương lai

API bị phạt 170 triệu đồng do hàng loạt vi phạm công bố thông tin

Ngày 18/11/2016, UBCKNN đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương với mức phạt tiền là 170 triệu đồng.

Cụ thể, API đã có hành vi vi phạm hành chính không thông báo về việc thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin (CBTT) theo quy định pháp luật và không công bố thông tin trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và của Công ty các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 12NQ/HĐQT/API ngày 06/02/2015 về việc chuyển nhượng cổ phần trong Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư Apec Thái Nguyên; Nghị quyết HĐQT số 16/NQ/HĐQT/API ngày 16/3/2015 về việc góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Apec Túc Duyên; Biên bản số 02A/2016/BB-HĐQT và Quyết định số 02A/2016/QĐ-HĐQT ngày 20/5/2016 thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Vũ Phương;

Đồng thời, API vi phạm công bố thông tin trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của HNX và của Công ty không đúng thời hạn đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015; CBTT trên trang thông tin điện tử của HNX không đúng thời hạn đối với: Quyết định của HĐQT số 133/2014/QĐ-APECI ngày 20/12/2014 về thay đổi nhân sự lãnh đạo Công ty, Nghị quyết số 136/API/NQ-HĐQT ngày 16/12/2014 thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Quyết định số 78/2014/QĐ-API ngày 28/5/2014 thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Apec Bình Định).

Bên cạnh đó, API còn vi phạm hành chính: Không sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ khi phát sinh thông tin quan trọng liên quan đến hồ sơ đã nộp (Tại thời điểm hoàn tất hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ với UBCKNN ngày 09/3/2015, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng dự án Khu công nghiệp Điềm Thụy cho CTCP Tập đoàn Việt Phương, không tiếp tục đầu tư vào dự án nhưng Công ty không sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ).

Theo đó, API bị phạt tổng số tiền 170 triệu đồng, trong đó phạt 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP và 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Từ khóa: Vi phạm, phạt tiền, công bố thông tin

API bị phạt 170 triệu đồng do hàng loạt vi phạm công bố thông tin

Ngày 18/11/2016, UBCKNN đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương với mức phạt tiền là 170 triệu đồng.

Cụ thể, API đã có hành vi vi phạm hành chính không thông báo về việc thay đổi người được uỷ quyền công bố thông tin (CBTT) theo quy định pháp luật và không công bố thông tin trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và của Công ty các tài liệu: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 12NQ/HĐQT/API ngày 06/02/2015 về việc chuyển nhượng cổ phần trong Công ty cổ phần (CTCP) Đầu tư Apec Thái Nguyên; Nghị quyết HĐQT số 16/NQ/HĐQT/API ngày 16/3/2015 về việc góp vốn thành lập CTCP Đầu tư Apec Túc Duyên; Biên bản số 02A/2016/BB-HĐQT và Quyết định số 02A/2016/QĐ-HĐQT ngày 20/5/2016 thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Vũ Phương;

Đồng thời, API vi phạm công bố thông tin trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của HNX và của Công ty không đúng thời hạn đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015; CBTT trên trang thông tin điện tử của HNX không đúng thời hạn đối với: Quyết định của HĐQT số 133/2014/QĐ-APECI ngày 20/12/2014 về thay đổi nhân sự lãnh đạo Công ty, Nghị quyết số 136/API/NQ-HĐQT ngày 16/12/2014 thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Quyết định số 78/2014/QĐ-API ngày 28/5/2014 thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Apec Bình Định).

Bên cạnh đó, API còn vi phạm hành chính: Không sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ khi phát sinh thông tin quan trọng liên quan đến hồ sơ đã nộp (Tại thời điểm hoàn tất hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ với UBCKNN ngày 09/3/2015, Công ty đã thực hiện chuyển nhượng dự án Khu công nghiệp Điềm Thụy cho CTCP Tập đoàn Việt Phương, không tiếp tục đầu tư vào dự án nhưng Công ty không sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ).

Theo đó, API bị phạt tổng số tiền 170 triệu đồng, trong đó phạt 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP và 85 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • API 32.0 +0.7 +2.24% 3,000

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HII 13.33 24.19 - -
 • BWE 23.92 76.81 - -
 • TFC (5.05) - - 19.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.3
 • AMD 5.95 13.18 - 22.8
 • TVC 2.68 12.21 - 8.3
 • DGL 39.37 66.85 - 12.5
 • HAR 8.88 - - (1,105.6)
 • PXA (4.14) - - (3.4)
 • NDN 14.19 25.98 - 6.3
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán