Quang Anh

I'm not lazy, I'm just very relaxed - Anonymous

Bộ Công Thương phác hoạ bức tranh công nghiệp Việt Nam 2017

Năm 2017, kinh tế thế giới tiếp dự báo tăng trưởng cao hơn năm 2016, nhưng phụ thuộc nhiều vào diễn biến của thị trường tài chính, tiền tệ, thị trường dầu thô, chứng khoán trên thế giới và những tác động của tình hình bất ổn tại một số nước và khu vực…

Với ngành dầu khí, năm 2017 dự kiến sản lượng dầu thô khai thác đạt 14,8 triệu tấn, giảm 12,9% so với ước thực hiện năm 2016; khai thác khí đạt 11,3 tỷ m3, tăng 10,8% so với ước thực hiện năm 2016.

Nhận định này nằm trong báo cáo về định hướng và giải pháp thực hiện sản xuất công nghiệp, thương mại 3 tháng cuối năm 2016, kế hoạch năm 2017, được Bộ Công Thương gửi tới các đơn vị thành viên mới đây.

Nhận định này được Bộ đưa ra dựa trên những nghiên cứu của các tổ chức uy tín, như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế thế giới năm 2017 sẽ tăng trưởng 3,5% (năm 2016 là 3,2%). Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng 3,1% (năm 2016 là 2,9%). Trong khi đó, tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2017 được Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dự báo tăng hơn 3%.

Trong báo cáo, Bộ Công Thương cũng đã có những phác hoạ về bức tranh công nghiệp Việt Nam năm 2017.

Theo đó, Bộ xác định phát triển công nghiệp với tốc độ hợp lý, đảm bảo tính bền vững; phát triển có chọn lọc những ngành công nghiệp mà Việt Nam có nhiều lợi thế; phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, chú trọng phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và vật liệu mới đi đôi với áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu; tập trung ưu tiên mọi nguồn lực để hoàn thành những công trình trọng điểm và then chốt nhằm gia tăng năng lực sản xuất.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp được dự báo tăng khoảng 8% so với năm 2016. Xuất khẩu tăng 6-7%, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức dưới 5%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng khoảng 10%.

Về nhiệm vụ của các ngành, ngành điện được Bộ xác định là phải tập trung đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội. Đầu tư và đưa vào vận hành các dự án nguồn điện được giao và các dự án lưới điện truyền tải theo đúng tiến độ được duyệt. Dự kiến điện sản xuất và mua đạt 198,2 tỷ kWh, tăng 12,7% so với năm 2016, trong đó điện sản xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là 99 tỷ kWh; điện thương phẩm đạt 179,8 tỷ kWh, tăng 13% so với năm 2016.

Với ngành dầu khí, năm 2017 dự kiến sản lượng dầu thô khai thác đạt 14,8 triệu tấn, giảm 12,9% so với ước thực hiện năm 2016; khai thác khí đạt 11,3 tỷ m3, tăng 10,8% so với ước thực hiện năm 2016.

Ngành than dự kiến giữ ổn định như năm 2016 với lượng than sạch sản xuất 38,3 triệu tấn. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV) dự kiến sản lượng than sạch đạt 33 triệu tấn.

Về công nghiệp nặng, ngành thép được dự kiến sẽ đạt sản lượng sắt thép thô đạt 5,6 triệu tấn, tăng 16,6%, sản lượng thép cán đạt 5, 84 triệu tấn, tăng 18% so với ước thực hiện năm 2016 đáp ứng đủ nhu cầu thép trong nước và xuất khẩu.

Về ngành phân bón, dự kiến sản xuất phân ure đạt 2,01 triệu tấn, tăng 2,2%; phân NPK đạt 2,67 triệu tấn, tăng 2,4% so với ước thực hiện năm 2016. Lượng phân bón trong nước không những sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu trong nước mà còn dư thừa để xuất khẩu...

http://vneconomy.vn/thoi-su/bo-cong-thuong-phac-hoa-buc-tranh-cong-nghiep-viet-nam-2017-2016112010045912.htm

Từ khóa: công nghiệp, Bộ Công Thương

Bộ Công Thương phác hoạ bức tranh công nghiệp Việt Nam 2017

Năm 2017, kinh tế thế giới tiếp dự báo tăng trưởng cao hơn năm 2016, nhưng phụ thuộc nhiều vào diễn biến của thị trường tài chính, tiền tệ, thị trường dầu thô, chứng khoán trên thế giới và những tác động của tình hình bất ổn tại một số nước và khu vực…

Với ngành dầu khí, năm 2017 dự kiến sản lượng dầu thô khai thác đạt 14,8 triệu tấn, giảm 12,9% so với ước thực hiện năm 2016; khai thác khí đạt 11,3 tỷ m3, tăng 10,8% so với ước thực hiện năm 2016.

