Tiểu My

Smile!

BCG: Lấy ý kiến về việc phát hành riêng lẻ 20 triệu cp

CTCP Bamboo Capital (HOSE: BCG) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2016 theo hình thức lấy ý cổ đông bằng văn bản. Ngày chốt danh sách cổ đông là 02/12, thời gian lấy ý kiến từ 07/12 – 21/12/2016.

Theo đó, HĐQT sẽ lấy kiến về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ 20 triệu cp BCG có mệnh giá 10,000 đồng/cp (bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm) nhằm mục đích huy động vốn thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT/BT.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng lấy ý kiến về việc đầu tư trên 35% tổng tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất vào các dự án bất động sản tiềm năng với tổng mức đầu tư dự kiến 720 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20161118_20161118 - BCG - CBTT Duong Link Va Nghi Quyet HDQT So 44 Ve Chot Danh Sach Lay Y Kien Co Dong Bang Van Ban.pdf

Từ khóa: BCG, Bamboo Capital, phát hành riêng lẻ

BCG: Lấy ý kiến về việc phát hành riêng lẻ 20 triệu cp

CTCP Bamboo Capital (HOSE: BCG) công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 12/2016 theo hình thức lấy ý cổ đông bằng văn bản. Ngày chốt danh sách cổ đông là 02/12, thời gian lấy ý kiến từ 07/12 – 21/12/2016.

Theo đó, HĐQT sẽ lấy kiến về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ 20 triệu cp BCG có mệnh giá 10,000 đồng/cp (bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm) nhằm mục đích huy động vốn thực hiện đầu tư các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức BOT/BT.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng lấy ý kiến về việc đầu tư trên 35% tổng tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất vào các dự án bất động sản tiềm năng với tổng mức đầu tư dự kiến 720 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20161118_20161118 - BCG - CBTT Duong Link Va Nghi Quyet HDQT So 44 Ve Chot Danh Sach Lay Y Kien Co Dong Bang Van Ban.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • BCG 7.6 -0.1 -1.56% 374,720

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • HTT 3.94 5.41 - -
 • C69 1.1 2.13 - -
 • GKM 1.77 3.15 - -
 • HPM 0.56 - - (43.5)
 • ATS 0.21 0.56 - 27.2
 • MPT 1.71 4.55 - 7.6
 • HVA 0.01 0.11 - 12.7
 • VMI 2.7 4.74 - 4.4
 • PSE 1.84 5.24 - 11.6
 • CTT 1.59 3.27 - 5.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán