Quang Anh

I'm not lazy, I'm just very relaxed - Anonymous

Ba kịch bản cho Nhà máy đóng tàu Dung Quất đang thua lỗ nghìn tỷ

Báo cáo định hướng phát triển công nghiệp 3 tháng cuối năm của Bộ Công Thương đã định hướng phát triển ngành dầu khí trong bối cảnh giá dầu vẫn ở mức thấp.

Nhà máy đóng tàu Dung Quất thành lập năm 2006 thuộc SBIC và chuyển về Petro Vietnam năm 2010.

Cụ thể, Bộ Công Thương cho biết, ngành dầu khí năm nay cần phấn đấu khai thác vượt kế hoạch 1 triệu tấn dầu. Đồng thời, xử lý các tồn tại của Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, các dự án nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ, dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, các dự án nhiên liệu sinh học có vốn góp của đơn vị thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam). 

Đối với dự án nhà máy đóng tàu Dung Quất, Bộ Công Thương đưa ra các phương án chi tiết giải quyết.

Thứ nhất, tiến hành tái cơ cấu nhà máy đóng tàu Dung Quất theo hướng xử lý các tồn tại, căn cứ pháp lý, thẩm quyền quyết định, đánh giá hiệu quả của nhà máy sau khi tái cơ cấu. Trong đó, có hai trường hợp là nhà máy đóng tàu Dung Quất có thể trực thuộc Petro Vietnam hoặc tách khỏi Petro Vietnam.

Phương án thứ hai là chuyển nhượng công ty. Petro Vietnam sẽ lên kế hoạch, hình thức, điều kiện và khả năng thực hiện.

Phương án ba là cho phá sản nhà máy theo quy định. Petro Vietnam đánh giá các pháp lý liên quan, khả năng thực hiện, thiệt hại về vốn đầu tư tài sản của nhà nước… để trình Chính phủ xem xét.

Đặc biệt, Bộ Công Thương yêu cầu tiến hành đánh giá, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan trách nhiệm của tổ chức, cá nhân dẫn đến tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn trong thời gian qua.

Đồng thời, khẩn trương thống nhất với Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (SBIC) về phương án chuyển giao Tàu 104.000 DWT.

Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) được thành lập ngày 20/02/2006 là thành viên của SBIC. Thực hiện chiến lược tái cơ cấu Tập đoàn SBIC của Chính phủ, ngày năm 2010, nhà máy được chuyển giao về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quản lý, khai thác.

Do những khó khăn tồn tại từ thời Vinashin, nhiều năm qua nhà máy chìm trong thua lỗ, nợ lương. Mặc dù gần đây tình hình kinh doanh có cải thiện nhưng vẫn chưa thể xóa bỏ được khoản lỗ lũy kế lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính của Petro Vietnam, tính đến cuối năm 2015, tập đoàn vẫn nắm 100% vốn tại công ty này, tương ứng 1.990 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nhà máy liên tục thua lỗ khiến Petro Vietnam đã phải trích lập dự phòng rủi ro đầu tư 100%.

Ngoài ra, báo cáo còn đề cập tới một số dự án trọng điểm, gây chú ý của dư luận. Với dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, Bộ Công Thương yêu cầu Petro Vietnam xây dựng phương án tiêu thụ sản phẩm dự án, chỉ đạo việc nhập khẩu nguyên liệu, bán thành phẩm phục vụ chạy thử dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Đặc biệt, dự án sẽ được thành lập các chi nhánh phân phối sản phẩm Nghi Sơn sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối với dự án nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ gần 7.000 tỷ đang đắp chiếu, Bộ Công Thương yêu tập đoàn tiếp tục theo dõi và bám sát chỉ đạo của Thủ tướng về các đề xuất phương án xử lý khó khăn vướng mắc đối với dự án để triển khai thực hiện.

Đồng thời, chủ động đàm phán với đối tác tiềm năng để triển khai phương án hợp tác với các đối tác khác để cùng sản xuất, vận hành nhà máy.

Đối với các dự án nhiên liệu sinh học, Bộ Công Thương tiếp tục theo dõi và bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các đề xuất phương án xử lý khó khăn vướng mắc đối với dự án để triển khai thực hiện.

Đồng thời, chỉ đạo Petro Vietnam/PVOil chủ động thúc đẩy việc ký thỏa thuận hợp tác với các địa phương, các doanh nghiệp... triển khai phân phối xăng E5. Tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng phần vốn của PVOil tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB)...

http://vneconomy.vn/doanh-nhan/ba-kich-ban-cho-nha-may-dong-tau-dung-quat-dang-thua-lo-nghin-ty-20161127012123447.htm

Từ khóa: Dung Quất, doanh nghiệp thua lỗ

Ba kịch bản cho Nhà máy đóng tàu Dung Quất đang thua lỗ nghìn tỷ

Báo cáo định hướng phát triển công nghiệp 3 tháng cuối năm của Bộ Công Thương đã định hướng phát triển ngành dầu khí trong bối cảnh giá dầu vẫn ở mức thấp.

Nhà máy đóng tàu Dung Quất thành lập năm 2006 thuộc SBIC và chuyển về Petro Vietnam năm 2010.