Nhận định này nằm trong báo cáo về định hướng và giải pháp thực hiện sản xuất công nghiệp, thương mại 3 tháng cuối năm 2016, kế hoạch năm 2017, được Bộ Công Thương gửi tới các đơn vị thành viên mới đây.

Nhận định này được Bộ đưa ra dựa trên những nghiên cứu của các tổ chức uy tín, như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế thế giới năm 2017 sẽ tăng trưởng 3,5% (năm 2016 là 3,2%). Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng 3,1% (năm 2016 là 2,9%). Trong khi đó, tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2017 được Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dự báo tăng hơn 3%.

Trong báo cáo, Bộ Công Thương cũng đã có những phác hoạ về bức tranh công nghiệp Việt Nam năm 2017.

Theo đó, Bộ xác định phát triển công nghiệp với tốc độ hợp lý, đảm bảo tính bền vững; phát triển có chọn lọc những ngành công nghiệp mà Việt Nam có nhiều lợi thế; phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, chú trọng phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và vật liệu mới đi đôi với áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu; tập trung ưu tiên mọi nguồn lực để hoàn thành những công trình trọng điểm và then chốt nhằm gia tăng năng lực sản xuất.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp được dự báo tăng khoảng 8% so với năm 2016. Xuất khẩu tăng 6-7%, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức dưới 5%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng khoảng 10%.

Về nhiệm vụ của các ngành, ngành điện được Bộ xác định là phải tập trung đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội. Đầu tư và đưa vào vận hành các dự án nguồn điện được giao và các dự án lưới điện truyền tải theo đúng tiến độ được duyệt. Dự kiến điện sản xuất và mua đạt 198,2 tỷ kWh, tăng 12,7% so với năm 2016, trong đó điện sản xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là 99 tỷ kWh; điện thương phẩm đạt 179,8 tỷ kWh, tăng 13% so với năm 2016.

Với ngành dầu khí, năm 2017 dự kiến sản lượng dầu thô khai thác đạt 14,8 triệu tấn, giảm 12,9% so với ước thực hiện năm 2016; khai thác khí đạt 11,3 tỷ m3, tăng 10,8% so với ước thực hiện năm 2016.

Ngành than dự kiến giữ ổn định như năm 2016 với lượng than sạch sản xuất 38,3 triệu tấn. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV) dự kiến sản lượng than sạch đạt 33 triệu tấn.

Về công nghiệp nặng, ngành thép được dự kiến sẽ đạt sản lượng sắt thép thô đạt 5,6 triệu tấn, tăng 16,6%, sản lượng thép cán đạt 5, 84 triệu tấn, tăng 18% so với ước thực hiện năm 2016 đáp ứng đủ nhu cầu thép trong nước và xuất khẩu.

Về ngành phân bón, dự kiến sản xuất phân ure đạt 2,01 triệu tấn, tăng 2,2%; phân NPK đạt 2,67 triệu tấn, tăng 2,4% so với ước thực hiện năm 2016. Lượng phân bón trong nước không những sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu trong nước mà còn dư thừa để xuất khẩu...

http://vneconomy.vn/thoi-su/bo-cong-thuong-phac-hoa-buc-tranh-cong-nghiep-viet-nam-2017-2016112010045912.htm

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng
 • Tháng 6/2017 Lũy kế +/- %
 • Dệt may 2,200 11,600 4.76
 • Giày da 1,350 6,850 3.85
 • Gỗ và sản phẩm gỗ 620 3,540 10.71
 • Thủy sản 700 3,490 22.81
 • Dầu thô 400 1,537 87.79
 • Than đá 20 149 17.65
 • Gạo 264 1,291 29.41
 • Café 266 1,888 -9.22
 • Điện tử máy tính 1,900 10,850 26.67
 • Máy móc thiết bị 1,100 6,200 44.74
 • TỔNG CỘNG 17,800 95,600 20.27
 • Máy móc thiết bị, phụ tùng 3,400 17,850 36.00
 • Điện tử, máy tính và linh kiện 2,800 15,700 33.33
 • Xăng dầu 656 3,066 45.13
 • Hóa chất 340 1,920 25.93
 • Sản phẩm hóa chất 380 2,110 15.15
 • Sắt thép 735 4,904 -7.55
 • Vải 1,100 5,650 10.00
 • Ô tô 436 2,771 -20.15
 • Thức ăn gia súc 300 1,800 -6.25
 • Sản phẩm khác từ dầu mỏ 100 425 81.82
 • TỔNG CỘNG 18,000 99,800 20.81
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán