Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

BacABank đã phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 24/11/2016, Ngân hàng TMCP Bắc Á - BacABank (NASB) thông báo đã phát hành được 5,000 trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là 500 tỷ đồng trong tổng số 20,000 trái phiếu dự kiến phát hành.

BacABank: Lãi ròng quý 3 tăng mạnh nhờ "tháo gông" chi phí dự phòng

Trước đó, Hội đồng quản trị BacABank đã thông qua phương án phát hành 20,000 trái phiếu năm 2016, tương đương giá trị theo mệnh giá là 2,000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ngân hàng chỉ phát hành thành công 25% số lượng, tức 5,000 trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là 500 tỷ đồng.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, mặc dù tổng thu nhập hoạt động giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, nhưng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh hơn 12 lần kéo lợi nhuận sau thuế quý 3/2016 của BacABank tăng gấp 5 lần, đạt mức 92.5 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 387 tỷ đồng, tăng 32.7%; lợi nhuận sau thuế 312 tỷ đồng, tăng nhẹ 35% và bằng 78% kế hoạch cả năm.

Tính đến thời điểm 30/09/2016, tổng tài sản có của BacABank đạt 68,465 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm (63,460 tỷ đồng). Huy động vốn đạt 58,876 tỷ đồng, tăng 10%; cho vay khách hàng ghi nhận 44,187 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn hơn 311 tỷ đồng, tăng 11%. Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng tăng từ 0.7% lên 0.73%.

BacABank đã phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 24/11/2016, Ngân hàng TMCP Bắc Á - BacABank (NASB) thông báo đã phát hành được 5,000 trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là 500 tỷ đồng trong tổng số 20,000 trái phiếu dự kiến phát hành.

BacABank: Lãi ròng quý 3 tăng mạnh nhờ "tháo gông" chi phí dự phòng

Trước đó, Hội đồng quản trị BacABank đã thông qua phương án phát hành 20,000 trái phiếu năm 2016, tương đương giá trị theo mệnh giá là 2,000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ngân hàng chỉ phát hành thành công 25% số lượng, tức 5,000 trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh giá là 500 tỷ đồng.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, mặc dù tổng thu nhập hoạt động giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, nhưng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh hơn 12 lần kéo lợi nhuận sau thuế quý 3/2016 của BacABank tăng gấp 5 lần, đạt mức 92.5 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 387 tỷ đồng, tăng 32.7%; lợi nhuận sau thuế 312 tỷ đồng, tăng nhẹ 35% và bằng 78% kế hoạch cả năm.

Tính đến thời điểm 30/09/2016, tổng tài sản có của BacABank đạt 68,465 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm (63,460 tỷ đồng). Huy động vốn đạt 58,876 tỷ đồng, tăng 10%; cho vay khách hàng ghi nhận 44,187 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn hơn 311 tỷ đồng, tăng 11%. Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng tăng từ 0.7% lên 0.73%.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
  • Tra cứu chứng khoán
    Tra cứu chứng khoán
  • Theo dõi chứng khoán