Cụ thể, Bộ Công Thương cho biết, ngành dầu khí năm nay cần phấn đấu khai thác vượt kế hoạch 1 triệu tấn dầu. Đồng thời, xử lý các tồn tại của Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, các dự án nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ, dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, các dự án nhiên liệu sinh học có vốn góp của đơn vị thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam). 

Đối với dự án nhà máy đóng tàu Dung Quất, Bộ Công Thương đưa ra các phương án chi tiết giải quyết.

Thứ nhất, tiến hành tái cơ cấu nhà máy đóng tàu Dung Quất theo hướng xử lý các tồn tại, căn cứ pháp lý, thẩm quyền quyết định, đánh giá hiệu quả của nhà máy sau khi tái cơ cấu. Trong đó, có hai trường hợp là nhà máy đóng tàu Dung Quất có thể trực thuộc Petro Vietnam hoặc tách khỏi Petro Vietnam.

Phương án thứ hai là chuyển nhượng công ty. Petro Vietnam sẽ lên kế hoạch, hình thức, điều kiện và khả năng thực hiện.

Phương án ba là cho phá sản nhà máy theo quy định. Petro Vietnam đánh giá các pháp lý liên quan, khả năng thực hiện, thiệt hại về vốn đầu tư tài sản của nhà nước… để trình Chính phủ xem xét.

Đặc biệt, Bộ Công Thương yêu cầu tiến hành đánh giá, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan trách nhiệm của tổ chức, cá nhân dẫn đến tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn trong thời gian qua.

Đồng thời, khẩn trương thống nhất với Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (SBIC) về phương án chuyển giao Tàu 104.000 DWT.

Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS) được thành lập ngày 20/02/2006 là thành viên của SBIC. Thực hiện chiến lược tái cơ cấu Tập đoàn SBIC của Chính phủ, ngày năm 2010, nhà máy được chuyển giao về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quản lý, khai thác.

Do những khó khăn tồn tại từ thời Vinashin, nhiều năm qua nhà máy chìm trong thua lỗ, nợ lương. Mặc dù gần đây tình hình kinh doanh có cải thiện nhưng vẫn chưa thể xóa bỏ được khoản lỗ lũy kế lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính của Petro Vietnam, tính đến cuối năm 2015, tập đoàn vẫn nắm 100% vốn tại công ty này, tương ứng 1.990 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nhà máy liên tục thua lỗ khiến Petro Vietnam đã phải trích lập dự phòng rủi ro đầu tư 100%.

Ngoài ra, báo cáo còn đề cập tới một số dự án trọng điểm, gây chú ý của dư luận. Với dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, Bộ Công Thương yêu cầu Petro Vietnam xây dựng phương án tiêu thụ sản phẩm dự án, chỉ đạo việc nhập khẩu nguyên liệu, bán thành phẩm phục vụ chạy thử dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Đặc biệt, dự án sẽ được thành lập các chi nhánh phân phối sản phẩm Nghi Sơn sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đối với dự án nhà máy sản xuất xơ sợi Polyester Đình Vũ gần 7.000 tỷ đang đắp chiếu, Bộ Công Thương yêu tập đoàn tiếp tục theo dõi và bám sát chỉ đạo của Thủ tướng về các đề xuất phương án xử lý khó khăn vướng mắc đối với dự án để triển khai thực hiện.

Đồng thời, chủ động đàm phán với đối tác tiềm năng để triển khai phương án hợp tác với các đối tác khác để cùng sản xuất, vận hành nhà máy.

Đối với các dự án nhiên liệu sinh học, Bộ Công Thương tiếp tục theo dõi và bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các đề xuất phương án xử lý khó khăn vướng mắc đối với dự án để triển khai thực hiện.

Đồng thời, chỉ đạo Petro Vietnam/PVOil chủ động thúc đẩy việc ký thỏa thuận hợp tác với các địa phương, các doanh nghiệp... triển khai phân phối xăng E5. Tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng phần vốn của PVOil tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB)...

http://vneconomy.vn/doanh-nhan/ba-kich-ban-cho-nha-may-dong-tau-dung-quat-dang-thua-lo-nghin-ty-20161127012123447.htm

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 9/2016 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,300 18,050 4.55
 • Giày da 900 9,400 5.88
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 600 5,050 9.09
 • Thủy sản 630 4,910 8.62
 • Dầu thô 185 1,602 -40.32
 • Than đá 7 62 16.67
 • Gạo 177 1,830 -14.49
 • Café 236 2,342 34.86
 • Điện tử máy tính 1,750 13,000 20.69
 • Máy móc thiết bị 920 6,910 35.29
 • TỔNG CỘNG 15,000 126,700 5.63
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 2,300 18,720 -4.17
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,600 20,250 23.81
 • Xăng dầu 340 3,253 26.39
 • Hóa chất 300 2,370 11.11
 • Sản phẩm hóa chất 320 2,710 6.67
 • Sắt thép 693 7,084 1.91
 • Vải 850 7,840 6.25
 • Ô tô 449 4,221 -1.32
 • Thức ăn gia súc 300 2,700 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 70 560 -22.22
 • TỔNG CỘNG 15,100 126,900 5.59
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán