Thu Phong

"I want to put a ding in the universe"

Báo cáo không đúng thời hạn, Gentraco bị phạt 60 triệu đồng

Ngày 18/11/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Gentraco (Gentraco), mức phạt tiền cụ thể là 60 triệu đồng.

Nguyên nhân bị xử phạt hành chính do Gentraco báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, cụ thể đối với các tài liệu: BCTC riêng năm 2014 đã kiểm toán, BCTC hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2014, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014, BCTC riêng năm 2015 đã kiểm toán, BCTC hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán.

Mức phạt đưa ra căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Từ khóa: Gentraco, xử phạt

Báo cáo không đúng thời hạn, Gentraco bị phạt 60 triệu đồng

Ngày 18/11/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Gentraco (Gentraco), mức phạt tiền cụ thể là 60 triệu đồng.

Nguyên nhân bị xử phạt hành chính do Gentraco báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, cụ thể đối với các tài liệu: BCTC riêng năm 2014 đã kiểm toán, BCTC hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2014, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014, BCTC riêng năm 2015 đã kiểm toán, BCTC hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán.

Mức phạt đưa ra căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • EVG 8.46 19.02 - -
 • HII 13.33 24.19 - -
 • CTF 2.43 4.9 - -
 • ATG 0.59 0.68 - 21.8
 • DAT 6.1 11.55 - 48.7
 • DGW 8.59 17.17 - 10.4
 • PMP 2.79 5.43 - 6.3
 • FTM 7.53 20.03 - -
 • PDB 4.99 8.02 - 5.4
 • HKB (23.68) (20.57) - (16.3)
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán