Phúc Mai

Don't wish it were easier, wish you were better

BTP: Kế hoạch lãi gần 16 tỷ đồng trong quý 4

HĐQT CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP) đã thông qua kế hoạch sản xuất quý 4 cũng như kế hoạch năm 2017. 

Cụ thể, trong quý 4, Công ty đặt kế hoạch sản lượng điện sản xuất 244.54 triệu kWh và sản lượng điện thương phẩm 238.89 triệu kWh. Theo đó, dự kiến doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 689.4 tỷ đồng và 15.6 tỷ đồng. Nếu hoàn thành kế hoạch đặt ra cho quý 4, công ty sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm trong 2016.

Bên cạnh đó, HĐQT BTP đã đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2017 với sản lượng điện sản xuất dự kiến hơn 1,500 triệu kWh. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế cũng lần lượt đạt 2,069 tỷ đồng và 88.8 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2016, các chỉ tiêu đều tăng nên cổ tức dự kiến cũng được điều chỉnh tăng từ 8% lên 10%.

Được biết trong quý 3/2016, BTP đạt tổng sản lượng điện sản xuất gần 462 triệu kWh, doanh thu hơn 465 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ 318 triệu đồng, giảm đáng kể so cùng kỳ năm trước.

Tài liệu đính kèm:

20161114_20161114 - BTP - NQ HDQT quy 3 nam 2016.pdf

Từ khóa: BTP

BTP: Kế hoạch lãi gần 16 tỷ đồng trong quý 4

HĐQT CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP) đã thông qua kế hoạch sản xuất quý 4 cũng như kế hoạch năm 2017. 

Cụ thể, trong quý 4, Công ty đặt kế hoạch sản lượng điện sản xuất 244.54 triệu kWh và sản lượng điện thương phẩm 238.89 triệu kWh. Theo đó, dự kiến doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 689.4 tỷ đồng và 15.6 tỷ đồng. Nếu hoàn thành kế hoạch đặt ra cho quý 4, công ty sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm trong 2016.

Bên cạnh đó, HĐQT BTP đã đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2017 với sản lượng điện sản xuất dự kiến hơn 1,500 triệu kWh. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế cũng lần lượt đạt 2,069 tỷ đồng và 88.8 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2016, các chỉ tiêu đều tăng nên cổ tức dự kiến cũng được điều chỉnh tăng từ 8% lên 10%.

Được biết trong quý 3/2016, BTP đạt tổng sản lượng điện sản xuất gần 462 triệu kWh, doanh thu hơn 465 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ 318 triệu đồng, giảm đáng kể so cùng kỳ năm trước.

Tài liệu đính kèm:

20161114_20161114 - BTP - NQ HDQT quy 3 nam 2016.pdf

Thảo luận

Đăng nhập xĐăng nhập Vietstock x

Đăng ký thành viên Vietstock x

Captcha
Thông tin đánh dấu * là bắt buộc
Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng

Mã chứng khoán liên quan (1)

 • BTP 12.4 0.0 0.00% 1,730

Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017

 • MCK LNST Lũy kế % KH P/E
 • TDG 3.53 7.22 - -
 • DAH 14.81 19.65 - 5.9
 • TTH 9.72 10.63 - 2
 • PMB 4.16 11.54 - 8.9
 • PCE 1.39 7.98 - 5.1
 • LDG 80.91 136.01 - 5.6
 • ACM (1.35) (1.27) - (18.8)
 • CSV 62.68 114.68 - 7.8
 • CDN 34.06 67.68 - 11.9
 • PBP 3.44 7.43 - 5.4
 • Tra cứu chứng khoán
  Tra cứu chứng khoán
 • Theo dõi chứng khoán